Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Teorija športnega treniranja 2

 

Predmet je usmerjen v implementacijo in integracijo temeljnih teoretičnih znanj o športnem trenažnem transformacijskem delovanju v praktično uporabo s poudarkom na polistrukturnih športnih panogah. Študentje obnovijo znanje temeljnih principov razvoja ciljnih motoričnih, nadalje pa se podrobneje seznanijo z vodenjem procesa športnega treninga, sintetično-analitičnim razumevanjem motoričnih sposobnosti, pomenom regenerativnih tehnik v procesu treninga ter organizacijski problematiki kondicijskega treniranja s poudarkom na športnih igrah.