Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.8., num.3., 2016

Ivan Čuk
Foreword

Khudolii O.M., Ivashchenko O.V., Iermakov S.S., Rumba O.G
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE VADBE MLADIH TELOVADCEV

Thomas Heinen, Freya Krepela
OCENJEVANJE SESTAV NA VELIKI PROŽNI PONJAVI

Damian Jeraj
ZAZNAVANJE NAPAK PRI TELOVADBI: DVA ZAPOREDNA POSKUSA

George Dallas, Kostas Dallas, Jeremy Siatras
PREHRANSKI STATUS IN OCENA PREHRANE VRHUNSKE TELOVADKE IN RITMIČARKE - ŠTUDIJ PRIMERA

H. Antonio Pineda-Espejel, Edgar Alarcón, Marina Trejo, Carlos Chávez, Raquel Arce
DEJAVNIKI OSEBNOSTI POVEZANI S PREDTEKMOVALNO NAPETOSTJO PRI VRHUNSKIH TELOVADCIH IN TELOVADKAH

Lenka Svobodová, Alena Skotáková, Petr Hedbávný, Pavlina Vaculíková, Martin Sebera
UPORABA PLESNE PLOŠČADI ZA RAZVOJ RITMIČNIH SPOSOBNOSTI

Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevki VII


Ivan Čuk
Foreword


SCGYM 8 3 2016 journal

Since our last issue in June two major and important events signed this period of time. The first event were Olympic Games in Rio. All gymnastics competitions were of excellent quality, battles for the win were almost epic (e.g. Kohei Uchimura (Japan) versus Oleg Vernjajev (Ukraina). Some were surprises and some were disappointed. But most of all is important our sport was not part of doping issues and I’m glad FIG did not banned Russia from the gymnastics events. Afterwards Fancy Bears published some interesting documents, of which we should in near future also discus in philosophical way and to answer simple (but hard) question, is it sport proper place for those who are chronically ill? Isn’t statement Mens sana in corpore sano still valid. We would be pleased if some of you readers and researchers can give more profound answers on such questions. Legal is not also legitimate. The second important event were just finished elections for new FIG structure. Now the ex-president Bruno Grandi had a hard work how to put different aims of very different gymnastics developed countries into same direction. In his way there were many obstacles. But also many important changes, which changed our sport significantly. Fort the first, he added Trampoline, Acrobatic and Aerobic Associations under FIG umbrella. Trampoline is since 2000 also Olympic discipline (probably the most spectacular one). Sports Aerobic is part of World Games, and Acrobatic just gained to be sport discipline at next Youth Olympic Games. As a professor he did took opportunity and established Academy, which functions excellent, and also new FIG members are the result of shared knowledge in world. Perhaps new Scientific Commission did not had direct influence on Code of Points changes, but had an impact on awareness of gymnasts health, and for the first time publicly with scientific tools denied that gymnasts are small because of sport they practice. It is worth to mention open ended Code of Points, which well defines gymnast's quality, was under his presidency, where perfect 10 for execution remained (but hardly achieved). We need to thank prof. Bruno Grandi also for his support for our Journal. So for you did well prof. Bruno Grandi thank you. I would like to congratulate new president Morinari Watanabe from Japan for his victory at presidential votes, which gave him almost unanimously support for leading our sport in future. Would be pleased if he will continue to develop our sport into most influential Olympic sport, with well defined worldwide competition system, which can serve to all countries. I believe researchers and authors of articles in our Journal will be willing to research and give answers on qustions which can arise. Dear reader, in this issue we start with article from Ukraine research team lead by O.M. Khudolii, followed by two articles from German authors Thomas Heinen Freya Krepela and Damian Jeraj. Three more groups of authors were from Greece, lead by George Dallas, Mexico lead by H. Antonio Pineda-Espejel and Czech Republic lead by Lenka Svobodová. Anton Gajdoš added new Short historical note. Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMN J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Khudolii O.M., Ivashchenko O.V., Iermakov S.S., Rumba O.G
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE VADBE MLADIH TELOVADCEV


