Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Zgodovina športa

Namen predmeta

Cilji predmeta so podati študentom znanje o pojavu, razvoju in organiziranju telesne kulture oziroma telovadbe in športa v svetu in pri nas. Poznavanje praktičnih in idejnih začetkov ter razvoja dejavnosti vpliva na oblikovanje odnosa do dediščine ter na osnovi razvoja prepoznavanje aktualne problematike in oblikovanje kritične misli. Študentje spoznavajo organizacijske strukture "telesne kulture" ali športa v posameznih obdobjih evropske zgodovine ter njihovo družbeno vlogo. Poudarek velja grški gimnastiki in agonu, rimskemu ludiju ter srednjeveškim turnirjem in igram, ki so bile, vzporedno z razvojem humanistične misli, podlaga oblikovanju koncepta moderne telesne vzgoje ter telovadnih in športnih gibanj kot npr. sokolstva in olimpizma.


Vsebina predmeta

 1. Antična gimnastika in agon
 2. Rimski ludi
 3. Srednjeveški turnirji in "desport" (šport)
 4. Humanizem, filantropizem, telovadba in šport
 5. Podružbljanje dejavnosti v evropskem prostoru in vpliv politično-nazorskih smeri
 6. Telesna vzgoja na Slovenskem med leti 1918-1945
 7. Telesna kultura na Slovenskem po drugi svetovni vojni
 8. Olimpijstvo v svetu in pri nas


Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja in seminarji, kjer se poglabljajo specifične tematike in predstavi samostojno raziskovalno delo.

Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh delov in vključuje:

 • priprava in ustni zagovor seminarske oziroma projektne naloge,
 • pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • A Brief History of Physical Eduation and Sport. New York: Ronald Press Comapany, 1958.
 • De Coubertin Pierre: Olympism: Selected Writings. V: Norbert Mueller (ur.). Laussane: International Olympic Committee, 2000. 862 str.
 • Enciklopedija fizičke kulture. Zagreb: Jugoslovanski leksikografski zavod, 1975-1977.
 • Encyclopedia of World Sport: From Ancient Times to the Present. Santa Barbara: ABC-CLIO, 1996. 1317 str.
 • Gillet Bernard: Istorija sporta. Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.
 • Golden Mark: Sport and Society in Ancient Greece. Cambridge: University Press, 1998. 216 str.
 • Guttman Allen: Games and Empires. New York: Columbia University Press, 1994. 275 str.
 • Kos Dušan: Turnirska knjiga Gašperja Lamberga, Čas bojevnikov. Ljubljana: Viharnik, 1997. 233 str.
 • Miller David: Athens to Athens: The Official History of the Olympic Games and the IOC, 1894-2004. Edinburgh, London: Mainstream, 2003. 528 str.
 • Pavlin Tomaž: Športne organizacije v Ljubljani v luči statistike in pravilnikov. Kronika, Ljubljana, 50 (2002), 3, str. 385-402.
 • Pavlin Tomaž: Ustanavljanje Sokola Kraljevine Jugoslavije. Prispevki za novejšo zgodovino, Ljubljana, 62 (2002), 1, str. 55-72.
 • Pavlin Tomaž: Druženje za telo in duha: športna (telovadna, strelska, planinska in športna) društva. V: Brglez Alja (ur.), Vogrinec Barbara (ur.): Društvena in klubska kultura v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2004, str. 121-148.
 • Stepišnik Drago: Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem. Ljubljana: DZS, 1968. 381 str.
 • Swaddling Judith: The Ancient Olympic Games. Austin: University of Texas Press, 1999. 112 str.