Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis v 1. letnik - predstavitev prostih izbirnih predmetov

datum: 25.07.2011

kategorija: novice

Obvestilo

Novincem v pomoč pri izpolnjevanju predmetnika na elektronskem vpisnem listu!

Objavljamo kratke predstavitve ponujenih prostih izbirnih predmetov za študijsko leto 2011/12 za programa Kineziologija in Športno treniranje (v 1. letniku Športne vzgoje ni prostih izbirnih predmetov).

Opise obveznih predmetov in informacije o študijskih programih nasploh si lahko pogledate v predstavitvenih zbornikih študijskih programov, ki so objavljeni na spletnih straneh fakultete: Športna vzgoja, Kineziologija, Športno treniranje.

Predmetnike izpolnite v skladu z navodili, ki ste jih prejeli na dom (Priloga 1).

  

Jadranje na deski (finančni vložek za študenta)

Športno plezanje

Šport, športna rekreacija in varstvo narave

Turno kolesarstvo (finančni vložek za študenta)

Avtonomno potapljanje (finančni vložek za študenta)

Geografija gorskih območij

Judo

Elementarna športna vzgoja

Prilagojena športna vzgoja

Nordijska hoja

Osnove potapljanja na vdih (finančni vložek za študenta)

Joga

Socialne veščine za učitelje in trenerje

 Letne dejavnosti v naravi 1(finančni vložek za študenta).

Študenti bodo usposobljeni za organizacijo, varno vodenje in poučevanje dejavnosti v naravi (orientacija, taborništvo, kolesarstvo, rolanje, plezanje, veslanje in športi, ki bodo kasneje umeščeni v učne načrte, oziroma se bodo pojavili kot »popularni-moderni« športi) v šolah (osnovna, srednja šola), pri rednem pouku, na športnih dnevih, pri dnevih dejavnosti, v šoli v naravi, izbirnih vsebinah in krožkih.

 Zimske dejavnosti v naravi 1 (finančni vložek za študenta)

Študenti bodo dobili temeljna znanja za organizacijo, varno vodenje in poučevanje nekaterih zimskih dejavnosti v naravi (sankanje, drsanje, hoja po zasneženi pokrajini, igre na snegu in športi, ki bodo kasneje umeščeni v učne načrte oziroma se bodo pojavili kot »popularni-moderni« športi) v šolah (osnovna, srednja šola), pri rednem pouku, na športnih dnevih, pri dnevih dejavnosti, v šoli v naravi, izbirnih vsebinah in krožkih.

 Planinstvo 1 (finančni vložek za študenta)

Študenti bodo dobili temeljna teoretična in praktična znanja za organizacijo, varno vodenje in poučevanje pohodništva in planinstva v šolah (osnovna, srednja šola), pri rednem pouku, na športnih dnevih, pri dnevih dejavnosti, v šoli v naravi, izbirnih vsebinah in krožkih v poletnem času po nezahtevnih poteh.

 Popestritev športne vzgoje

 Pri predmetu študenti spoznajo različne vsebine in organizacijske pristope za popestritev pouka, interesnih dejavnosti in šol v naravi, projektnih dnevov/ tednov/mesecev. Naučijo se pripraviti in izpeljati projekte, delavnice. Spoznajo vlogo medpredmetnih/medpodročnih povezav in pomen timskega dela. Spoznajo nekatere nove gibalne vsebine, ki spodbujajo kompetenčne pristope (gibalno, socialno kompetenčnost) in ustvarjalnost otrok.

 Odnosi z javnostmi v športu

 Predmet je zasnovan tako, da omogoča študentom široko poznavanje in razumevanje teorije odnosov z javnostmi v športu ter razumevanje družbene vloge odnosov z javnostmi. Študenti  spoznajo različne pristope pri preučevanju problemov odnosov z javnostmi v športu. Ob koncu znajo identificirati probleme medijev v športu in poiskati možne rešitve. Spoznajo se z nekaterimi praktičnimi nalogami in orodji, ki se uporabljajo v odnosih z javnostmi v športu kot so:  organizacija in vodenje tiskovne konference, pisanje sporočila za javnost, oblikovanje medijskega načrta.

Skoki na prožnih ponjavah

 Skoki na prožnih ponjavah sodijo v akrobatiko, vendar so se z leti razvili v samostojno športno panogo, kjer med drugimi le-ti športniki tekmujejo tudi na OI. Vsebine so skoki na mali, dvojni mali  in veliki prožni ponjavi. Osnovne vsebine skokov na prožnih ponjavah so skoki v smereh gor, dol, naprej, nazaj, levo, desno, kombinirano z vrtenjem okoli čelne, dolžinske in globinske osi oz. kombiniranimi vrtenji v brezoporni fazi. Skoki na prožnih ponjavah odlično  razvijajo otrokom sposobnost zavestne kontrole položaja telesa in gibanja telesa v prostoru. Zaradi svojih značilnosti je nujna kot osnovna priprava za vse ostale športne panoge. Je ena od športnih panog gimnastike,  pri katerih se vadeči giblje in vrti v vseh oseh v položajih opore in v letu.

 Pilates na blazinah

 Pilates vadba je v zadnjih 20 letih med najbolj razširjenih vadb tako na področju rekreativne vadbe kot na področju vrhunskega športa in rehabilitacije. S svojim edinstvenim pristopom stabilizacije telesa (ki ga najlažje primerjamo s fizioterapijo) je primerna za vse starostne kategorije ljudi. Teoretične vsebine se nanašajo na: zgodovinski razvoj pilates vadbe, izrazoslovje v športu, filozofijo vadbe, anatomijo in fiziologijo vadbe ter načrtovanje vadbe za različne  skupine vadečih. Vsebina seminarskih vaj se nanaša na pravilno izvajanje osnovnih pilates vaj, prepoznavanje in odpravljanje napak v izvedbi (brez in z uporabo drobnih pripomočkov). Ugotavljanje nepravilnosti pri telesni drži pri sošolcih in izdelava kompenzatornega programa za izboljšanje telesne drže glede na ugotovljene nepravilnosti z uporabo pilates vaj. Skozi seminarske vaje se bodo študentje naučili učinkovitega vodenja skupine vadečih.

 Kegljanje

Vsebina: Zgodovinski razvoj kegljanja v svetu in v Sloveniji; organiziranost kegljanja doma in v svetu (pravila FIQ, KZS); biomehanske značilnosti kegljanja; osvajanje tehnike gibanja v kegljanju; teorija treniranja v kegljanju; nevarnosti kegljanja; šola kegljanja; kegljaške igre

 
 

Lep pozdrav,

Študentski referat