Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.11., num.1., 2019

Ivan Čuk
Uvod

Nunomura Myrian, Roslyn Kerr, Georgia Cervin, Astrid Schubring, Natalie Barker-Ruchti
PRAVILNIK ZA OCENJEVANJE IN RAZVOJ TEKMOVALNE POTI ORODNIH TELOVADK

Bortoleto Marco, Thomas Heinen, Sun Jun, Eliana Toledo, Laurita Schiavon, Lívia Pasqua, Mauricio Oliveira, Fernanda Menegaldo
KAJ SPODBUJA LJUDI, DA SODELUJEJO NA NETEKMOVALNIH PRIREDITVAH – PRIMER SVETOVNE GIMNAESTRADE

Paula Debien, Bernardo Miloski, Thiago Timoteo, Camila Ferezin, Maurício Bara Filho
TEDENSKE ZNAČILNOSTI OBREMENITVE IN OBNOVA PRI VRHUNSKIH RITMIČARKAH

Amanda Batista, Rui Garganta, Lurdes Ávila-Carvalho
TEŽAVNOSTI S TELESOM V SESTAVAH RITMIČARK

Petr Kutac, Sona Jurkova, Roman Farana
TELESNE ZNAČILNOSTI MLADIH ORODNIH TELOVADK NA ČEŠKEM

Yaiza Taboada-Iglesias, Águeda Gutiérrez-Sánchez, Tania García-Remeseiro, Mercedes Vernetta-Santana
TELESNA RAZMERJA AKROBATOV V RAZLIČNIH TEKMOVALNIH KATEGORIJAH

Michalis Proios
VPLIV METODE POUČEVANJA ZAHTEVNE TELOVADNE PRVINE NA VISOKO, SREDNJE IN NIZKO SPRETNE UČENCE

Sameh Wali-Menzli , Sarra Hammoudi-Nassib , Souhaila Ismail, Sabra Riahi Hammoudi, Ines Knani Hamrouni, Mohamed Jarraya
VPLIV MISELNIH PREDSTAV NA IZBOLJŠANJE UČENJA IN IZVAJANJA TELOVADNE PRVINE

Dallas George, Alexandros Mavvidis, Ioanna Kosmadaki, Sofija Tsoumani, Konstantinos Dallas
SPREMEMBA ZMOŽNOSTI MIŠIC PO DVEH RAZLIČNIH NAČINIH GLOBINSKEGA SKOKA PRI MLADIH ORODNIH TELOVADKAH

Ligia Diener, Esteban Aedo-Muñoz
KINETIČNI IN KINEMATIČNI KAZALNIKI PRVINE JURČENKO NA PRESKOKU - PREGLED VIROV

Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XIV

Science of Gymnastics Journal
Ocenjevalci 2018


Ivan Čuk
Uvod


Dear friends,

SCGYM 11 1 2019 journal

In this issue, we have ten articles with authors from Brazil, New Zealand, Australia, Sweden, Germany, the Republic of Korea, Portugal, the Czech Republic, Spain, Greece, Tunisia and Chile. The articles cover psychology, sport training, anthropometric characteristics, motor learning, kinesiology, and biomechanics. Among gymnastics disciplines, most are dealing with the man and the women artistic gymnastics, but we also have an article on the rhythmic, acrobatic and the general gymnastics. Our last issue had the Olympic Games as its theme. If there is interest among researchers, we would be open to preparing another special issue on a theme e.g. motor control in gymnastics, motor learning in gymnastics, etc. Anton Gajdoš prepared another article related to the history of gymnastics, refreshing our knowledge of 100 years since the Czechoslovakian Gymnastics Federation was established. Last year was special as we published a record number of articles, 34 in total. After evaluation, some articles were unfortunately rejected, mostly due to their non-gymnastics content and, in a few cases, extremely poor language. However, last year our journal saw an improvement in the h-index: in SCOPUS it is 7 and in WoS 4. As we haven’t been present in WoS for long, it will take some time to gain the same h-index in both. If we manage to publish more than 25 articles by October, we will fulfil the criteria in PUBMED to have 50 articles in a two year-span and will start the evaluation process to be included in the PUBMED. We need to emphasis diligent work of reviewers and give them credit to have quality articles. All reviewers in year 2018 are listed. Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMN J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles


Nunomura Myrian, Roslyn Kerr, Georgia Cervin, Astrid Schubring, Natalie Barker-Ruchti
PRAVILNIK ZA OCENJEVANJE IN RAZVOJ TEKMOVALNE POTI ORODNIH TELOVADK


SCGYM 11 1 2019 article 1

Predpostavka članka je, da pravila ocenjevanja sestav orodnih telovadk, kot so opisana v Pravilniku za ocenjevanje, pomembno pozitivno in negativno vplivajo na izkušnje starejših telovadk. Cilj te raziskave je bil ugotoviti zaznavanje telovadk, vaditeljev in sodnikov o pravilih in telesnih vzorih, starosti in trajanju tekmovalne poti v Braziliji. S pomočjo kakovostnih pogovorov z dvema vaditeljema in sedmimi telovadkami iz brazilske vrste in štirimi sodniki z mednarodnimi izkušnjami. Vaditelji in telovadke so menili, da so mlajša telesa bolj odzivna na zahteve pravilnika glede zahtevnosti in zahtev pri vadbi. Po drugi strani pa so starejše telovadke imele prednost, ker so bile sposobne nastopati bolj umetniško in z manj napakami. Rezultati bodo omogočili, da britanska in brazilska telovadna zveza razmislijo o tem, kako zahteve pravilnika za ocenjevanje vplivajo na izkušnje telovadk. Ker članek ugotavlja, da pravila in uveljavljena kultura vplivajo na telovadke, je treba upoštevati obe, da bi zdrave telovadke v športu ostale dalj časa. Ključne besede: telesni ideali, razvoj, staranje, pravila.


Bortoleto Marco, Thomas Heinen, Sun Jun, Eliana Toledo, Laurita Schiavon, Lívia Pasqua, Mauricio Oliveira, Fernanda Menegaldo
KAJ SPODBUJA LJUDI, DA SODELUJEJO NA NETEKMOVALNIH PRIREDITVAH – PRIMER SVETOVNE GIMNAESTRADE


SCGYM 11 1 2019 article 2

Sodelovanje v športu ima lahko zelo različne cilje, zlasti za ne tekmovalne dogodke. Ta raziskava razčlenjuje spodbude in nagibe udeležencev, da se pridružijo XV. svetovni gimnaestradi v Helsinkih v letu 2015, ki velja za enega največjih mednarodnih ne tekmovalnih telovadnih prireditev na svetu. Vprašalnik ciljne vsebine za spodbude (GCEQ) je bil uporabljen pri 86 odraslih (56 žensk / 30 moških) in izračunani so bili rezultati. Poleg tega je bilo izvedenih 24 kratkih pogovorov in podatki so bili razčlenjeni po vsebini. Socialna pripadnost in razvoj spretnosti sta bili glavni spodbudi. Oba sta za ženske pomembnejša kot za moške. Socialno priznavanje je bilo za udeležence še posebej pomembno. Nazadnje, število udeležencev na dogodku, kaže enako nagnjenost k spodbudi za začetnike in zelo izkušene. Ključne besede: telovadba za vse, prireditve, spodbude, ne tekmovalna dejavnost, udeleženci.


Paula Debien, Bernardo Miloski, Thiago Timoteo, Camila Ferezin, Maurício Bara Filho
TEDENSKE ZNAČILNOSTI OBREMENITVE IN OBNOVA PRI VRHUNSKIH RITMIČARKAH


SCGYM 11 1 2019 article 3

Cilj raziskave je bil razčleniti tedenske značilnosti vadbe (ITL) in obnove vrhunskih ritmičark med tekmovalnem obdobju. Sodelovalo je osem vrhunskih brazilskih ritmičark. Ocena zaznanega napora (RPE) in skupne ocene obnove (TQR) je bila zbrana vsak dan v 37-tedenskem obdobju. Podatki RPE so bili zbrani po vsaki vadbi in TQR pred prvo vadbo v dnevu. Za ponazoritev je bila izbrana vsota ITL vsake dnevne vadbe (dITL) in tedna (wITL), kot tudi povprečne vrednosti TQR. Zabeležene so bile tudi smo tudi enoličnosti vadbe in odstopanje. Za razčlenitev je bilo celotno obdobje razdeljena na pripravljalno, tekmovalno in obdobje, ki obsega tedne tekmovanja, v tekmovalnem obdobju. ITL in TQR sta se razlikovala med dnevoma obdobij in tedni tekmovanja. Tekmovalno obdobje kot celota je pokazalo višjo povprečje WITL, dITL in težave ter nižjo enoličnost kot druga obdobja. Toda med tekmovalnimi tedni so imele ritmičarke najslabši rezultat in najvišje ocene enoličnosti, kljub najnižjim srednji vrednostim dITL. Negativna povezanost je bila ugotovljena med dITL in TQR naslednjega dne (r = -0,333; p < 0,001). ITL in TQR sta se spremenila med obdobji in tedni tekmovanja. Oblika obremenitve v tekmovalnem obdobju in tednih tekmovanja ni zagotovila dobrega okrevanja, zlasti ob koncu tedna. Predlaga se večja spremenljivost velikosti obremenitve, ki lahko vključuje tudi prost dan, med tekmovalnimi obdobji in tedni tekmovanja. Ključne besede: ocena zaznanega napora, čas obnove, tekmovalnost, ritmičarke