SCGYM 8 3 2016 article 1

Namen raziskave je bil razviti metodološki pristop k oblikovanju algoritma vadbe mladih telovadcev (otrok in mladostnikov). Raziskava je bila izvedena v skladu s faktorskim načrtom 2xs2 Dobljeni rezultati vadbe so bili uporabljeni za modeliranje. Pri vadbi začetnikov smo analizirali 530 vadbenih enot (92 telovadcev, starosti od 7-10 let starosti). Pri nadaljevalni vadbi smo analizirali 580 vadbenih enot (78 telovadcev, starosti 11-13 let). Za ugotavljanje vpliva različnih načinov vadbe o spremembi funkcionalnega stanja srca in ožilja in živčno-mišičnih sistemov smo izvedli petletno spremljanje (60 telovadcev). Pripravili smo algoritem za informacijsko spremljanje vadbe mladih telovadcev. Algoritem temelji na računalniški simulaciji procesa vadbe. Ugotovili smo, da je napredek odvisen od stopnje telesne pripravljenosti, organizacije vadbe in ciljnosti vadbe. Prikazani so rezultati rezultatov vadbe in frekvence bitja srca. Dokazali smo, da so bili rezultati faktorskega poskusa zanesljivi in učinkoviti pri določanju vpliva različnih načinov vadb dela na funkcionalno stanje. Algoritem izračuna normativno obremenitev za telovadce. http://www.fsp.uni-lj.si/ads/util/mma_bin.php?id=20161026155127


Ključne besede: telovadec, informacija, gibanje, obremenitev, otroci, mladostniki.


Thomas Heinen, Freya Krepela
OCENJEVANJE SESTAV NA VELIKI PROŽNI PONJAVI


SCGYM 8 3 2016 article 2

Pri skokih na veliki prožni ponjavi se ocenjujejo težavnost, izvedba in trajanje leta. Cilj raziskave je bil ugotoviti razlike med ocenjevalnimi dejavniki glede na starost tekmovalcev, spol, leto tekmovanja in končnim uspehom. Analizirano je bilo 279 sestav, s svetovih prvenstev članov in mladincev v letih 2011, 2013, 2014 in 2015. Rezultati so pokazali, da se spremenljivke spreminjajo v odvisnosti od starosti, spola in leta konkurence. Na primer, moški dosegajo višjo težavnost, nekoliko višje rezultate izvedbe in višji čas letenja ter višjo vsoto točk, kot v primerjavi z ženskami. Podoben velja tudi za odnos med člani in mladinci. Rezultati kažejo, da k končni vsoti pri moških imajo večji vpliv ocene težavnosti in manjši vpliv ocene izvedbe, kar je pri ženskah ravno obratno. Za posameznika je pomembno, da kar najbolj poveča oceno za izvedbo, medtem, ko ocena za trajanje leta mora biti v skladu s težavnostjo, da lahko tekmovalec varno in brez odbitkov izvede sestavo.


Ključne besede: omejitve, stopnja težavnosti, ocene izvedbe, trajanje leta.


Damian Jeraj
ZAZNAVANJE NAPAK PRI TELOVADBI: DVA ZAPOREDNA POSKUSA


SCGYM 8 3 2016 article 3

Zaznavanje napak pri telovadcu je za vaditelja ključnega pomena za dajanje povratne informacije. Dve zaporedni študiji sta preiskali vpliv prenosa znanja (študija 1; S1) in vpliv gibalnih izkušenj (študija 2; S2) na napake in stopnje dojemanja stoje na rokah in sp. prevala naprej. Udeleženci S1 (n = 18) in S2 (n = 21) so bili razporejeni v poskusno ali kontrolno skupino. Stopnja dojemanje napak je bila ocenjena z uporabo video posnetka kot odvisne spremenljivke. Test prenosa znanja je trajal 180 minut (S1) in 90 ponovitev prvine (S2). Duševno struktura (S1) in protokol izvedbe subjektivne uspešnosti se je uporabilo za kriterij spremljanja. Stopnja zaznavanje napak se je znatno povečala pri obeh oblikah učenja. Vpliva prenosa znanja in gibalnih izkušenj ni bilo mogoče določiti. Skupno povečanje stopnje zaznavanja napak je videti kot učni učinek. Še vedno ni jasno, ali so za dolgoročne učinke na zaznavanju napak in v kolikšni meri odgovorne spremembe duševne strukture in subjektivne uspešnosti.


Ključne besede: ojačanje povratne informacije, napaka o gibanju, zaznavanje, vadenje.


