Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Odnosi z javnostmi v športu - izbirni predmet


nosilci:
dr. Doupona Mojca, prof.

izvajalci:
dr. Doupona Mojca, prof.
Poteko Kaja, mag. kult., asist.