Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.8., num.2., 2016

Ivan Čuk
Uvodnik


SCGYM 8 2 2016 journal

A few days ago SCOPUS published new values for SNIP, IPP and SJR for 2015. In SNIP The Science of Gymnastics has been upgraded and placed in the second quarter of journals. It is a great improvement! In IPP and SJR, we remain in the third quarter. I met and had talks with Hardy Fink, director of FIG Academy, and Prof. Keith Russell, Chairman of the FIG Scientific Commission. We all agree that we need a history section for our sport. Professor Anton Gajdoš, has been writing 'Historical notes' for our journal about important persons in our sport. But there are many important historic documents that should also be made public, such as documents relating to the foundation of FIG and national federations; how and when national federations entered FIG; documents about previous championships, medals, cups, diplomas; what were the requirements for compulsory and optional exercises and how they looked, etc.

In our previous issue, an error occurred in the names of the authors of article Participation of the Pan-American Gymnastics Union in the 2011 World Gymnaestrada, for which we apologise. The Brazilian researchers lead by Elizabeth Paoliello were Eliana de Toledo, Daniela Bento Soares, Tabata Larissa Almeida, Cintia Moura, Andrea Desiderio, Michele Viviene Carbinatto, Carolina Gontijo Lopes, Bruno Barth Pinto Tucunduva and Marco Antonio Coelho Bortoleto. When sending an article, please make sure that the names of authors in ScholarOne are the same as in those in the cover letter to prevent such errors in the future.

In August, the Olympic Games in Rio de Janeiro in Brazil will start with our sports, artistic gymnastics, rhythmic gymnastics and trampolining. We hope our sports will continue to be successful in the Olympic family and hopefully some other disciplines can join them in the near future (sports aerobics, acrobatics). With enthusiastic participation of athletes, coaches, managers, researchers, scientists and media support we can succeed.

In this issue there are seven articles. Their authors are from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Switzerland, Serbia, Greece, Slovenia and Portugal. Topics are very diverse, including competition result analysis, strength development, injuries in relation to the balance abilities, health gymnastics, gymnastics knowledge evaluation and differences in gymnastics participants' gender.

 In line with the practice of other journals, from this year onward page numbers continue from the first issue to the third one rather than starting with page one in each new issue. 

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMN J. 

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.

 

 

 

 


Sunčica Delaš Kalinski, Almir Atiković, Igor Jelaska, Mirjana Milić
ANALIZA USPEŠNOSTI TELOVADK NA PRESKOKU NA VELIKIH TEKMOVANJIH OD 2008 DO 2015


Celoten članek.pdf

Preskok je disciplina, ki se nekoliko razlikuje od ostalih disciplin ženske orodne telovadbe glede na način ocenjevanja, trajanje tekmovalnega nastopa in gibalnih sposobnostih pomebnih za uspešen nastop. Temu primerno je tudi število telovadk, ki sodelujejo na preskoku v predtekmovanju. Na velikih tekmovanjih v obdobju od 2008 do 2015, kjer je bilo izvedeno finale v mnogoboju in na posameznih orodjih je sodeloval visok odstotek telovadk (SP2009=81,03% in SP2013=90,90%) Na ostalih tekmovanjih (OI 2008, 2012, kvalifikacije za OI 2012, SP 2014, 2015) je sodelovalo le okoli 20% najboljših telovadk v predtekmovanju na preskoku. Na osnovi vseh rezultatov velikih tekmovanj je bila narejena ANOVA in ugotovljeno je bilo, da na odločitev za tekmovanje v predtekmovanje na preskoku vplivajo gibalne sposobnosti telovadk, njihovo znanje in taktika. Rezultati lahko služijo trenerjem pri načrtovanju vadbe na preskoku.

Ključne besede: ženska orodna telovadba, preskok, razvoj.


Muhamed Tabaković, Almir Atiković, Elvir Kazazović, Senad Turković
UČINEK IZOKINETIČNE VADBE NA JAKOST MIŠIC KOLENA IN USPEŠNOST IZVEDBE AKROBATSKIH PRVIN


Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil ugotoviti ali dodatna izokinetična vadba vpliva na jakost mišic kolena in kako to vpliva na kvaliteto izvedbe akrobatskih prvin. Izokinetična vadba je potekala na napravi Biodex 3 (60°·s–1). V raziskavi je sodelovalo (N = 80) študentov Fakultete za šport in telesno vzgojo (starost, 19.8 ± 1.7 let; masa, 75.2 ± 2,9 kg; višina 179.7 ± 6.4 cm). Kontrolna skupina (N = 40) je med začetkom in koncem poskusa izvjala le običajno vadbo akrobatskih prvin. Poskusna skupina (N = 40) je poleg običajne vadbe akrobatskih prvin izvajala tudi izokinetično vadbo. Poskusna skupina je močno izboljšala največjo silo (tudi navor, delo in moč)  upogibalk in iztegovalk kolena. Povečana jakost mišič kolena je pomebno izboljšala izvedbo akrobatskih prvin: preval letno, premet nazaj, salto naprej skrčeno in salto nazaj skrčeno.

