Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.7., num.3., 2015

Ivan Čuk
UVODNIK

Luiz Henrique Duarte, Michele Viviene Carbinatto, Myrian Nunomura
ORODNA TELOVADBA IN STRAH: VZROKI ZA STRAH

Evdoxia Kosmidou, Miltiadis Proios, Evgenia Giannitsopoulou, Theofanis Siatras, George Doganis, Michalis Proios, Helen Douda, Anna Fachantidou-Tsiligiroglou
VPLIV POSEBNEGA PROGRAMA NA OCENJEVANJE LASTNEGA TELESA, PREHRANJEVALNE NAVADE IN PRITISKA DA SI SUH PRI RITMIČARKAH

Yoshie Motoshima, Junichi Kitagawa, Akira Maeda
POVEZANOST MED MEHANSKIMI SPREMENLJIVKAMI PRI ODRIVU NA PRESKOKU IN ODRIVU PO GLOBINSKEM SKOKU

Helmut Geiblinger, Tony Dowden
RAZMIŠLJANJA O KONTROLIRANEM DOSKOKU NA TEKMOVANJU V ORODNI TELOVADBI: POGLED STROKOVNJAKOV

Klaus Hübner, Christoph Schärer
ODNOS MED RAZOVKO V RAZPORI, RAZOVKO V OPORI IN RAZPORO NA KROGIH IN NJIHOVIMI PRIPRAVLJALNIMI VAJAMI MOČI

Dejan Križaj, Ivan Čuk
ALI LAHKO UPORABLJAMO MINIATURNI POSPEŠKOMETER PRITRJEN NA ODRIVNO DESKO ZA ANALIZO ODRIVA?

Catarina Leandro, Lurdes Ávila-Carvalho, Elena Sierra-Palmeiro, Marta Bobo
NATANČNOST OCENJEVANJA TEŽAVNOSTI SESTAV POZAMEZNIC PRI RITMIČARKAH

Moriatsu Nakasone
RAZVOJ PRVIN NA DROGU GLEDE NA JAPONSKE VIRE

Anton Gajdoš
KRATEK ZGODOVINSKI PRISPEVEK IV

Maria Raquel Goncalves e Silva, Teresa Paiva and Istvan Karacsony, Ivan Čuk
NOVE KNJIGE

SUPLEMENT - DODATEK
International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics


Ivan Čuk
UVODNIK


Dear friends,

Celotna revija.pdf

For our last issue in 2015 we prepared the largest volume ever. It has more than 150 pages of gymnastics-related scientific readings. In his issue you will find eight new articles, Anton Gajdoš’s Historical Notes, a supplement dedicated to the International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics, and information about the latest books.  

Since our last issue, SCOPUS has published journal evaluations for 2014 and upgraded our ranking. We wish to thank our authors and researchers from around the world who are sharing their work and knowledge through our journal or spreading our journal knowledge in other journals. From our editorial board member Marco Antonio Bortoleto we received information that the Brazilian Agency of Scientific Journals Classification categorised the Science of Gymnastics Journal as B1 (on a scale A1, A2, B1, B2, ... B5, C). It is a very good ranking for this type of publication. We also applied for a similar status in Poland and we intend to apply to be included in the Ulrich's Data Base. If we wish to become members of PUBMED data base we will need to publish at least 50 articles per year. At the moment this seems a very ambitious plan.  

Our first article comes from Brazil: authors Luiz Henrique Duarte, Myrian Nunomura and Michele Viviene Carbinato explored the different types of fear in artistic gymnastics. The second article is by Evdoxia Kosmidou, Miltiadis Proios, Evgenia Giannitsopoulou, Theofanis Siatras, George Doganis, Michalis Proios, Helen Douda and Anna Fachantidou-Tsiligiroglou: they evaluated body self-esteem in rhythmic gymnasts. The third article is from Japanese researchers Yoshie Motoshima, Junichi Kitagawa and Akira Maeda who compared laboratory tested drop jump in relation to the take off in vivo on vault. Helmut Geiblinger and Tony Dowden from Australia conducted an interesting research study on coaches and how they evaluate proper landing. Klaus Hübner and Christoph Schärer from Switzerland looked at strength training tests for swallow, support scale and iron cross. Dejan Križaj and Ivan Čuk from Slovenia continued with their evaluation of accelerometer Skoci as used in the field and the laboratory. Experts on rythmic gymnastics from Portugal and Spain Catarina Leandro, Lurdes Ávila-Carvalho, Elena Sierra-Palmeiro and Marta Bobo evaluated rhythmic gymnastics judges' efficiency in evaluating difficulties. The last article is from Japanese historian Moriatsu Nakasone who provides an overveiw of the development of high bar elements as presented in  Japanese literature.  

