Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Pozdravljeni!

Na tej strani objavljamo tekoče informacije v zvezi s prijavo in sprejemnim postopkom za vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov  Športno treniranje, Športna vzgoja in Kineziologija, v študijskem letu 2020/21.

 

23. 9. 2020 Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku

Čestitamo vsem sprejetim v 1. letnik UL Fakultete za šport  v 2. prijavnem roku!

Navodila za vpis:

Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi, prejmete vabilo k vpisu z navodili za vpis. Če vabila ne prejmete, preverite tudi mapo z vsiljeno pošto ali druge mape/zavihke (Promocije …), oziroma nas takoj pokličite (01/52 07 806, 01/52 07 772) ali nam pišite na referat@fsp.uni-lj.si.

Po navodilih je potrebno preko študijskega informacijskega sistema VIS najprej izpolniti elektronski vpisni list, nato pa natisnjen in podpisan vpisni list skupaj z ostalimi dokumenti (navedeno v vabilu k vpisu) poslati s priporočeno pošto na naslov fakultete (Fakulteta za šport, vpis, Gortanova 22, 1000 Ljubljana), najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2020, oz. nam ga do navedenega roka osebno prinesti v Študentski referat.

Če nam dokumentacije za vpis ne boste poslali ali je osebno dostavili do navedenega roka oz. nam ne boste sporočili želje za naknadni termin, bomo smatrali, da od vpisa odstopate. Zadnji možen dan za vpis, izključno po predhodnem dogovoru, je 30. 9. 2020.

Vpis poteka večinoma po pošti, zato vas prosimo, da ste v času vpisov dosegljivi na elektronskem naslovu in  telefonski številki, ki ju boste vpisali v vpisni list, za morebitno dopolnitev podatkov.

Op.: Zgornje informacije so navedene tudi v vašem vabilu k vpisu, spodnje priloge pa so objavljene le tukaj:

Priloge vabila k vpisu:

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Študentskem referatu.

 

15. 9. 2020 Objava točk v okviru 2. prijavnega roka

Objavljamo točke, ki so bile posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo v 2. prijavnem roku (točke so objavljene pod štartno številko roka, v katerem je posamezni kandidat opravljal preizkus) in v 1. prijavnem roku.

Kandidati lahko sklep UL o rezultatu izbirnega postopka v 2. prijavnem roku pričakujejo do 24. 9. 2020.

 

11. 9. 2020 Objava neuradnih rezultatov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku

Neuradni rezultati kandidatov, ki so preizkus opravljali v 2. prijavnem roku.

Neuradni rezultati bodo objavljeni le v času pritožbenega roka. Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Pisne pritožbe lahko oddate v tajništvo Fakultete za šport najkasneje v ponedeljek, 14. 9. 2020, do 9.00 ure (rok prejema pritožbe).

Rezultati testov bodo po končanem pritožbenem roku preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Točke preizkusa v okviru 2. prijavnega roka bodo za vse, v 2. roku prijavljene kandidate, objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si) po 14. 9. 2020.

 

7. 9. 2020: Obvestilo o preizkusu v 2. prijavnem roku, ki bo 11. 9. 2020 na Fakulteti za šport

Objavljamo obvestilo o preizkusu za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, ki preizkusa letos še niste opravljali ali ga niste uspešno opravili. Prilogi obvestila:

Izjava COVID - 19

Obrazec za šport - A

Kandidati, ki ste preizkus že uspešno opravili v 1. prijavnem roku, preizkusa v 2. roku ne opravljate; rezultate uspešno opravljenega preizkusa in morebitno kategorizacijo ali usposobljenost iz prvega roka, bomo upoštevali v točkovanju 2. prijavnega roka, zato vam v zvezi z vašo prijavo za vpis zdaj ni potrebno storiti ničesar. Le v primeru, da želite preizkus opravljati ponovno, nam morate to obvezno sporočiti na naslov referat@fsp.uni-lj.sinajkasneje do torka, 8. 9. 2020, do 12. ure. V primeru ponovnega opravljanja preizkusa, morate ponovno uspešno opraviti vseh 6 testov, v točkovanju pa se v vsakem primeru upoštevajo rezultati jesenskega preizkusa.

Izjema: Kandidati, ki ste preizkus že uspešno opravili v 1. prijavnem roku, a ste se v 2. roku prvič prijavili za program Športno treniranje, preizkusa v 2. roku ne opravljate; ker pa ste se v 2. roku prvič prijavili (tudi) za program Športno treniranje, morate do petka, 11. 9. 2020, poslati ali prinesti na fakulteto še dokazila, ki se, poleg zdravniškega potrdila, zahtevajo za vpis na ta program: športna anamneza in izpolnjen obrazec za šport A. Brez te dokumentacije bo vaša prijava za vpis na program Športno treniranje zavržena, ker ne boste v celoti izpolnjevali vpisnih pogojev za ta program.

