Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2018/19

Dobrodošli kandidati za vpis, bodoči študenti!

Na teh straneh ves čas prijavno-sprejemnega postopka objavljamo pomembne informacije za vas. Če ste preverili, da vsebine, ki vas zanima, na naših spletnih straneh ni (Informacije o programih, vpisnih pogojih, predmetnikih so  objavljene pod razdelkom Študij: Športna vzgoja, Športno treniranje, Kineziologija, informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik pa na tej strani - Bodoči študenti), nam pišite na e-naslov:   ali nas pokličite na telefon: 01/5207 772, 01/5207 806, 01/5207 802. Za informacije in pomoč se boste na nas obračali tudi tekom študija, zato si želimo, da bi komunikacija že sedaj potekala neposredno med nami in vami,  ki odgovorno stopate na študijsko pot.

20.

12. 9. 2018 Točke preizkusa

Točke preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj za prijavljene v 2. prijavnem roku, ki smo jih posredovali Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.

Op.: Kandidati, ki so preizkus uspešno opravili že v 1. roku, so navedeni pod štartno številko prvega roka, kandidati, ki so preizkus opravljali v 2. roku, pa pod štartno številko 2. roka.

Sklepe o rezultatih izbirnega postopka za vpis v prvi letnik bo Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani poslala vsem prijavljenim v 2. roku s pošto na dom, najkasneje do 24. 9. 2018. Sprejete bomo povabili k vpisu od 25. do 28. 9. 2018.

 

19.

11. 9. 2018 Preizkus in objava rezultatov

Danes je na Fakulteti za šport potekal preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v okviru drugega prijavnega roka za vpis na Fakulteto za šport.

Neuradni rezulati preizkusa

Morebitne pritožbe in dopolnitve dokumentacije lahko prispejo do srede, 12. 9., do 9. ure. Uradni rezultati bodo nato preračunani v točke preizkusa v drugem prijavnem roku in posredovani na Univerzo v Ljubljani.

 

18.

7. 9. 2018 Obvestilo o preizkusu v 2. roku poslano

Danes smo na e-naslove prijavljenih v 2. prijavnem roku poslali obvestilo o podrobnostih preizkusa in dokumentaciji, ki jo je potrebno prinesti s seboj. Preverite e-pošto na e-naslovu, ki ste ga navedli v prijavi za vpis!

17.

5. 9. 2018 Preizkus v 2. prijavnem roku

Preizkus za prijavljene v 2. prijavnem roku bo v torek, 11. 9. 2018, ob 8. uri (samo za kandidate, ki ga niso opravili v 1. roku oz. ki niso bili prijavljeni v 1. prijavnem roku). Če želi kdo ponovno opravljati preizkus z namenom izboljšanja rezultatov, nam mora to sporočiti najkasneje do ponedeljka, 10. 9., do 10. ure, na e-naslov: referat@fsp.uni-lj.si.

Podrobnosti o preizkusu bodo kandidati, ki ga še niso opravljali ali uspešno opravili, prejeli na e-naslove, ki so jih navedli v prijavi za vpis, v petek, 7. 9. 2018. Zahteva se enaka dokumentacija kot v 1. prijavnem roku (glejte obvestilo pod zaporedno št. 8), vendar jo kandidati PRINESETE S SEBOJ NA PREIZKUS (ne pošiljate).

 

16.

21. 8. 2018  Prosta mesta za drugi prijavni rok

Od 22. 8. do 29. 8. traja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik, v katerem razpisujemo še naslednja mesta:

 

Kineziologija: 10 izrednih mest

Športna vzgoja: 19 izrednih mest

Športno treniranje: 17 izrednih mest

 

Vsa redna mesta so bila zasedena v prvem prijavnem roku.

Šolnina za 1. letnik izrednega študija je 4.000,00 EUR in jo je potrebno plačati: 2.000,00 EUR do 1. 10. 2018, 2.000,00 EUR pa do 10. 2. 2019.

 

Več informacij o drugem prijavnem roku:

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL - razpis, prosta mesta ...

Portal eVŠ - prijava za vpis, navodila za prijavo ...

 

15.