Anton Gajdoš in Short Historical Notes IV prepared a memo about the team representing Finland in 1948, including Akimoto Kaneko and Helena Rakoczy. In our supplement on the International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics, held at Gdansk University of Physical Education and Sport in Poland  between18  and 20 June 2015, you can find lectures and abstracts from the symposium. Please note that this journal would be happy to promote science in gymnastics for other events worldwide as well.  

Finally, there is a brief overview of the latest publications: Portuguese authors Maria Raquel Goncalves e Silva and Teresa Paiva contributed two books about nutrition and rest, while Istvan Karacsony and Ivan Čuk published a book on the Horizontal bar.    

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J.   

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles,                                                                                                            


Luiz Henrique Duarte, Michele Viviene Carbinatto, Myrian Nunomura
ORODNA TELOVADBA IN STRAH: VZROKI ZA STRAH


Celoten članek.pdf

Na področju psihologije športa je skoraj enotno mnenje med strokovnjaki, da pozitivna in negativna čustva neposredno vplivajo na športno uspešnost. Pri orodni telovadbi ni nič nenavadnega, da se telovadci soočijo s posebnim, značilnim čustvom strahu. V študiji smo analizirali strah, ki ga telovadci čutijo pri vadbi, da bi odkrili subjektivne zaznave o vzrokih strahu in strategij, uporabljenih za njegovo obvladovanje. S šestnajstimi telovadci, ki tekmujejo v kategoriji dečkov (9 - 10 let) na državnem prvenstvu Sao Paula so bili opravljeni pogovori. Analiza vsebine pogovorov je zaznala štiri vzroke za strah: strah pred poškodbo, strah pred napako, strah pred orodjem in strah pred trenerjem. Za obvladovanje strahu smo odkrili sedem načinov:  socialna podpora (prijatelji in družina), podpora z dodatnim informiranjem, povečana pozornost in koncentracija, pozitivno mišljenje in samozavest, duševne prakse in tehnike sproščanja. Na splošno lahko vaditelji močno vplivajo na izkazovanje strahu, kot tudi pri njegovi kontroli. Med možnimi pedagoškimi ravnanji, lahko izpostavimo prilagoditve okolja vadbe in učnih postopkih, ki zagotavljajo uspešen proces učenja, zlasti v zvezi z čustvom varnosti.

Ključne besede: telovadci, čustva, strah, varnost, psihološki pristop, kvalitativne raziskave.

 

 


Evdoxia Kosmidou, Miltiadis Proios, Evgenia Giannitsopoulou, Theofanis Siatras, George Doganis, Michalis Proios, Helen Douda, Anna Fachantidou-Tsiligiroglou
VPLIV POSEBNEGA PROGRAMA NA OCENJEVANJE LASTNEGA TELESA, PREHRANJEVALNE NAVADE IN PRITISKA DA SI SUH PRI RITMIČARKAH


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotovit, kako vpliva poseben 3 mesečni program na mišljenje ritmičark o njihovi telesni samopodobi, odnosu do prehrane in pritisku, da si suh. Vzorec je sestavljalo 49 grških ritmičark (29 v poskusni in 20 v kontrolni skupini). Obe skupini sta izpolnili vprašalnik na začetku in koncu raziskovanega obdobja. Rezultati so pokazali, da je imela poskusna skupina ob koncu višje vrednosti telesne samopodobe, znižale so odnos do prehrane (pomembnost prehrane, zmanjšanja telesne teže, odnos do bulimie) in zmanjšal se je pritisk , da bi morale biti suhe pri starših in vaditeljih. Pri kontrolni skupini so bili rezultati ravno nasprotni. Poskusna skupina je tudi ocenila program kot izjemno primeren za ritmičarke z različnih vidikov. 

Ključne besede: ritmika, odnos do lastnega telesa, prehrana.


Yoshie Motoshima, Junichi Kitagawa, Akira Maeda
POVEZANOST MED MEHANSKIMI SPREMENLJIVKAMI PRI ODRIVU NA PRESKOKU IN ODRIVU PO GLOBINSKEM SKOKU


Celoten članek.pdf

Na preskoku je odriv z odrivne deske izjemno pomemben za uspešen preskok in za izvajanje vedno težjih preskokov. Ob poznanih kinematičnih značilnostih posameznega skoka, pa smo ugotovili, da bi bilo pomembneje poznati dinamične lastnosti odriva. Zato smo želeli ugotoviti povezanost med odrivom na odrivni deski  in odrivom po globinskem skoku v laboratoriju s poudarkom na indeks RDJ (razmerje med časom trajanja odriva in časom leta). Sedem telovadcev je izvedlo Kasamacu preskok in izmerjeni so bili s 3D kinematičnim sistemom MAC3D. Ob tem so izvedli globinski skok z višine 0,4 metra brez pomoči zamah rok  z odrivne deske in brez odrivne deske. Kasamacu RDJ indeks je bil povezan s RDJ indeksom globinskega skoka samo na odrivno desko, ne pa tudi brez odrivne deske. Meritve sposobnosti odrivne moči v laboratoriju bi bilo smiselno prilagoditi dejavnosti v živo.      

Ključne besede: preskok, navpični impulz sile, globinski skok, RDJ indeks.


Helmut Geiblinger, Tony Dowden
RAZMIŠLJANJA O KONTROLIRANEM DOSKOKU NA TEKMOVANJU V ORODNI TELOVADBI: POGLED STROKOVNJAKOV


Celoten članek.pdf

Seskoki z orodja so sestavljeni iz večkratnega vrtenja okoli različnih osi, izvajajo jih vrhunsko pripravljeni telovadci, seskoki zahtevajo veliko poguma in virtuoznost se izkazuje v natančno organiziranem gibanju in 
spretnostih. Seskok in doskok zapuščajo končno sliko sestave in so pogosto ključ do uspešne ocene pri sodnikih. Doskoki zahtevajo natančno kontrolo delovanja telesa in spretno spreminjanje gibanja delov telesa. Cilj raziskave je bil ugotoviti kako doskoke vrhunskih telovadcev vidijo oči strokovnjakov. 21 strokovnjakov – vrhunskih vaditeljev, vrhunskih telovadcev in mednarodnih sodnikov je sodelovalo pri raziskavi. Strokovnjaki so izpostavili kar nekaj pomebnih dejavnikov, ki jih ni zaznati v strokovni literaturi. Strokovnjaki so poudarili pomembnost varnosti in pomembnost nadzorovanja in spreminjanja mednarodnih pravil ocenjevanja, ki bi lahko izboljšala naš šport.   

Ključne besede: tehnika doskoka, strategije doskoka, najboljša skladnost delovanja telesa.


Klaus Hübner, Christoph Schärer
ODNOS MED RAZOVKO V RAZPORI, RAZOVKO V OPORI IN RAZPORO NA KROGIH IN NJIHOVIMI PRIPRAVLJALNIMI VAJAMI MOČI


Celoten članek.pdf

Na krogih so prvine moči odločujoče. Za razvoj moči se na vadbi izvajajo različne pripravljane vaje. Vendar odnos med pripravljalnimi vajami in prvinami moči do sedaj ni bil dobro raziskan. Cilj raziskave je bil ugotoviti povezanost med močjo pri sedmih pripravljalnih vajah in izvedbo treh pomembnih prvin moči razovke v razpori, razovke v opori in razpore. Deset telovadcev švicarske državne ekipe je izvedla test 1RM (maksimalni dvig bremene, ki ga lahko izvedeš samo enkrat) in trajanjem drže pri prvinah moči. Značilna povezanost je bila le med razovko v razpori in predvajo razovke v razpori v leži na hrbtu (r: 0.71, p: 0.031) in iztegi rok v leži na hrbtu “Bench press” (r: 0.71, p: 0.046); razovko v opori in predvajo razovke v razpori v leži na hrbtu (r: 0.69, p: 0.039). Razpora je bila povezana s razporo na pasu in škripcu (r: 0.66, p: 0.051) in iztegi rok v leži na hrbtu (r: 0.67, p: 0.069). Ugotovili smo da je potrebno najmanj 1RM od 73.4% telesne mase za uspešno izvedbo razovke v razpori v leži na hrbtu za izvedbo razovke v razpori. Za izvedbo razovke v opori je potrebno 1RM od 67.4% telesne mase pri razovki v razpori v leži na hrbtu.   


Ključne besede: telovadba, RM, razovka v razpori, razovka v opori, razpora.


Dejan Križaj, Ivan Čuk
ALI LAHKO UPORABLJAMO MINIATURNI POSPEŠKOMETER PRITRJEN NA ODRIVNO DESKO ZA ANALIZO ODRIVA?


