Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2019/20

13. 9. 2019 Objava točk preizkusa v 2. prijavnem roku

Rezultati, ki so bili posredovani vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo. Op.: Kandidati, ki so preizkus uspešno opravili že v 1. roku, so navedeni pod štartno številko prvega roka, kandidati, ki so preizkus opravljali v 2. roku, pa pod štartno številko 2. roka.

Sklep o rezultatu izbirnega postopka v 2. prijavnem roku lahko kandidati pričakujejo po 23. 9. 2019 od  Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.

Vabilo k vpisu z navodili bomo sprejetim kandidatom poslali na e-naslove iz Študentskega referata Fakultete za šport. Vpis bo med 25. in 27. 9. 2019 na fakulteti.

 

6. 9. 2019 Obvestilo o preizkusu - 2. prijavni rok

Objavljamo obvestilo z napotki za preizkus, za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku.

 

2. 9. 2019 Preizkus v 2. prijavnem roku

Preizkus za prijavljene v 2. prijavnem roku bo v sredo, 11. 9. 2019 (samo za kandidate, ki ga niso opravili oz. ki niso bili prijavljeni v 1. prijavnem roku). Če želi kdo od prijavljenih kandidatov, ki so preizkus že uspešno opravili v 1. roku, ponovno opravljati preizkus z namenom izboljšanja rezultatov, nam mora to sporočiti najkasneje do ponedeljka, 10. 9. 2019, do 10. ure, na e-naslov: referat@fsp.uni-lj.si.

Podrobnosti o preizkusu bodo kandidati, ki ga še niso opravljali oz. uspešno opravili, prejeli na e-naslove, ki so jih navedli v prijavi za vpis, predvidoma v petek, 6. 9. 2019. Zahteva se enaka dokumentacija kot v 1. prijavnem roku (gl. obvestilo z dne 17. 4. 2019 - samo vsebinske zahteve!), vendar jo v 2. prijavnem roku kandidati PRINESEJO S SEBOJ NA PREIZKUS (ne pošiljati).

Kandidatom z uspešno opravljenim preizkusom v 1. prijavnem roku ni potrebno predložiti ničesar. Doseženi rezultati iz 1. roka se jim upoštevajo v točkovanju 2. roka.

Točke preizkusa v 2. roku, ki bodo poslane vpisni službi Univerze v Ljubljani za končni izračun točk, bodo objavljene v nekaj dneh po preizkusu na tej spletnih strani.

 

21. 8. 2019: Prosta vpisna mesta v 2. prijavnem roku

Od 22. do 29. 8. 2019 poteka 2. prijavni rok, v okviru katerega razpisujemo še naslednja vpisna mesta:

  • Športna vzgoja: 21 izrednih mest
  • Kineziologija: 11 izrednih mest
  • Športno treniranje: 14 izrednih mest

Prijavijo se lahko kandidati:

  • ki se niso prijavili v 1. prijavnem roku,
  • ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
  • ki se niso vpisali v program, na katerega so bili sprejeti v 1. prijavnem roku,
  • ki so se do vključno 16. 8. 2019 izpisali iz programa, v katerega so bili sprejeti v  1. prijavnem roku.

Kandidatom, ki so preizkus uspešno opravili v 1. prijavnem roku, se rezultati preizkusa upoštevajo v 2. prijavnem roku.

Zadnji dan za  oddajo prijave v eVŠ v 2. prijavnem roku je 29. avgust 2019!

 

30. 7. 2019: Vpis v 1. roku in izpis pred 2. prijavnim rokom

Kandidati, ki so se vpisali v 1. prijavnem roku, in se želijo v 2. prijavnem roku (22. do 29. 8. 2019) prijaviti na drug program, se morajo pred prijavo v 2. roku obvezno izpisati. Izpisat se lahko pridejo v Študentski referat do 2. 8. 2019 ali še v petek, 16. 8., do 12. ure (zadnji možen termin za izpis). V nasprotnem primeru se ne bodo mogli prijaviti v 2. roku.

25. 7. 2019: Sklepi za kandidate s posebnim statusom v 1. prijavnem roku

Z vpisne službe Univerze v Ljubljani so nas obvestili, da lahko kandidati, ki imajo v prvem prijavnem roku priznan status kandidata s posebnim statusom (kategorizirani športniki ...), pričakujejo sklepe o rezultatu izbirnega postopka do srede, 31. 7. 2019. Takoj ko bomo dobili podatke o sprejetih, bomo sprejetim poslali podatke za vpis in termin vpisa.