 

2. 8. 2018  Obvestilo za že vpisane v 1. letnik 2018/19: možnost  izpisa pred 2. rokom

V primeru, da ste se v 1. roku vpisali v 1. letnik FŠ, a ste si nato premislili in se želite v 2. prijavnem roku (od 22. do 29. 8. 2018) prijaviti na drug program, se morate najprej izpisati iz programa, v katerega ste trenutno vpisani. Obveščamo vas, da nas morate v takšnem primeru o vaši nameri nujno obvestiti na e-naslov: referat@fsp.uni-lj.si, najkasneje do 15. 8. 2018! Izpis bo v tem primeru možen 17. 8. 2018, na fakulteti. Brez predhodnega obvestila izpis ne bo možen in posledično ne boste mogli oddati prijave za vpis v 2. roku.

14.

24. 7. 2018    Navodila za vpis

V teh dneh prijavljeni kandidati za vpis v študijskem letu 2018/19 prejemate sklepe o rezultatih izbirnega postopka od Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.

Čestitamo vsem sprejetim v 1. letnik Fakultete za šport v prvem prijavnem roku!

S priporočeno pošto na dom boste v naslednjih dneh prejeli VABILO NA VPIS, z napotki za vpis. Vpis v 1. letnik bo v prostorih fakultete v ponedeljek, 30. 7., in v torek, 31. 7. 2018.

Po navodilih je potrebno prek študentskega informacijskega sistema VIS najprej izpolniti elektronski vpisni list, nato pa z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom ter vsem zahtevanim (navedeno v Vabilu na vpis) priti na zaključek vpisa na Fakulteto za šport, v navedenih terminih. Če boste 30. in 31. 7. odsotni in vas ne more priti z vašim pooblastilom vpisat nekdo od bližnjih, nas obvezno pokličite za dogovor, sicer vpis kasneje ne bo mogoč.

Priloge Vabila na vpis:

Obvestilo o možnosti predvpisa v sistem koriščenja subvencionirane študentske prehrane

 

13.

9. 7. 2018 Točke preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj – 1. rok

Objavljamo popravek izračuna točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 27. in 28. 6. 2018, ki so bile posredovane Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku.

Točke preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj

 

12.

28. 6. 2018  Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj - 27. in 28. 6. 2018

Objava neuradnih rezultatov

Vsi, ki ste opravljali preizkus, pozorno preverite svoje objavljene rezultate. Če menite, da je prišlo do napake v zapisu, ravnajte v skladu z navodilom, ki ste ga prejeli pred preizkusom:

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov oz. dokumentacije v računalniško datoteko (Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe merjenja, glede zapisanih ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd. so bili kandidati dolžni takoj opozoriti merilca in jih razrešiti  na merjenju). Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport, najkasneje do torka, 3. 7. 2018, do 12. ure (rok prejema pritožbe!).

Naslov za pošiljanje: Fakulteta za šport (sprejemni postopek), Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Vaši rezultati bodo preračunani v točke preizkusa (objavljene bodo na tem mestu, najkasneje 6. 7. 2018), ločeno za vsak program, za katerega ste prijavljeni, in posredovani vpisni službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obdelavo.

11.

27. 6. 2018  Poteka prvi dan preizkusa

Danes na fakulteti poteka prvi dan preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj za vpis na Fakulteto za šport v študijskem letu 2018/19. Kandidati opravljajo naslednje teste: poligon nazaj, zgibe/vesa v zgibi, skok v daljino z mesta, tek na 100m in plavanje 100m. Jutri bodo opravljali še zadnji test - tek na 2400m. Pomembno je pri vseh testih doseči čimboljši rezultat, saj se pri točkovanju upoštevajo rezultati vseh testov. Preizkus uspešno opravi kandidat, ki vse teste opravi pravilno in v celoti ter vsaj pri štirih poljubnih testih doseže zahtevano normo. Rezultati vsakega posameznika se preračunajo v točke in pošljejo vpisni službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo. Vsem kandidatom želimo veliko sreče in uspeha na preizkusu!

10.

15. 6. 2018 Obvestilo o preizkusu

Kandidati, ki ste pravočasno poslali ustrezno dokumentacijo, boste v naslednjih dneh s pošto na dom prejeli obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami o preizkusu, ki bo v sredo in četrtek, 27. in 28. 6. 2018, na Fakulteti za šport. Natančno upoštevajte navodila, ne pozabite osebnega dokumenta in srečno na preizkusu!

9.