Celoten članek.pdf

V članku raziskujemo metrične značilnosti Mikro-Elektro-Mehaničnega (MEMS) pospeškometra pritrjenega na odrivno desko. Iz izmerjenega pospeška smo izračunali hitrost odrivne deske in pot odrivne deske. Izmerjenih je bilo 43 odrivov. Vse dobljene rezultate smo filtrirali z Butterworthovim filtrom četrtega reda in frekvenco loma 250 Hz. Izračunane so bile naslednje spremenljivke: čas do najnižje točke odrivne deske, največja pozitivna in negativna hitrost, čas za dosego teh hitrosti. Dobljeni rezultati so bili primerjani z referenčnim visoko natančnim laserskim merilcem razdalje. Pospeškometer ima zadovoljivo zanesljivost in veljavnost, napaka v primerjavi z laserskim merjenjem je povsod manjša od 5,3%, razen pri oceni največje pozitivne hitrosti, kjer je napaka 15, 3%, zato menimo, da je naprava primerna za analizo skokov.

Ključne besede: metrične značilnosti, zanesljivost, veljavnost, preskok.
 


Catarina Leandro, Lurdes Ávila-Carvalho, Elena Sierra-Palmeiro, Marta Bobo
NATANČNOST OCENJEVANJA TEŽAVNOSTI SESTAV POZAMEZNIC PRI RITMIČARKAH


Celoten članek.pdf

Cilj študije je bil preveriti natančnost sojenja težavnosti na svetovnem prvenstvu v ritmiki v Kievu leta 2013. Natančnost je bila ocenjena gleda na skladnost sodnikov pri vrednotenju težavnosti prvin. Vrednoteno je bilo 1152 obrazcev težavnosti pri 288 sestavah posameznic -  4 obrazci težavnosti na sestavo, 1 na sodnico. Da bi lahko primerjali ritmičarke različnih kvalitetnih razredov, so bile razdeljene v tri skupine, glede na končno razvrstitev na tekmovanju. Težavnosti prvin so bile opredeljene, kot jih opredeljuje pravilnik FIG za ocenjevanje iz leta 2012. Neparametrijska testa Cochran's Q in hi kvadrat test sta bila uporabljena za oceno razlik med kvalitetnimi skupinami. Najpomembnejša ugotovitev je, da se sodnice kar pri 40% težavnosti med seboj niso strinjale. Tako je natančnost ocenjevanja težavnosti nizka, prav tako v »Master« in »DER« skupini težavnosti prvin.

Ključne besede: ocenjevanje, natančnost, sojenje, ritmika.


Moriatsu Nakasone
RAZVOJ PRVIN NA DROGU GLEDE NA JAPONSKE VIRE


Celoten članek.pdf

V današnjem pravilniku FIG za ocenjevanje v moški orodni telovadbi je okoli 800 prvin. Za malo teh prvin se natančno ve, kdaj so bile prvič izvedene, kdo jih je prvič izvedel in kje jih je izvedel. Namen članka je bil raziskati pojavnost prvin na drogu z namenom predvideti nove prvine. Uporabljena je bila bibliografska metoda. V članku so predvsem uporabljeni japonski viri, izdani s strani Japonske telovadne zveze in narejen je bil seznam glede na čas pojavitve posamezne nove prvine. Upoštevane so bile različne izvedbe posameznih prvin, npr. Tkačev je izvedel iz predkoleba skok nazaj raznožno v ponovni prijem leta 1979 na svetovnem pokala. Prvič sta stegnjenega Tkačeva izvedla Ljukin in Nišikava na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu. Napredek na drogu so omogočili predvsem razvoj orodja in razvoj prvin. V prihodnosti lahko predvsem pričakujemo prvine z dodanimi obrati.
 

Ključne besede: moški, orodna telovadba, zgodovina. 
 


Anton Gajdoš
KRATEK ZGODOVINSKI PRISPEVEK IV


Celoten članek.pdfFinland men team 1948, Akitomo Kaneko, Helena Rakoczy 


Maria Raquel Goncalves e Silva, Teresa Paiva and Istvan Karacsony, Ivan Čuk
NOVE KNJIGE


Nove knjige.pdf


SUPLEMENT - DODATEK
International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics


Dodatek.pdf

In our supplement on the International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics, held at Gdansk University of Physical Education and Sport in Poland  held between18  and 20 June 2015, you can find lectures and abstracts from the symposium.