Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Nordijska hoja in tek 1 - izbirni predmet


nosilci:
dr. Pustovrh Janez, prof.