Amanda Batista, Rui Garganta, Lurdes Ávila-Carvalho
TEŽAVNOSTI S TELESOM V SESTAVAH RITMIČARK


SCGYM 11 1 2019 article 4

Cilji raziskave so bili: (1) razčleniti raznolikost in raznolikost telesnih težavnosti v posameznih sestavah vrhunskih ritmičark, ki so tekmovali na svetovnem pokalu v Lizboni leta 2013 in 2014; (2) primerjati te značilnosti v različnih razvrstitvenih skupinah; (3) ugotoviti in določiti vrstni red spremenljivk, ki najbolj prispevajo k uspehu pri oceni težavnosti na tekmovanju. Razčlenjenih je bilo 288 sestav, v skladu s Pravilnikom za ocenjevanje 2013–2016. Ritmičarke so bile razdeljene v tri skupine glede na njihovo uvrstitev. Za statistične postopke so bili uporabljeni neparametrična testa Kruskal-Wallisa in Mann-Whitney, Pearsonova korelacija in večkratna regresija. Med vsemi težavnostmi s telesi so bile prvine z vrtenji najrazličnejše, medtem ko so imele prvine skokov najmanj različnosti. Ritmičarke se nagibajo k uporabi enakih skokov, ravnotežnih prvin in vrtenj v vseh svojih sestavah. Ritmičarke v finalu (finalistke) so predstavili večje število sestavljenih prvin (mešanih in večkratnih težavnosti) kot druge skupine. Vendar pa so najboljše ritmičarke pokazale manjšo raznolikost pri izbiri težavnosti s telesnom. Njihove sestave so bile osredotočene na prvine vrtenja in število obratov. Preverjali smo manjše pojavljanje prvin ravnotežja in skokov. Opredelili smo naslednji vrstni red pomembnosti spremenljivk, ki prispevajo k uspehu pri oceni težavnosti: vrednost vrtenja; vrednost skokov; vrednost ravnotežja in vrednost mešanih težavnosti. Zato so vrtenja v sestavah v olimpijskem ciklu 2013–2016 predstavljala večji pomen. Ključne besede: težavnosti s telesom, ritmika, sestave, vrhunske ritmičarke.


Petr Kutac, Sona Jurkova, Roman Farana
TELESNE ZNAČILNOSTI MLADIH ORODNIH TELOVADK NA ČEŠKEM


SCGYM 11 1 2019 article 5

Namen raziskave je bil ugotoviti telesne značilnosti orodnih telovadk in jih primerjati z običajnimi dekleti iste starosti. V študijo je bilo vključenih 16 telovadk v posamezni starostni kategoriji in 652 običajnih deklet iste starostne skupine. Telesna višina je bila izmerjena z napravo InBody BSM 370, telesno maso in sestavo telesa z napravo BIA InBody 770 (Biospace, Južna Koreja). Spremljane vrednosti vsake telovadke smo primerjali s povprečnimi vrednostmi nadzorne skupine v ustrezni starosti posebej, pri čemer smo uporabili normalizacijsko razmerje (Ni). Rezultati raziskave kažejo, da se telovadke v najmlajši tekmovalni kategoriji že razlikujejo po osnovnih telesnih značilnostih. Od devetega leta dalje imajo telovadke nižjo telesno višino (razen ene osebe) in nižjo telesno maso kot običajna dekleta. Telesna višina in telesna masa sta pod povprečjem ali zelo pod povprečjem pri devetih telovadkah (56,3%). Velik obseg posebne telesne dejavnosti telovadk, vključenih v njihovo vadbo, vpliva na sestavo telesa. Telovadke imajo nižjo telesno maščobo (%) in visceralno maščobo (cm2), njihove vrednosti so pod povprečjem, visoko pod povprečjem in višjo maso skeletnih mišic (%), z vrednostmi nadpovprečne ali visoko nadpovprečne. Ključne besede: orodna telovadba, mladina, ženske, telesne značilnosti.