23. 7. 2019: Vabilo k vpisu in navodila

Čestitamo sprejetim v 1. letnik prvostopenjskih programov Fakultete za šport  v 1. prijavnem roku!

Kandidati, ki vam žal ni uspelo v tem prijavnem roku, se boste lahko ponovno prijavili za vpis na prosta mesta, ki bodo ostala po zaključenem prvem prijavnem roku, in bodo objavljena 21. avgusta na spletnih straneh vpisne službe Univerze v Ljubljani in tukaj. Prijavo v 2. prijavnem roku bo možno oddati od 22. do 29. avgusta 2019 prek spletnega portala eVŠ.

Sprejetim kandidatom smo danes poslali na dom Vabilo k vpisu, ki bo v ponedeljek, 29. 7., in v torek, 30. 7. 2019, v Študentskem referatu Fakultete za šport. Priloge, na katere se sklicuje vabilo, so naslednje:

Navodila za vpis

Navodila za vnos fotografije

S seboj lahko v potrditev prinesete izpolnjen obrazec za subvencionirano vozovnico.

 

8. 7. 2019:  Izračun točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj


Točke preizkusa 2019


Objavljamo izračun točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 26. in 27. 6. 2019, ki so bile posredovane Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. 


5. 7. 2019: Informacije o nadaljevanju izbirnega postopka in vpisih

Na tej strani bodo do 11. 7. 2019 objavljene točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo.

Vpisna služba UL bo kandidatom najkasneje do 25. 7. 2019 po pošti poslala sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka.

V predzadnjem tednu julija bomo s Fakultete za šport sprejetim kandidatom po pošti poslali navodila in vabilo k vpisu, ki bo v ponedeljek, 29. 7. in v torek, 30. 7. 2019, na fakulteti. Vpis boste opravili delno elektronsko (elektronsko izpolnili in natisnili vpisni list), zaključili pa ga boste na Fakulteti za šport,  v enem od navedenih terminov.  V primeru vaše odsotnosti vas lahko pride vpisat nekdo od bližnjih, z vašim pooblastilom.

 

27. 6. 2019: Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2019 - 26. in 27. 6. 2019

Neuradni rezultati

Vsak kandidat naj pozorno pregleda svoje rezultate in morebitne kategorizacije in usposobljenosti!

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov oz. dokumentacije v računalniško datoteko.  Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport, najkasneje do torka, 2. 7. 2019, do 12.00 (rok prejema pritožbe). Kasneje prispele pritožbe ne bodo obravnavane.

Uradni rezultati testov (po 2. 7. 2019) bodo preračunani v točke, ki bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si), najkasneje do 11. 7. 2019. Posredovane bodo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku.

 

21. 6. 2019: Vsi prijavljeni, ki so izpolnili pogoj za pristop k preizkusu, bi morali že prejeti Obvestila o preizkusu (poslana s pošto na dom, dne 14. 6. 2019).

V primeru, da obvestila še niste prejeli, nas čimprej pokličite na tel.: 01/5207 772 ali 01/5207 802 ali pišite na: referat@fsp.uni-lj.si. V obvestilu so vsi potrebni napotki za preizkus in individualizirane ure začetkov posameznih delov preizkusa.

 

12. 6. 2019: Pregled dokumentacije

Poteka pregled dokumentacije in izdelava razporeda za preizkus, za kandidate, ki so do roka oddali zahtevano dokumentacijo; kandidati z nepopolno dokumentacijo, so bili pozvani k dopolnitvi. Obvestilo s podrobnejšimi informacijami o preizkusu bodo kandidati prejeli v tednu od 17. junija naprej,  s pošto na dom.

Uspešno na maturi in preizkusu!

 

9. 5. 2019: Sprejemamo dokumentacijo prijavljenih za vpis (rok: 3. 6. 2019!)

