Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vadba v vodi za seniorje - izbirni predmet


nosilci:
dr. Kapus Jernej, izr. prof.

izvajalci:
dr. Štrumbelj Boro, doc.