Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2017/18

15. 6. 2017 Poslana obvestila o preizkusu

V četrtek, 15. 6. 2017, smo vsem prijavljenim kandidatom za vpis, ki so do roka poslali zahtevano dokumentacijo, poslali obvestilo o podrobnostih preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 27. in 28. 6. 2017 na Fakulteti za šport.

18. 5. 2017

Danes smo na e-naslove vseh prijavljenih kandidatov za vpis v katerikoli program Fakultete za šport poslali opomnik za pošiljanje dokumentacije z informacijami, ki so objavljene v razpisu za vpis in v spodnjih obvestilih. POMEMBNO: Kandidati, ki do navedenega roka ne bodo poslali zahtevane obvezne dokumentacije na Fakulteto za šport, 27. in 28. junija 2017 ne bodo smeli opravljati preizkusa, s tem bodo izgubili možnost  vpisa v prvem prijavnem roku.

3. 5. 2017

Čas je za pošiljanje dokumentacije na Fakulteto za šport!

Vsi prijavljeni kandidati za vpis na katerikoli program prve stopnje morate najkasneje do 1. junija 2017 (poštni žig) s priporočeno pošiljko poslati zahtevano dokumentacijo na naslov:

UL, FAKULTETA ZA ŠPORT

(za sprejemni postopek)

Gortanova 22

1000 LJUBLJANA

K preizkusu bodo lahko pristopili le kandidati, ki bodo pravočasno (do 1. junija 2017) poslali zahtevano dokumentacijo!

Zahteve za dokumentacijo za vpis na posamezni študijski program preverite na povezavi "Zahteve posameznega študijskega programa" v obvestilu z dne 3. 4. 2017 (spodaj).

Za vse tri programe se zahteva potrdilo splošnega zdravnika o morebitnih težjih poškodbah ali boleznih (zdravstvena anamneza). V primeru, da bo potrebno še mnenje zdravnika - specialista, bomo kandidate po e-pošti pozvali za dopolnitev zdravstvene dokumentacije. Zdravniška potrdila v tujem jeziku niso veljavna (zahteva se prevod v slovenščino).

Samo za prijavljene na program Športno treniranje:

Športna anamneza (potrdilo kluba ali športne zveze, da ste v preteklosti trenirali ali še trenirate športno panogo, za katero se prijavljate - "šport A") je veljavna le z žigom izdajatelja in podpisom odgovorne osebe.

 Obrazec za  "ŠPORT A"-  Natisnite, izpolnite in pošljite skupaj z drugo dokumentacijo.

Kandidati za športno treniranje - NEOBVEZNO: V primeru, da imate trenerski naziv, ga lahko s fotokopijo potrdila (pošljete skupaj z ostalo dokumentacijo) uveljavite pri točkovanju preizkusa, skladno s 5. točko Postopka točkovanja (glej povezavo spodaj).

 

Vsi kandidati -  kategorizirani športniki po merilih OKS - NEOBVEZNO:  Dokumentaciji lahko priložite še potrdilo OKS o kategorizaciji, ki se bo upoštevalo pri točkovanju preizkusa, skladno s 4. točko Postopka točkovanja (spodaj).

 

3. 4. 2017

Informacije o preizkusu:

Opisi testov preizkusa

Norme preizkusa

Postopek točkovanja

V skladu z določili posebnega dela razpisa za vpis (zahteve posameznega študijskega programa) morajo v prvem roku prijavljeni kandidati (ne glede na kateri želji imajo napisan programa FŠ) v obdobju od 2. maja do najkasneje 1. junija 2017 poslati na Fakulteto za šport s priporočeno pošto zahtevano dokumentacijo. Pravočasno poslana in ustrezna dokumentacija je pogoj za pristop k preizkusu!

 

23. 2. 2017  

Poteka 1. prijavni rok za vpis v 1. letnik študijskih programov prve stopnje Fakultete za šport v študijskem letu 2017/18

  • Do 3. marca 2017 je čas za oddajo prve prijave za vpis na mesta za Slovence in državljane držav članic Evropske unije.
  • Rok za oddajo prve prijave na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (iz držav nečlanic EU) je 20. april 2017 (priloge k prijavi pa poslati na Univerzo v Ljubljani najkasneje do 1. 8. 2017).
  • Kandidati za vpis na mesta za diplomante in vzporedni študij  ter na mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode in pogojih za hitrejše napredovanje) morajo prijavo za programe Fakultete za šport oddati najkasneje do 3. marca 2017 (dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev pa s priporočeno pošto poslati na fakulteto do 15. 9. 2017).

Pozor - šolnina:

  • Za mesta za diplomante se plača šolnina, ne glede na način študija (redni ali izredni).
  • Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali spremenili študijski program, se lahko prijavijo na redna ali izredna mesta, vendar v obeh primerih plačajo šolnino.

Oddaja prijave:

Povezava do Prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ

Povezava do Navodil za oddajo prijave

Dokumentacijo, ki je pogoj za pristop k preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj (zdravniško potrdilo, športna anamneza), bodo morali prijavljeni kandidati (ki imajo program FŠ na 1., 2. ali 3. želji) poslati s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, kasneje (ne ob prijavi prek eVŠ) in sicer od 2. maja do 1. junija 2017!

Možnosti:

  • Status kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku: dodeljuje ga Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani na osnovi prošnje kandidata (v 1. roku  do 3. 7. 2017, v 2. roku do 29. 8. 2017). Več v Razpisu za vpis, poglavje X.
  • Upoštevanje kategorizacije OKS pri točkovanju preizkusa: upošteva Fakulteta za šport na osnovi poslane dokumentacije (potrdilo OKS o aktualni kategorizaciji;  poslati do 1. junija 2017 na FŠ, skupaj z drugo dokumentacijo - zdravniško potrdilo, športna anamneza).

 

15. 2. 2017 

Priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v prvi letnik Fakultete za šport za študijsko leto 2017/18 – 25. marec 2017

 

2. 2. 2017

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18

Na spletnem portalu eVŠ je objavljen aktualni razpis za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske programe v  študijskem letu 2017/18. Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih so objavljene tudi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.

V posebnem delu razpisa so objavljene razpisne informacije o dodiplomskih študijskih programih Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja in Športno treniranje.

Informativna dneva s predstavitvijo vseh treh dodiplomskih programov in študija na FŠ bosta v petek, 10. 2., ob 10h in 15h in v soboto, 11. 2. 2017, ob 10h. Prijazno vabljeni.

Predstavitveni zborniki razpisanih študijskih programov FŠ so objavljeni na spletnih straneh Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje

 

Fakulteta za šport se je tudi letos predstavila na Informativi 2017, ki je potekala  27. in 28. januarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.