Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Praktično delo v športni organizaciji

 

Temeljni cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi informacijami o poteku praktičnega dela v športni organizaciji, izvedba praktičnega dela z različnimi športniki in ekipami z vidika spola, ravni, interesa... ter pripravi podpornih dokumentov za izvedbo praktičnega dela (načrt, urnik, program, evidenca treniranja...)