Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Humanistični vidiki športa 2

 

Predmet Humanistični vidiki športa 2 je sestavljen iz 3 vsebinskih sklopov: Zgodovine športa 2, Kulturnih študij športa ter Filozofije športa 2.

 

Zgodovina športa 2

Obravnava oris telesnih praks prebivalstva slovenskih dežel v antiki in srednjem veku, demokratizacija 1860 in 1861, svoboda združevanja in pravica do društev ter oris razvoja društvene zakonodaje na Slovenskem do leta 1945/46. Nadaljuje s predstavitvijo organiziranja in razvoja slovenske telovadbe (Sokol, Orel), planinstva (SPD), kolesarstva in športa do 1914 in njihova družbena umestitev v luči boja za narodno in nacionalno emancipacijo, Slovenci in olimpijstvo, slovenizacija avstrijsko-nemške šolske telesne vzgoje in oris razvoja »telesne vzgoje« na Slovenskem primerjalno z Jugoslavijo 1918-1941, šestojanuarska diktatura 1929 in delno podržavljanje Sokolstva ter Zakon o telesni vzgoji 1934.  Predstavi obdobje vzpostavljanja »fizkulture« v luči socialistične družbene ureditve in sovjetizacije po letu 1945, reorganizacija »fizkulture« 1948 (informbiro) ter oblikovanje doktrine »telesne kulture« ter zaključi z osamosvojitvijo in razhodom z jugoslovanskim športom.

 

Kulturne študije v športu

V predmetu kulturne študij v športu bomo raziskovali različne vidike diskriminacije v športu in njenih izvorov, od spolne, rasne, etnične in nacionalne diskriminacije. Obravnavali bomo tudi odnos med športom in politiko ter vzroke in posledice njune simbioze, proučili demokratične potenciale športa ter kulturni pomen športa v biopolitičnih projektih zdravja. Vse teme bomo obravnavali tudi s pomočjo filmov o športu.

 

Filozofija športa 2

Predmet Filozofija športa 2 obravnava splošni filozofski in metodološki vidiki teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov, managament tekmovalne uspešnosti in sistema priprave športnikov, model uspešnosti v športu (funkcionalni in antropološki vidik), enačba specifikacije uspešnosti v športu ter transformacijski proces (upravljanje) - tekmovalna taktična priprava, tekmovalna psihična priprava, tehnična priprava, specialno motorična priprava, osnovno motorična priprava. Predstavljena sta tudi sistemski pristop in pojmi upravljanja, vodenja, modeliranja sistemov v športu.