Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Teorija in metodika izbranega športa (košarka)

Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študenta s teorijo košarke in izsledki raziskovalnega dela,
 • seznaniti študenta s temeljnimi značilnostmi poučevanja košarke v osnovnih in srednjih šolah ter vadbe košarke v košarkarskih društvih in reprezentancah,
 • seznaniti študenta z načini iskanja in izbiranja igralcev, usmerjanjem v ustrezne igralne vloge in oblikovanjem moštev,
 • seznaniti študenta z učinkovito organizacijo košarkarskega društva,
 • pri študentu razviti nekatere pomembne gibalne in psihične sposobnosti ter košarkarske spretnosti, ki jih bo lahko uporabil v poklicu in prostem času.


Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje značilnosti in različnih oblik košarke,
 • poznavanje temeljnih značilnosti izbiranja in usmerjanja igralcev in igralk,
 • poznavanje temeljnih značilnosti vadbenega procesa v košarki pri pouku športne vzgoje, v klubih in reprezentancah,
 • poznavanje organiziranosti kakovostnih košarkarskih klubov in Košarkarske zveze,
 • poznavanje značilnosti in trendov raziskovanja v košarki.

 

Vsebina predmeta

 1. Značilnosti, oblike in pomen košarke
 2. Organiziranost košarke v svetu in Sloveniji
 3. Tekmovanja v košarki v svetu in Sloveniji
 4. Objekti, naprave in oprema v košarki
 5. Značilnosti poučevanja košarke v osnovnih in srednjih šolah
 6. Usmerjanje otrok v košarko, izbiranje igralcev, usmerjanje igralcev v posamezne igralne vloge, oblikovanje moštev
 7. Management vadbenega procesa v košarki
 8. Značilnosti in trendi raziskovalnega dela v košarki 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Poučevanje poteka v obliki predavanj ter seminarskega in praktičnega dela (demonstracij in vaj). Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša razprava o izbranih temah pa poteka v okviru seminarskega oziroma praktičnega dela.

Končna ocena predmeta je sestavljena iz:

 • praktičnega izpita (ocena igre) - 50%,
 • teoretičnega izpita (ocena zagovora seminarske naloge) - 50%.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna:

 • Dežman B.: Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Inštitut za šport, 2004.
 • Dežman B.: Osnove teorije treniranja v izbranih moštvenih športnih igrah. Ljubljana: Inštitut za šport, 2005.

 

Neobvezna:

 • Buceta J. M., Mandoni M., Avakumović A., Killik L.: Basketball for Young Players - Guidelines for Coaches. Madrid: FIBA, 2000.
 • Wissel H.: Basketball: Steps to Success. Champain: Human Kinetics, 1994.