Več v obvestilu z dne 17. 4. 2019 - spodaj

Preizkus v 1. roku: 26. in 27. 6. 2019 (vsak kandidat opravlja preizkus oba dneva); cena preizkusa je 83,00 EUR; vabilo k preizkusu z vsemi potrebnimi informacijami in napotki (kje, kdaj, kaj s sabo, podatki za plačilo ...) bodo kandidati, ki bodo do roka (3. 6. 2019) oddali vso zahtevano dokumentacijo, prejeli s pošto na dom, nekaj dni pred preizkusom. Če bo potrebna določena dopolnitev dokumentacije, bomo kandidate o tem obvestili po e-pošti. Preverjajte svojo e-pošto na e-naslovu, ki ste ga navedli v prijavi, prav tako navadno pošto!

OPOZORILO: za potrdila (zdravniško, potrdilo kluba, usposobljenost ... ) v tujem jeziku se zahteva sodno overjen prevod v slovenski jezik.

 

18. 4. 2019: Objavjeno je število prijav s prvo željo v prvem roku in omejitve za vpis v 1. letnik študijskega leta 2019/20

Na spletnih straneh UL: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila je objavljeno število prijav s prvo željo za posamezne študijske programe, deleži presežka prijav po programih in sklepi o omejitvah vpisa.

 

17. 4. 2019:  Od 2. maja do 3. junija bo čas za pošiljanje dokumentacije na Fakulteto za šport

Prijavljene za študijske programe Fakultete za šport želimo spomniti, da bo potrebno najkasneje do 3. junija 2019 na Fakulteto za šport poslati z razpisom za vpis zahtevano dokumentacijo. Več v priponkah:

Obvestilo o dokumentaciji

Obrazec za izbrani usmeritveni šport - Šport A (samo za program Športno treniranje!)

OPOZORILO: za potrdila (zdravniško, potrdilo kluba, usposobljenost ... ) v tujem jeziku se zahteva sodno overjen prevod v slovenski jezik.

 

4. 3. 2019: (Neobvezne) priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bodo v soboto, 16. marca; prijava do 8. marca!

Informacije o pripravah na preizkus

Prijavnica za priprave na preizkus

 

25. 2. 2019: Informacije o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj

Opisi testov, norme, postopek točkovanja

 

14. 2. 2019: Kontakti za informacije o prijavno-sprejemnem postopku

Kontakti in uradne ure Univerze v Ljubljani za informacije o vpisu na različna vpisna mesta: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kontakti

Informacije za Slovence in državljane držav članic EU: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/clani-eu

Informacije za Slovence in tuje državljane s srednjo šolo v tujini (povezava vsebuje tudi odgovore na najpogostejša vprašanja - FAQ): https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/neclani-eu

Postopki priznavanja tujih srednješolskih spričeval: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami

Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih za tuje študente v angleščini / Information about enrolment into bechelor degree programmes for international students in english: https://www.uni-lj.si/study/bachelor/ ; https://www.uni-lj.si/study/information/enrolment-recognition/

 

11. 2. 2019: Informativna dneva na Fakulteti za šport

Vabljeni na informativna dneva, na katerih vam bomo predstavili študijske programe prve stopnje Športna vzgoja, Športno treniranje in Kineziologija,  prijavno-sprejemni postopek in drugo, kar vas zanima v zvezi s študijem na naši fakulteti.

Vabljeni na Fakulteto za šport, Gortanova 22 (nasproti dvorane Slovan), Ljubljana,

  • v petek, 15. 2. 2019; predstavitvi bosta ob 10. uri in ob 15. uri;
  • v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri.

Veselimo se vašega obiska.

 

1. 2. 2019:  Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20

Razpis 2019/20

Prvi prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019

Več informacij o prijavnem postopku: na spletnih strane Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.

 

23. 1. 2019  Predstavitveni zborniki študijskih programov 1. stopnje:

Športna vzgoja

Športno treniranje

Kineziologija

Informativna dneva s predstavitvijo študijskih programov prve stopnje FŠ in prijavno-sprejemnega postopka bosta 15. in 16. 2. 2019.

 

Razpis za vpis v prvostopenjske programe FŠ bo 1. februarja 2019 objavljen v elektronski obliki na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/

in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Informacije o LETU PLUS za tuje študente (učenje slovenščine ...): https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus/

Information about YEAR PLUS for international students (how to learn Slovenian language durung enrolment in the first study year at the University of Ljubljana ...): http://www.uni-lj.si/study/year-plus/

 

Zadnjič posodobljeno: 13. 9. 2019

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport.