Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pilates na blazinah - izbirni predmet


nosilci:
dr. Čuk Ivan, prof.

izvajalci:
dr. Pajek Maja, izr. prof.