George Dallas, Kostas Dallas, Jeremy Siatras
PREHRANSKI STATUS IN OCENA PREHRANE VRHUNSKE TELOVADKE IN RITMIČARKE - ŠTUDIJ PRIMERA


SCGYM 8 3 2016 article 4

Pri predpubertetnicah in pubertetnicah športnicah v estetskih športih, kot so orodna telovadba in ritmika obstoja visoko tveganje za pomanjkanje osnovnih hranil. Vse večje zahteve pubertete v kombinaciji z intenzivno dnevno vadbo brez ustrezne prehrane, izpostavlja mlade športnike motnjami rasti, hude prehranske pomanjkljivosti, težave čustvene narave, nezadovoljstvo s telesno podobo (tj obsedenost s telesnim videzom), hormonske motnje (amenoreja), kronična utrujenost, osteopenije in predvsem povečana nevarnost poškodb. Namen te raziskave je bil oceniti vnos s hrano in ugotoviti prehranske pomanjkljivosti in/ali morebitni odvečni vnos (nezdrave prehrane), torej potencialnih prehranskih tveganj in nenormalne prehranjevalnih navad. Ocenjeni so bili tudi samozavest in zaznavanje telesne podobe. Analizirani sta bili dve mladi športnici, telovadka in ritmičarka, obe članici grške reprezentance. Prehranska zgodovina in 7-dnevni zapis prehrane protokol je pokazala povprečen dnevni vnos energije 1712 ± 165 kcal in 1976 ± 219 kcal, oziroma (ali ~ 42,5 kcal / kg mišične mase) in nezadostno uživanje ogljikovih hidratov. Vnos kalcija sta imeli najvišje odstopanje od priporočenih dnevnih potreb. Obe športnici sta se dnevno tehtali. Visoko število resnih poškodb in menstrualne disfunkcije je poročala ena športnica, ki predstavljajo močno nagnjenost k prehranskimi dejavniki tveganja in patološkega vedenja prehranjevanja in negativna čustva, tako z zunanjim videzom in telesno težo. Nobena športnica ni uporabljala prehranskih dopolnila. Izkazuje se potreba za prehranske smernice in psihološko podporo za mlade vrhunske športnike.


Ključne besede: telovadba, ženske, prehranski status, prehrana.


H. Antonio Pineda-Espejel, Edgar Alarcón, Marina Trejo, Carlos Chávez, Raquel Arce
DEJAVNIKI OSEBNOSTI POVEZANI S PREDTEKMOVALNO NAPETOSTJO PRI VRHUNSKIH TELOVADCIH IN TELOVADKAH


SCGYM 8 3 2016 article 5

Cilj raziskave je bil analizirati, kako so ciljna usmerjenost in dve plati perfekcionizma – težnja k popolnosti in negativne reakcije na napake - povezane s predtekmovalno napetostjo telovadcev in telovadk. Sedemintrideset njih je odgovoril na vrsto vprašalnikov. Rezultati so pokazali, da je kognitivna anksioznost povezana z negativno reakcijo na napake, medtem ko je samozavest povezana s ciljno usmerjenostjo k nalogi. Dejavniki osebnosti, kot so ciljna usmerjenost in negativna reakcija na napake, lahko napovedujejo kognitivno samozavest in tesnobo pred samim tekmovanjem.


Ključne besede: osebnost, navdušenje, ciljna usmerjenost, čustva.


Lenka Svobodová, Alena Skotáková, Petr Hedbávný, Pavlina Vaculíková, Martin Sebera
UPORABA PLESNE PLOŠČADI ZA RAZVOJ RITMIČNIH SPOSOBNOSTI


SCGYM 8 3 2016 article 6

V naši raziskavi smo ocenili učinek programa vadbe na plesni ploščadi na razvoj ritmičnih sposobnosti, katere so pomembni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost v orodni telovadbi, plesu, drsanju ipd. Vzorec je sestavljalo 28 plesalk, starih od 8-13 let. Testirane osebe so bile razdeljene v 2 skupini glede na starost in dolžino plesnega staža. Vsaka skupina je bila nato razdeljen na poskusno in kontrolno skupino. Poskusne skupine so bile pozvane, da plešejo na plesni ploščadi 3-krat na teden dva meseca in pol. Stopnjo ritmičnega zaznavanja smo izmerili s testom za ritmično diskriminacijo. Stopnja ritmične izvedbe je bila merjena s programsko opremo za testiranje reakcijskega časa pri testu bobnanja z rokami in nogami. Za analizo podatkov o spremembi ritmičnih sposobnosti smo izvedli opisno statistiko in t-test, izračunali Cohenof d koeficient in Spearman rang korelacijo. Čeprav raziskava ni potrdila pozitivnega vpliv plesne ploščadi na razvoj ritmičnih sposobnosti testiranih oseb, pa se lahko uporablja plesna ploščad za raznovrstno obliko vadbe.


Ključne besede: telesna vzgoja, orodna telovadba, merski postopki, znanje, smernice.


Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevki VII


SCGYM 8 3 2016 Gajdos

Miroslav Klinger o dogodkih pri FIG 1946 - 1948.