Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2018/19

Dobrodošli kandidati za vpis, bodoči študenti!

Na teh straneh ves čas prijavno-sprejemnega postopka objavljamo pomembne informacije za vas. Če ste preverili, da vsebine, ki vas zanima, na naših spletnih straneh ni (Informacije o programih, vpisnih pogojih, predmetnikih so  objavljene pod razdelkom Študij: Športna vzgoja, Športno treniranje, Kineziologija, informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik pa na tej strani - Bodoči študenti), nam pišite na e-naslov:   ali nas pokličite na telefon: 01/5207 772, 01/5207 806, 01/5207 802. Za informacije in pomoč se boste na nas obračali tudi tekom študija, zato si želimo, da bi komunikacija že sedaj potekala neposredno med nami in vami,  ki odgovorno stopate na študijsko pot.

 

5.

12. 2., 13. 2., 14. 2. 2018: Informativni dan 2018

Predstavitev prijavnega postopka za vpis na FŠ

Priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj 2018 bodo 17. marca 2018 - informacije in prijavnica

 

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za  tujce (Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane iz držav nečlanic EU): www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/slovenci_brez_in_tujci  Pozor: Prijavo na mesta za zamejske Slovence in državljane držav nečlanic EU  lahko za programe Fakultete za šport oddate samo v 1. prijavnem roku  -  od 6. februarja do 20. aprila.

Informacije za tuje študente o možnosti koriščenja Leta plus / Information for international students about Year plus

 

Informacije o prijavnih postopkih za različna razpisana mesta (Slovenci in EU, zamejci, državljani ne-članic EU ...) na straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UL: www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/

 

4.

1. 2. 2018: Objavljen je RAZPIS ZA VPIS 2018/19 (za prvo stopnjo in enovite magistrske programe)

Preberite si uvodni splošni del (prijavni roki, načini prijave, različne vrste vpisa, ...) in posebni del razpisa, v katerem poiščete Fakulteto za šport  (zahteve za oddajo dokumentacije, datumi preizkusov v 1. in 2. roku, vpisna mesta po programih ...)

Preizkus v 1. roku bo v sredo, 27., in v četrtek, 28. junija 2018 (preizkus poteka v dveh dnevih).

Preizkus v 2. roku bo v torek, 11. septembra 2018 (preizkus je izveden v enem dnevu).

 

3.

Predstavitve študijskih programov prve stopnje in prostorov Fakultete za šport na Informativnih dnevih 2018

Kako poteka študij na prvi stopnji, kakšne kompetence omogoča posamezni program, kje se lahko zaposlim, ali izpolnjujem pogoje za vpis, kako in kdaj se prijavim za vpis, kakšen je preizkus gibalnih sposobnosti in znanj ... boste lahko izvedeli ali vprašali na Fakulteti za šport v petek, 9. 2. 2018, ob 10. uri. Ponovitvi predstavitve bosta še v petek, ob 15. uri in v soboto, 10. 2. 2018, ob 10. uri. Vabljeni!

Naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

 

2.

Predstavitev Študentskega doma Ljubljana bo v petek, 9. 2. 2018, ob 8.30 in 13.00 uri in v soboto, 10. 2. 2018, ob 12. uri v Kulturni dvorani v upravni stavbi ŠDL, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana.

 

 1.

Objava RAZPISA ZA VPIS  v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je predvidena za 1. februar 2018. Tu bomo objavili povezavo nanj.

 

 

Zadnjič posodobljeno 14. 2. 2018

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport