Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Rok Vertič

Elektronski naslov: rok.vertic@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-48

Kabinet: 13016


Organizacijske enote: