Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informacije o vpisu v 1. letnik prvostopenjskih programov

datum: 23.07.2019

kategorija: obvestila za študente

Informacije o vpisu v 1. letnik prvostopenjskih študijskih  programov Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje so objavljene na povezavi Bodoči študenti