Ključne besede: izokinetika, največji navor, moč, delo, akrobatske prvine.


George Dallas, Kostas Dallas
VPLIV POŠKODBE GLEŽNJA NA RAVNOTEŽJE PRI TELOVADCIH IN TELOVADKAH


Celoten članek.pdf

Orodna telovadba je šport, jer je vedno prisotna nevarnost telesne poškodbe. Poškodba telovadca, naključna ali dolgotrajna je boleč slučajen  poseg v telovadčev razvoj. Poškodbe imajo pomemben negativen vpliv na telovadčevo ravnotežje, še posebej pa poškodbe nog. Namen raziskave je bil ugotoviti kako poškodbe gležnja v preteklosti na eni ali obeh nogah vplivajo na ohranjanje ravnotežja.  Deset telovadk (starost= 16.66 ± 3.20 let, masa = 47.30 ± 8.00 kg, višina = 158.00 ± 5.75 cm)in deset telovadcev (starost = 22.30 ± 1.77 let, masa = 62.00 ± 3.33 kg, višina = 168.50 ± 3.03 cm) je sodelovalo v presečni študiji. Sodelujočim so bile izmerjene meje stabilnosti (reakcijski čas, hitrost gibanja težišča telesa, smer gibanja telesa, skrajna točka ohranjanja ravnotežja, največja pot gibanja težišča telesa) in izračunan je bil vpliv poškodbe na ravnotežje merjen z Equitest Computerized Dynamic Posturography sistemom. Rezultati so pokazali, da imajo ženske manj poškodb, in imajo boljše reakcijske čase ter višjo hitrost gibanja težišča telesa kot moški. Večje število poškodb gležnja vpliva na spremembe v mišično vezivnem sistemu okoli gležnja in zmanjšano proprioreceptivno zaznavanje ter privede do pomanjkanja mehanizmov za ohranjanje ravnotežja. To velja tudi za samo enkratno poškodbo gležnja.

Ključne besede: meje stabilnosti, reakcijski časskrajna točka ohranjanja ravnotežja, največja pot gibanja težišča telesa.
 


Nebojša Trajković, Dejan Madić, Goran Sporiš, Aleksandra Aleksić-Veljković, Kamenka Živčić-Marković
VPLIV ORODNE TELOVADBE NA ZDRAVJE IN PRIPRAVLJENOST MLADOSTNIKOV


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti učinke programa orodne telovadbe v srednji šoli na zdravje in telesno pripravljenost mladostnikov. V raziskavi je sodelovalo 58 mladostnikov učencev (starih 14,82 ± 0,44 let), ki so obiskovali prvi razred srednje šole. Poskus z vadbo orodne telovadbe je trajal 12 tednov. Izmerjene so bile vrednosti spremenljivke testov sklopa EUROFIT, moč, gibljivost, aerobna vzdržljivost in moč rok in nog, hitrost in okretnost. Rezultati so pokazali povprečno začetno raven in kasneje dinamično povečanje telesne pripravljenosti udeležencev. Analiza pred in po vadbi je pokazala pomembno izboljšanje v vseh testiranih spremenljivk (p <0,05), razen za 4x10m. Zato je treba sodelovanje pri orodni telovadbi priporočati kot pozitivno temeljno dejavnost za šolske otroke, od zgodnjega otroštva do odraslosti.

Ključne besede: telovadba, telesna vzgoja, vadba, telesna pripravljenost.
 


Matej Majerič, Janko Strel, Marjeta Kovač
POMEMBNOST RAZLIČNIH METOD OCENJEVANJA PRI ŠPORTNI VZGOJI – ŠTUDIJA PRIMERA PRESKOKA ČEZ KOZO