31. 5. 2018 Zadnji dan za pošiljanje dokumentacije: petek, 1. 6. 2018

23. 5. ste vsi prijavljeni kandidati na e-naslov prejeli OPOMNIK ZA ODDAJO DOKUMENTACIJE. V primeru, da je še niste poslali, je zadnji dan za pošiljanje petek, 1. junij 2018. Kasneje poslane dokumentacije žal ne bo mogoče upoštevati.

 

8.

3. 5. 2018  Čas za pošiljanje dokumentacije na FŠ!

Prijavljene za študijske programe Fakultete za šport obveščamo, da je potrebno najkasneje do 1. junija 2018 na Fakulteto za šport poslati z razpisom za vpis zahtevano dokumentacijo. Več v priponkah:

Obvestilo o dokumentaciji

Obrazec za izbrani usmeritveni šport (šport A; samo na Športnem treniranju)

 

7.

29. 3. 2018 Rok za oddajo prijave za vpis za Slovence in državljane držav EU  je petek, 30. marca!

Petek, 30. marca 2018 (do 24h), je zadnji dan za oddajo elektronske prijave za vpis prek portala eVŠ. Po tem roku bo možna le prijava na naslednji, 2. rok, ki bo 22. do 29. 8. 2018. Povezava do prijave: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic EU imajo čas za prijavo do 20. aprila 2018 (2. roka ni).

 

6.

2. 3. 2018 Informacije o preizkusu 2018

Senat Fakultete za šport je potrdil naslednje dokumente v zvezi s preizkusom gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v 1. letnik  v študijskem letu 2018/19:

Opisi testov

Norme preizkusa

Postopek točkovanja in upoštevanje kategorizacij ...

 

5.

12. 2., 13. 2., 14. 2. 2018: Informativni dan 2018

Predstavitev prijavnega postopka za vpis na FŠ

Priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj 2018 bodo 17. marca 2018 - informacije in prijavnica

 

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za  tujce (Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane iz držav nečlanic EU): www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/slovenci_brez_in_tujci  Pozor: Prijavo na mesta za zamejske Slovence in državljane držav nečlanic EU  lahko za programe Fakultete za šport oddate samo v 1. prijavnem roku  -  od 6. februarja do 20. aprila.

Informacije za tuje študente o možnosti koriščenja Leta plus / Information for international students about Year plus

 

Informacije o prijavnih postopkih za različna razpisana mesta (Slovenci in EU, zamejci, državljani ne-članic EU ...) na straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UL: www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/

 

4.

1. 2. 2018: Objavljen je RAZPIS ZA VPIS 2018/19 (za prvo stopnjo in enovite magistrske programe)

Preberite si uvodni splošni del (prijavni roki, načini prijave, različne vrste vpisa, ...) in posebni del razpisa, v katerem poiščete Fakulteto za šport  (zahteve za oddajo dokumentacije, datumi preizkusov v 1. in 2. roku, vpisna mesta po programih ...)

Preizkus v 1. roku bo v sredo, 27., in v četrtek, 28. junija 2018 (preizkus poteka v dveh dnevih).

Preizkus v 2. roku bo v torek, 11. septembra 2018 (preizkus je izveden v enem dnevu).

 

3.

Predstavitve študijskih programov prve stopnje in prostorov Fakultete za šport na Informativnih dnevih 2018

Kako poteka študij na prvi stopnji, kakšne kompetence omogoča posamezni program, kje se lahko zaposlim, ali izpolnjujem pogoje za vpis, kako in kdaj se prijavim za vpis, kakšen je preizkus gibalnih sposobnosti in znanj ... boste lahko izvedeli ali vprašali na Fakulteti za šport v petek, 9. 2. 2018, ob 10. uri. Ponovitvi predstavitve bosta še v petek, ob 15. uri in v soboto, 10. 2. 2018, ob 10. uri. Vabljeni!

Naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

 

2.

Predstavitev Študentskega doma Ljubljana bo v petek, 9. 2. 2018, ob 8.30 in 13.00 uri in v soboto, 10. 2. 2018, ob 12. uri v Kulturni dvorani v upravni stavbi ŠDL, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana.

 

 1.

Objava RAZPISA ZA VPIS  v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je predvidena za 1. februar 2018. Tu bomo objavili povezavo nanj.

 

 

Zadnjič posodobljeno 12. 9. 2018

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport.