Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Košarka_A


nosilci:
dr. Erčulj Frane, prof.

izvajalci:
dr. Vučković Goran, prof.

Število kontaktnih ur: 180, število kreditev: 12. 

Študijske dejavnosti bodo potekale v 2. in 3 letniku. 

 

Sprejemni pogoji: Kandidat mora imeti najmanj štiriletni staž igranja v ekipi košarkarskega društva in oceno iz  predmeta Košarka 1 najmanj 8.

 

Cilji:        

  • Študenti spoznajo teorijo košarke in izsledke znanstveno-raziskovalnega dela.
  • Študenti znajo organizirati strokovno delo v košarkarskem klubu ali reprezentanci; izbirati obetavne igralce in igralke in jih usmerjati v ustrezne igralne vloge; načrtovati, izvajati in nadzorovati vadbeni proces; opravljati svetovalno delo v košarkarskem društvu ali košarkarski šoli ter izvajati temeljno strokovno usposabljanje mladih trenerjev v košarkarskih društvih.

 

Kompetence:

Študenti bodo usposobljeni za svetovalno delo v košarkarskem društvu, organiziranje dela z vsemi starostnimi kategorijami igralcev in igralk, za strokovno pravilno in učinkovito izbiranje kakovostnih igralcev in igralk za izbrano moštvo, upravljanje vadbenega procesa, pripravo ekipe na tekmovanje in vodenje ekipe na tekmah.

 

Oblike poučevanja:

Teoretično znanje bo posredovano v obliki predavanj, seminarjev in delavnic. Praktična znanja in spretnosti bodo posredovana v obliki praktične vadbe in praktičnih nastopov.

 

Načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

Znanje bomo ocenjevali na praktičnih nastopih (kondicjiska, tehnična in taktična priprava) in predstavitvah seminarskih nalog. Študent bo moral oddati urejen trenerski dnevnik za ekipo, ki jo bo treniral (letni načrt treniranja, podatke o igralcih, rezultate testiranj, statistiko tekem, vse vadbene priprave in analize tekem ter analizo tekmovalne sezone).