Celoten članek.pdf

Raziskava predstavlja študijo treh različnih metod vrednotenja za eno izmed najpogosteje ovrednotenih spretnosti na področju telesne vzgoje: raznožko čez kozo. V vzorec merjencev je bilo vključenih 193 trinajst letnih dečkovs, katerih video posnete preskoke so ocenili trije ocenjevalci. Analizirali smo razlike v zanesljivosti, objektivnosti in časovno učinkovitost v treh različnih metod vrednotenja. Cronbachova analiza zanesljivosti je pokazala, da je kombinirana metoda vrednotenja (alfa: 0,928) je najbolj zanesljiva, celovit način je manj zanesljiv (alfa: 0,879), in najmanj zanesljiva metoda je bila analitična ocena (alfa: 0.833). Analiza objektivnosti je pokazala, da je bila metoda analitičnega vrednotenja najbolj objektivna (alfa: 0,854),  kombinirana metoda manj objektivna (alfa: 0,791), in da je bile celovita metode vrednotenja, najmanj objektivna metoda (alfa: 0,778). Analiza časovne učinkovitosti je razkrila, da je bilo najmanj časa za analizo potrebno pri metodi celostnega ocenjevanja, veliko več v analitični in kombinirane metode ocenjevanja. Analiza treh ocenjevalcev, z uporabo treh različnih metod vrednotenja ni pokazala statistično pomembne razlike (p = 0,638) med celostno in kombinirano metodo ocenjevanja. V nasprotju s tem pa so bili razlike med celostno in analitično metodo (p = 0,000) in kombinirano metodo ter analitsko metodo (p = 0,000) statistično pomembne. Glede na analizo, lahko sklepamo, da so vse tri metode vrednotenja primeren za ocenjevanje znanja učencev pri športni vzgoji.

Ključne besede: telesna vzgoja, orodna telovadba, merski postopki, znanje, smernice.
 


Maria-Raquel G. Silva, Paulo Barata
NEENAKOST MED SPOLOMA PRI TELOVADCIH IN VADITELJIH: PRIMER GIMNASTIČNE ZVEZE PORTUGALSKE


Celoten članek.pdf

Cilj te raziskave je bil analizirati vključenost spolov med telovadci in vaditelji, po panogah telovadbe in geografskih območjih Portugalske. Analizirana je bila podatkovna zbirka vseh telovadcev vključenih v nacionalne šole telovadbe v treh športnih sezonah, in sicer 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015. Podatki za vaditelje so bili na voljo samo za sezono 2012/2013. V sezoni 2012/2013 je bilo 14742 telovadcev, od tega 81,2% žensk in le 18,7% moških (p <0,01). Podobni rezultati so bili na voljo v naslednjih dveh sezonah, kot sledi: 83,2% žensk in 16,7% moških v sezoni 2013/2014 in 84,9% žensk in 15,1% moških v sezoni 2014/2015. Pri vseh panogah so značilne razlike med spoloma (p <0,01). V ritmiki, ženski orodni telovadbi in moški orodni telovadbi ni razlik zaradi izključno sodelovanja žensk ali moških telovadci, enako velja za vaditelje. Tako je bila večina portugalskih trenerjev 57,7% žensk in 42,3% moških.

Ključne besede: spol, udeležba, telovadba, panoge, športniki, trenerji.

 


Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski zapiski VI


Celoten članek.pdf

Predstavljeni so moška ekipa za OI 1964, Ladislav Vacha in Sergej Anatolijevič Alekperov.


*
Nove Knjige


Nove knjige.pdf

Parallel bars, avtorja Ivan Čuk, Istvan Karacsony

Gymnastics Performance and Motor Learning: Principles and Applications, uredniki: Thomas Heinen (University of Hildesheim, Germany), Ivan Čuk (University of Ljubljana, Slovenia), Ruben Goebel (Qatar University, Qatar), Kostas Velentzas (Bielefeld University, Germany)

 


Christoph Schärer, Klaus Hübner
ACCURACY OF PREDICTION OF MAXIMUM RESISTANCE AT INCREASED HOLDING TIMES BASED ON A THREE SECONDS MAXIMUM STATIC STRENGTH TEST OF THE THREE MAIN STRENGTH ELEMENTS ON RINGS


SCGYM 8 2 2016 article 2

Na krogih se zahteva visoka stopnja relativne največje sile, da lahko telovadec v sestavi izvede do sedem prvin moči s primerno kakovostjo izvedbe. Vaditelji pri razvoju največje sile podaljšujejo trajanje drže s trenažerjem s protiutežjo oziroma obtežilnim pasom. Namen študije je bil ugotoviti ali lahko napovedujemo največji upor (MR)(najmanjšo protiutež/največjo dodatno obtežitev) pri petih ali sedmih sekundah trajanja drže ob upoštevanju kriterija MR trajanja 3 sekund pri razpori, razovki v opori in razovki vodoravno ter pripraviti vaditeljem primerno tabelo obremenitve. Deset članov švicarske reprezentance je izvedlo MR test pri 3, 5, 7 sekundah pri vseh prvinah. Rezultati so pokazali, da se s povečanjem trajanja drže, zmanjšuje MR. Povezanost med testi in linearna regresija je bila izjemno visoka (R2>0.88) in skoraj linearna, zato so bile pripravljene ustrezne tabele. Ključne besede: moški, orodna telovadba, sila, razovka, razpora, razovka vodoravno.