Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Psihična priprava športnika

V predmetu Psihična priprava športnika bo definirano področja psihične priprave v športu, modeli in koncepti psihične priprave ter predtekmovalna anksioznost.  V nadaljevanju se bodo študenti seznanili s stresom v športu ter različnimi koncepti priprave na nastop z vidika športne panoge. Kot pomembne teme bodo predstavljene relaksacijske tehnike, tehnike vizualizacije, uporaba pogojevanja v športu, tehnika pozitivnega samogovora in nadzor nad mislimi. Predstavljene bodo tudi pomembne raziskave na področju psihične priprave v športu ter pomen in vloga športnega psihologa v trenerskem teamu.