Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Šport in mediji

Šport je strast sodobnega sveta. V 20. stoletju je šport v povezavi z množičnimi mediji ustvaril eno največjih industrij zabave na svetu. Opazen je tudi močen trend naraščanja športnih vsebin na televiziji, radiu in tiskanih medijih. V zadnjih 20 letih postaja povezava med športom in mediji tudi vedno pogostejši objekt akademskih oz. znanstvenih razprav. Predmet je zasnovan tako, da omogoča študentom široko poznavanje in razumevanje teorije družbeno-zgodovinskih, političnih, kulturnih in ekonomskih dimenzij medijskega športa.