Yaiza Taboada-Iglesias, Águeda Gutiérrez-Sánchez, Tania García-Remeseiro, Mercedes Vernetta-Santana
TELESNA RAZMERJA AKROBATOV V RAZLIČNIH TEKMOVALNIH KATEGORIJAH


SCGYM 11 1 2019 article 6

Akrobatika je telovadna disciplina pri kateri je pomembna vloga akrobata (vrh ali temelj), ki jo imajo akrobati, ki sestavljajo ekipo. Vzpostavitev telesnega modela je odločilen dejavnik napovedovanja tekmovalne uspešnosti. Namen študije je bil vzpostaviti sorazmernostni model, ki temelji na razmerjih sorazmernosti različnih tekmovalnih vlog, in ugotoviti, ali obstajajo razlike med njimi. Študija je vključevala 150 španskih akrobatov obeh spolov, ki tekmujejo na nacionalni in mednarodni ravni. Meritve so bile izvedene po standardih, ki jih je določilo Mednarodno društvo napredne kinantropometrije. Razdelana so bila različni razmerja sorazmernosti vrhnjih in temeljnih akrobatov, pri čemer je bila opravljena primerjava glede na tekmovalne kategorije. Rezultati so pokazali, da med ženskami ni bistvenih razlik (p < 0,05) v izbranih spremenljivkah, pri čemer se ugotavljajo podobnosti v njihovi sorazmernosti. V vseh kategorijah imata tako vrhovi kot baze kratke zgornje in spodnje okončine glede na razvrstitev teh razmerij. Srednja dolžina trupa prevladuje v vseh kategorijah, razen moškega para. Večina akrobatov ima valjasto obliko trupa, razen v nekaterih primerih, ko ima trapezoidno obliko (vrhovi v parih žensk in temeljni v moških in mešanih parih). Razlika med razponom in višino roke je upoštevana pri obeh vrhovih in temeljih, glede na njihovo tekmovalno kategorijo. Rezultati kažejo, da je treba upoštevati majhne razlike v telesni sorazmernosti, da bi akrobate usmerili k določeni tekmovalne vloge. Ključne besede: akrobatika, telesna razmerja, tekmovalna kategorija.


Michalis Proios
VPLIV METODE POUČEVANJA ZAHTEVNE TELOVADNE PRVINE NA VISOKO, SREDNJE IN NIZKO SPRETNE UČENCE


SCGYM 11 1 2019 article 7

Ta študija je preučila učinek načina poučevanja v poučevanju zahtevne telovadne prvine in primerjala dosežke nizko, sredne in visoko spretnih učencev na uspešnost izvedbe le-te. 46 učencev prvega srednješolskega razreda, starih od 12 do 14 let, dveh razredov, je bilo udeleženih v poskusu, kjer so izvajali stojo na rokah in spojeno preval naprej (12 vadb), po 30 minut, 2-krat na teden. Uspešnost dela je bila zabeležena in ovrednotena pred, po vadbi in dva tedna po koncu poskusa. Na podlagi začetnih sestavljenih izmerjenih rezultatov so bili učenci razvrščeni v tri enake skupine nizke, srednje in visoke spretnosti. Analiza variance 3 x 3 (preskus skupine na ravni spretnosti) s ponovljenimi meritvami v zadnjem dejavniku je pokazala, da so vse skupine izboljšale svoje rezultate tako v rezultatu (količinsko) kot v tehniki (kakovostno) stoje na rokah in spojeno preval naprej in da obstajajo pomembni učinki na raven spretnosti učencev. Ta študija je pokazala, da so se nizko spretni učenci v večji meri izboljšali v primerjavi s tistimi, ki so srednje in visoko usposobljeni. Ključne besede: metoda poučevanja, učenje gibanja, telovadne spretnosti, mladostniki.