Točke preizkusa v 2. roku, ki bodo poslane vpisni službi Univerze v Ljubljani za končni izračun točk in razvrščanje, bodo objavljene v ponedeljek, 14. 9. 2020, na tej spletnih strani.

 

20. 8. 2020: Prosta vpisna mesta in prijava v 2. prijavnem roku

Od 20. do 28. 8. 2020 poteka 2. prijavni rok, v okviru katerega razpisujemo še naslednja vpisna mesta:

  • Športna vzgoja: 14 izrednih mest
  • Kineziologija: 7 izrednih mest
  • Športno treniranje: 14 izrednih mest

Prijavijo se lahko kandidati:

  • ki se niso prijavili v 1. prijavnem roku,
  • ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
  • ki se niso vpisali v program, na katerega so bili sprejeti v 1. prijavnem roku,
  • ki so se do vključno 17. 8. 2020 izpisali iz programa, v katerega so bili sprejeti v  1. prijavnem roku.

Zadnji dan za  oddajo prijave v eVŠ v 2. prijavnem roku je 28. avgust 2020!

Podrobnosti o e-prijavi v eVŠ (iz Razpisa za vpis):

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer prijavo za vpis v eVŠ odda do 28. avgusta 2020 s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 28. avgusta 2020.

Več o prijavi v 2. prijavnem roku si preberite v splošnih določilih Razpisa za vpis na str. 4 - 5.

 

Kandidatom, ki so preizkus uspešno opravili v 1. prijavnem roku, se rezultati preizkusa upoštevajo v 2. prijavnem roku, zato jim preizkusa ne bo potrebno ponovno opravljati v okviru 2. prijavnega roka.

OPOZORILO V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO: Zahtevano dokumentacijo (zdravniško potrdilo, športna anamneza, morebitna kategorizacija …), ki jo določa posebni del Razpisa za vpis (določila za programe Fakultete za šport), bo v 2. prijavnem roku potrebno prinesti na preizkus dne 11. 9. 2020 (ne pošiljajte na Univerzo v Ljubljani, niti na UL Fakulteto za šport!). Zahteva se enaka dokumentacija, kot v 1. roku, le da jo v 2. roku prinesete na preizkus (ne pošiljate). Obvestilo o podrobnostih preizkusa boste prejeli na e-naslov, naveden v prijavi za vpis, nekaj dni pred preizkusom.  Bodite pozorni na to, da si dokumentacijo priskrbite pravočasno (potrebovali jo boste 11. 9. 2020 na preizkusu).

 

24. 7. 2020  Vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/21

V teh dneh prijavljeni kandidati za vpis v študijskem letu 2020/21 prejemate sklepe o rezultatih izbirnega postopka od Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.

Čestitamo vsem sprejetim v 1. letnik UL Fakultete za šport  v 1. prijavnem roku!

Kako se vpišete:

Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi, prejmete vabilo k vpisu z navodili za vpis. Če vabila ne prejmete, preverite tudi mapo z vsiljeno pošto ali druge mape/zavihke (Promocije …), oziroma nas takoj pokličite (01/52 07 806, 01/52 07 772) ali nam pišite na referat@fsp.uni-lj.si.

Po navodilih je potrebno preko študijskega informacijskega sistema VIS najprej izpolniti elektronski vpisni list, nato pa natisnjen in podpisan vpisni list skupaj z ostalimi dokumenti (navedeno v vabilu k vpisu) poslati s priporočeno pošto na naslov fakultete.

Če dokumentacije za vpis ne boste poslali do roka, navedenega v vabilu, ali nam do takrat ne boste sporočili želje za rezervni termin, bomo smatrali, da odstopate od vpisa (vpis med 3. in 14. 8. 2020 ne bo mogoč, zadnji datum za zaključek vpisnega lista je 17. 8. 2020 samo po predhodnem dogovoru).

Vpis poteka izključno po pošti, zato vas prosimo, da ste v času vpisov dosegljivi na elektronskem naslovu in  telefonski številki, ki ju boste vpisali v vpisni list, za morebitno dopolnitev podatkov.

Op.: Zgornje informacije so navedene tudi v vašem vabilu k vpisu, spodnje priloge pa so objavljene le tukaj:

Priloge vabila k vpisu:

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Študentskem referatu.

 

10. 7. 2020  Izračun točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2020

Točke preizkusa 2020

Objavljamo izračun točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 29. in 30. 6. 2020, ki so bile posredovane Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku.

 

30. 6. 2020 Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2020 - 29. in 30. 6. 2020

Datoteka z neuradnimi rezultati je bila dostopna le v času pritožbenega roka.

