Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Živčno-mehanske osnove gibanja 1*


nosilci:
dr. Strojnik Vojko, prof.

izvajalci:
dr. Tomažin Katja, izr. prof.
dr. Dolenec Aleš, doc.

 Učni načrt