Sameh Wali-Menzli , Sarra Hammoudi-Nassib , Souhaila Ismail, Sabra Riahi Hammoudi, Ines Knani Hamrouni, Mohamed Jarraya
VPLIV MISELNIH PREDSTAV NA IZBOLJŠANJE UČENJA IN IZVAJANJA TELOVADNE PRVINE


SCGYM 11 1 2019 article 8

Namen raziskave je bil ugotoviti učinek treh vrst predstav ((a) zunanje miselne podobe, (b) besednega načina povratnih podatkov in (c) miselne predstave na preval nazaj v stojo na rokah. 42 študentk (starost 20,6 ± 1,3 leta) je prostovoljno sodelovalo v tej študiji. Študentke so bili razvrščene v tri skupine glede na tri načine učenja: zunanje vidne podobe, besednih povratnih podatkov in duševne predstave. Vsaka študentka je bila v času vadbe (pred in po vadbi) izmerjena v skladu s pravili za ocenjevanje. Rezultati razkrivajo pomemben vpliv na vadbo, torej na učenje prvine po metodi zunanje miselne podobe. Tako se zdi, da je miselna podoba orodje za prenos znanja in usposabljanja, kar omogoča študentkam, da napredujejo, medtem ko se znebijo pomanjkanja motivacije, organizacije, vpliva in dela. Poleg tega rezultati, pridobljeni po vadbi, kažejo tudi na izboljšanje uspešnosti prve skupine, ki je morala opraviti vadbo z besednimi povratnimi podatki. To podpira zamisel, da usposabljanje z metodo besednih povratnih podatkov izboljša tehnično zmogljivost. Vendar se zdi, da je metoda usposabljanja z miselno predstavo manj razvita s strani udeležencev v primerjavi z ostalima dvema metodama. Ključne besede: čutni povratni podatki, učenje gibanja, akrobatika.


Dallas George, Alexandros Mavvidis, Ioanna Kosmadaki, Sofija Tsoumani, Konstantinos Dallas
SPREMEMBA ZMOŽNOSTI MIŠIC PO DVEH RAZLIČNIH NAČINIH GLOBINSKEGA SKOKA PRI MLADIH ORODNIH TELOVADKAH


SCGYM 11 1 2019 article 9

Namen raziskave je bil preučiti učinek po-aktivacijskega potenciranja (PAP) dveh različnih dražljajev (CS) na parametre globinskega skoka (DJ) na mlade telovadke. Trideset mladih telovadk, starih od 8 do 13 let, je izvedlo dva načina meritev z dvojnim skrčenim skokom (DTJ: 2 niza po 5 ponovitev) ali blaženjem nog (LBA: 2 niza po 5 ponovitev) v naključnem zaporedju. Pred in takoj po izvedbi PAP-a ter 4, 8, 12 in 16 min po tem, je bila izmerjena skakalno sposobnost z globinskim skokom (DJ). Rezultati so pokazali pomemben medsebojni učinek med dvema CS za višino DJ (p < 0,002), trajanje leta (p < 0,002) in odrivno hitrost (p < 0,003). Poleg tega je bil ugotovljen pomemben glavni učinek za meritev na višini DJ (p < 0,001) in trajanje leta (p < 0,001). Priporočljivo je, da športni strokovnjaki vključijo podobne dražljaje v postopek ogrevanja, da bi izboljšali svojo zmogljivost skakanja. Končno, tako CS povzroča pojav PAP, vendar posebni CS proizvaja višje stopnje izboljšav pri mladih orodnih telovadkah Ključne besede: pliometrična vaja, orodna telovadba, globinski skok.


Ligia Diener, Esteban Aedo-Muñoz
KINETIČNI IN KINEMATIČNI KAZALNIKI PRVINE JURČENKO NA PRESKOKU - PREGLED VIROV


SCGYM 11 1 2019 article 10

Namen tega članka je bil določiti najpomembnejše kinetične in kinematične kazalnike prvine Jurčenko na preskoku. Razčlenjene so bile mehanske značilnosti vsakega dela prvine. Dosledni kvalitativni pregled je bil izveden z začetnim iskanjem 67 znanstvenih dokumentov, od katerih jih je bilo 27 izbranih z ujemanjem ključnih besed Jurčenko, kinetične, kinematične in orodne telovadbe in njihovih kombinacij. Ugotovljeno je bilo, da so glavni kinetični in kinematični kazalniki pri prvini: pospešek, hitrost, razdalja, pot, kontaktni čas, čas poleta, odstotek odstopanj in vrtilna količina, ki deluje na telo. Ta članek je predlagan kot študijski pripomoček za usmerjanje k pravilni smeri kinetičnih in kinematičnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri učinkovitem izvajanju tehnike prvine Jurčenko na preskoku. Ključne besede: Jurčenko, kinetika, kinematika, preskok.


Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XIV


SCGYM 11 1 2019 Gajdos


Science of Gymnastics Journal
Ocenjevalci 2018


SCGYM 11 1 2019 reviewers