Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev splošnih izbirnih predmetov za študijsko leto 2018/19

datum: 01.08.2018

kategorija: obvestila za študente

Za študijsko leto 2018/19 so razpisani naslednji splošni izbirni predmeti (izbira v 3. letniku prvostopenjskih programov); opisi vseh teh predmetov so objavljeni v Moodlu:

  Predmet KT
1 Avtonomno potapljanje 4
2 Analiza tekmovalnih nastopov v športu 4
3 Biomehanika 2: analiza gibanja in obremenitev človeškega telesa 4
4 Dviganje uteži 4
5 Elementarna športna vzgoja 9
6 Gibanje in igre z žogo 4
7 Golf 4
8 Jadranje na deski 4
9 Judo 4
10 Nordijska hoja 1 4
11 Odnosi z javnostmi v športu 3
12 Odbojka na mivki 4
13 Osnove potapljanja na vdih 3
14 Pilates na blazinah 4
15 Skoki na prožnih ponjavah 4
16 Skvoš 4
17 Socialne veščine za učitelje in trenerje 4
18 Športno plezanje 1 4
19 Turno kolesarstvo 4
20 Vadba malčkov v vodi po Fredovi metodi 4

Seznam zunanjih izbirnih predmetov, ki jih ponujajo druge članice UL;

če želi študent Fakultete za šport v okviru splošne izbirnosti v 3. letniku izbrati zunanji izbirni predmet na drugem visokošolskem zavodu UL, mora izpolniti obrazec Soglasje za opravljanje predmeta (zunanja izbirnost), ga potrditi na fakulteti, kjer se bo predmet izvajal (žig in podpis odgovorne osebe!) in prinesti v Študentski referat FŠ (do 31. 10.), da se mu predmet vpiše v indeks. Potrdilo o opravljenih obveznostih pri tem predmetu mora študent nato prav tako prinesti v Študentski referat FŠ.

Če želi študent drugega visokošolskega zavoda UL opravljati zunanji izbirni predmet na Fakulteti za šport, mora najprej na obrazcu Opravljanje predmeta na Fakulteti za šport pridobiti soglasje nosilca predmeta. Izpolnjen obrazec prinese v Študentski referat, kjer evidentirajo izbiro in omogočijo dostop do VIS-a za ta predmet.