Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1


nosilci:
dr. Čuk Ivan, prof.

izvajalci:
dr. Pajek Maja, izr. prof.

 

Učni načrt