Vsak kandidat naj pozorno pregleda rezultate in morebitno oznako za kategorizacijo oz. usposobljenost pod svojo štartno številko!

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij oz. usposobljenosti iz zapisnikov preizkusa v računalniško datoteko.  Morebitne pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje do petka, 3. 7. 2020, do 12.00 (rok prejema pritožbe). Kasneje prispele pritožbe ne bodo obravnavane.

Uradni rezultati testov (po obravnavi pritožb 3. 7. 2020) bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si), najkasneje 10. 7. 2020. Posredovane bodo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku.

Sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka bodo kandidati prejeli od Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani do 24. julija 2020.

V predzadnjem tednu julija bomo z UL Fakultete za šport sprejetim kandidatom poslali navodila za vpis.

 

29. 6. 2020 Obvestilo za 2. dan preizkusa!

 

Objavljamo podrobnejši razpored štartov teka na 2400 m  2. dan preizkusa, v torek, 30. 6. 2020:

 

Predvideni štart teka

Štartne številke

6:45

1–27

7:10

28–54

7:30

55–80

7:50

81–106

8:10

107–131

8:45

132–161

9:05

162–190

9:25

191–213

9:45

214–235

10:30

236–264

10:50

265–292

11:10

293–324

Vljudno prosimo, da pridete k vhodu stadiona 5 minut pred določenim štartom za vašo štartno številko. S seboj imejte osebni dokument in na prsih pripeto štartno številko s čipom. Ogrejete se lahko v okolici fakultete, tako da upoštevate aktualne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom.

 

19. 6. 2020 Obvestilo o preizkusu poslano

Vse kandidate, ki ste poslali zahtevano dokumentacijo za preizkus, obveščamo, da smo danes z navadno pošto (na naslove, ki ste jih navedli v prijavi) poslali obvestila o preizkusu, s podrobnimi informacijami in urami prihoda oz. začetka posameznih delov preizkusa. Tujcem, ki preizkus v tem terminu lahko opravljate, bomo obvestilo poslali v ponedeljek, po e-pošti.

Preizkus bo 29. in 30. 6. 2020, kot je določeno za razpisom za vpis. Zaradi preprečevanja  širjenja okužbe s SARS-CoV-2 bo obvezno upoštevati ukrepe, navedene v obvestilu, ki mu je priložena tudi izjava o upoštevanju ukrepov.

Obvestilo o preizkusu - splošno; brez ur za prihod, ki so individualizirane

Izjava kandidata - COVID-19

 

2. 6. 2020 Spremenjeni kriteriji za uspešno opravljen preizkus

Senat Fakultete za šport je zaradi razmer, povezanih z razglasitvijo epidemije v času priprav kandidatov na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, sprejel spremembo kriterijev uspešno opravljenega preizkusa:

Norme preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v študijskem letu 2020/21 se umaknejo; kriterij uspešno opravljenega preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj je: Pravilno (v skladu z opisi testov v spodnji priponki) in v celoti opravljenih vseh 6 testov preizkusa.

Opisi testov preizkusa

Postopek točkovanja preizkusa

(Informacije o normah in postopku točkovanja iz obvestila, objavljenega dne 2. 3. 2020, so tako preklicane)

Preizkus bo 29. in 30. 6. 2020 (vsak kandidat opravlja preizkus oba dneva). Prijavljeni kandidati, ki bodo do 9. 6. 2020 poslali zahtevano dokumentacijo, bodo pet dni pred preizkusom s pošto na dom prejeli obvestilo o podrobnostih preizkusa.

 

27. 5. 2020 Prevod  dokumentacije v slovenski jezik za kandidate iz tujine letos ni obvezen

Z namenom lažjega pridobivanja ustrezne dokumentacije v razmerah številnih omejitev oz. ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa tekom letošnjega prijavno-sprejemnega postopka, kandidate iz tujine obveščamo, da za potrebe preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj na Fakulteti za šport ne zahtevamo zdravniških potrdil, prevedenih v slovenski jezik (lahko so v izvornem jeziku kandidata). Zdravniško potrdilo v skladu z Razpisom za vpis je še vedno obvezno za kandidate za katerikoli prvostopenjski program, ni pa obvezen prevod v slovenski jezik. Enako velja za potrdila klubov/športnih zvez (športna anamneza kandidatov za program Športno treniranje na katerikoli želji): potrjena športna  anamneza je obvezna, a se ne zahteva prevod v slovenski jezik.

 

25. 5. 2020 Prvi prijavni rok bo zaključen 9. 6. 2020

Iz Visokošolske prijavno-informacijske službe UL smo prejeli obvestilo, da se bo prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21, za slovenske in tuje državljane, zaključil z dnem 9. junij 2020  (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis).

