Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2017/18

3. 4. 2017

Informacije o preizkusu:

Opisi testov preizkusa

Norme preizkusa

Postopek točkovanja

V skladu z določili posebnega dela razpisa za vpis (zahteve posameznega študijskega programa) morajo v prvem roku prijavljeni kandidati (ne glede na kateri želji imajo napisan programa FŠ) v obdobju od 2. maja do najkasneje 1. junija 2017 poslati na Fakulteto za šport s priporočeno pošto zahtevano dokumentacijo. Pravočasno poslana in ustrezna dokumentacija je pogoj za pristop k preizkusu!

 

23. 2. 2017  

Poteka 1. prijavni rok za vpis v 1. letnik študijskih programov prve stopnje Fakultete za šport v študijskem letu 2017/18

  • Do 3. marca 2017 je čas za oddajo prve prijave za vpis na mesta za Slovence in državljane držav članic Evropske unije.
  • Rok za oddajo prve prijave na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (iz držav nečlanic EU) je 20. april 2017 (priloge k prijavi pa poslati na Univerzo v Ljubljani najkasneje do 1. 8. 2017).
  • Kandidati za vpis na mesta za diplomante in vzporedni študij  ter na mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode in pogojih za hitrejše napredovanje) morajo prijavo za programe Fakultete za šport oddati najkasneje do 3. marca 2017 (dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev pa s priporočeno pošto poslati na fakulteto do 15. 9. 2017).

Pozor - šolnina:

  • Za mesta za diplomante se plača šolnina, ne glede na način študija (redni ali izredni).
  • Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali spremenili študijski program, se lahko prijavijo na redna ali izredna mesta, vendar v obeh primerih plačajo šolnino.

Oddaja prijave:

Povezava do Prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ

Povezava do Navodil za oddajo prijave

Dokumentacijo, ki je pogoj za pristop k preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj (zdravniško potrdilo, športna anamneza), bodo morali prijavljeni kandidati (ki imajo program FŠ na 1., 2. ali 3. želji) poslati s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, kasneje (ne ob prijavi prek eVŠ) in sicer od 2. maja do 1. junija 2017!

Možnosti:

  • Status kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku: dodeljuje ga Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani na osnovi prošnje kandidata (v 1. roku  do 3. 7. 2017, v 2. roku do 29. 8. 2017). Več v Razpisu za vpis, poglavje X.
  • Upoštevanje kategorizacije OKS pri točkovanju preizkusa: upošteva Fakulteta za šport na osnovi poslane dokumentacije (potrdilo OKS o aktualni kategorizaciji;  poslati do 1. junija 2017 na FŠ, skupaj z drugo dokumentacijo - zdravniško potrdilo, športna anamneza).

 

15. 2. 2017 

Priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v prvi letnik Fakultete za šport za študijsko leto 2017/18 – 25. marec 2017

 

2. 2. 2017

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18

Na spletnem portalu eVŠ je objavljen aktualni razpis za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske programe v  študijskem letu 2017/18. Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih so objavljene tudi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.

V posebnem delu razpisa so objavljene razpisne informacije o dodiplomskih študijskih programih Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja in Športno treniranje.

Informativna dneva s predstavitvijo vseh treh dodiplomskih programov in študija na FŠ bosta v petek, 10. 2., ob 10h in 15h in v soboto, 11. 2. 2017, ob 10h. Prijazno vabljeni.

Predstavitveni zborniki razpisanih študijskih programov FŠ so objavljeni na spletnih straneh Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje

 

Fakulteta za šport se je tudi letos predstavila na Informativi 2017, ki je potekala  27. in 28. januarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.