Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Aplikativna kineziologija

Cilji predmeta je razviti študentovo samoincijativnost, kreativnost ter sposobnost samostojnega reševanja praktičnih problemov v športu, seznaniti študente z osnovami interdisciplinarnega pristopa pri reševanju praktičnih problemov v športu in s potrebnimi teoretičnimi informacijami vezanimi na problemsko področje. Pomemben del predmeta je usmerjanje študenta pri izdelavi raziskovalnih in seminarskih nalog na izbranem problemskem področju (biomehanika, kineziologija, fiziologija športa, športno treniranje, pedagogika športa, psihologija športa, sociologija športa).