Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Laboratorij za multimedijo

 kontaktkabinettel. int.vloge
Vertič Rok13016015207748vodja


 • sodeluje v vseh oblikah pedagoškega procesa: predavanje, vaje, demonstracije (snemanje, videoprojekcije in videoanalize)
 • skrbi za nemoteno delovanje avdiovizualne opreme
 • hrani in izposoja predvideno avdiovizualno opremo
 • skrbi za sprotno nabavo potrošnega avdiovizulnega materiala
 • izvaja fotodokumentacijo in arhiviranje videomaterialov
 • izdeluje prosojnice za zahtevnejše projekte pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa
 • za potrebe pedagoškega procesa izdeluje avdiovizualne materiale in tematsko zaključene projekte (snemanje na terenu, elektronska montaža, računalniška grafika, zvočna oprema)
 • sodeluje z Inštitutom za šport in kineziologijo pri meritvah športnikov
 • izvaja elektronske predstavitve posameznih dejavnosti fakultete
 • sodeluje pri grafični opremi knjig, skript in drugih materialov
 • analizira in načrtuje potrebe ter predlaga dobavitelje avdiovizualne opreme
 • še druge naloge skladno z novimi interesi teorije in prakse