Glede na to, je rok za oddajo dokumentacije (glejte obvestilo o dokumentaciji z dne 4. 5. 2020) na Fakulteto za šport podaljšan na 9. 6. 2020.

Služba VPIS UL bo podatke o stanju prijav in sklepe o omejitvi vpisa objavila na svojih spletnih straneh predvidoma v torek, 16. 6. 2020

 

4. 5. 2020 Čas za pošiljanje dokumentacije na fakulteto

Vse kandidate za vpis na Fakulteto za šport obveščamo, da je čas za pošiljanje dokumentacije (informacije v priloženem dokumentu).

Dokumentacijo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov fakultete najkasneje do 1. junija 2020 (Op. kasneje podaljšano do 9. 6. 2020)

Zaradi trenutnih razmer, povezanih z razglašeno epidemijo,  vam svetujemo, da poskušate dokumentacijo pridobiti čim prej. Pravočasno se naročite pri svojem osebnem zdravniku, kontaktirajte odgovorne v svojih klubih, na Olimpijskem komiteju Slovenije …

Obvestilo oddaja dokumentacije 2020

Dok 2020 Obrazec Sport A

AKTUALNO ZA KANDIDATE IZ TUJINE: Zahteva se dokumentacija, prevedena v slovenski jezik s strani uradnega prevajalca. POPRAVEK Z DNE 27. 5. 2020: Zaradi izrednih razmer v času letošnjega prijavno-sprejemnega postopka prevod zdravniškega potrdila in športne anamneze v slovenski jezik letos ni obvezen.

 

14. 4. 2020 Podaljšanje vseh odprtih prjavnih rokov

Več o podaljšanju prijavnih rokov za vpis na povezavi Visokošolske prijavno-informacijske službe UL: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila

O vseh spremembah v prijavno-sprejemnem postopku vas bomo sproti obveščali.

 

18. 3. 2020 Podaljšan prvi prijavni rok (za Slovence in državljane EU in kandidate za vpis v višji letnik)

Kandidate za vpis obveščamo, da je zaradi trenutnih razmer podaljšan rok za oddajo 1. prijave za vpis in za oddajo prijave za vpis v višji letnik ; Kandidati lahko elektronsko prijavo oddajo do 9. 4. 2020, priporočeno pa natisnjen obrazec pošljejo najkasneje do 14. 4. 2020 (če prijava ni elektronsko podpisana). Več na spletni strani službe VPIS UL: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila

 

17. 3. 2020 Zaključuje se čas za oddajo prijave za vpis v 1. roku! Dokumentacije (zdravniško potrdilo, športna anamneza, kategorizacija ... še ne pošiljajte na FŠ! To boste storili po 2. maju do 1. junija.

Kandidate za vpis želimo spomniti, da v sredo, 18. 3. 2020 poteče rok za oddajo elektronske prijave za vpis v eVŠ, v 1. prijavnem roku. V primeru (če ni elektronsko podpisana), da morate prijavo tudi natisniti, podpisati in priporočeno poslati na Univerzo v Ljubljani, lahko to storite najkasneje do 20. 3. 2020!

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2020

in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi do 20. marca 2020.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila ali AAI–računa (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno–informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Upoštevajte navodila službe VPIS, glede na trenutno situacijo v RS: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/clani-eu

 

2. 3. 2020 Norme preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj

Senat Fakultete za šport je potrdil norme posameznih testov preizkusa in kriterije uspešno opravljenega preizkusa, ki je pogoj za sprejem na katerikoli dodiplomski program Fakultete za šport.

Norme in kriteriji uspešno opravljenega preizkusa 2020 (Op. 2. 6. 2020: spremenjeno, glej obvestilo z dne 2. 6. 2020)

Postopek točkovanja preizkusa in bonitete (Op. 2. 6. 2020: spremenjeno, glej obvestilo z dne 2. 6. 2020)

 

31. 1. 2020

Objavljen je Razpis za vpis v  dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 (v nad. Razpis za vpis)

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za Slovence, državljane držav EU, zamejce in tujce:  https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

 

ČASOVNICE v slovenščini:

Prijavno-sprejemni postopek za Slovence:

UL VPIS

Prijavno-sprejemni postopek za Slovence s srednjo šolo v tujini in državljane držav EU:

UL VPIS

Prijavno-sprejemni  postopek za tuje državljane iz držav ne-EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:
UL VPIS

 

Information and timeline in English:

Call for enrolment  and other Information for international students: https://www.uni-lj.si/study/bachelor/

UL ENROLMENT  (for Slovenian citizens with high school education abroad and foreign citizens of the EU member states)
UL enrolment - info, UL ENROLMENT - timeline (for foreign citizens of non EU member states and Slovenians without Slovenian citizenship)

 

 

 

 

 

 

 

Zadnjič posodobljeno: 23. 9. 2020

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport.