Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management učenja in znanja

Namen predmeta

 • Seznaniti slušatelje s teoretičnimi osnovami procesa učenja in njegovo posledico - znanjem.
 • Seznaniti študente z vplivom sprememb na uporabnost znanja in z vlogo managerjev v procesu učenja in oblikovanju učeče se organizacije.
 • Študentom predstaviti praktične rešitve in jih opozoriti na najpogostejše probleme pri ravnanju z učenjem in znanjem v organizacijah.

 

Vsebina predmeta

 1. Dejavniki, ki zahtevajo neprestano učenje
 2. Učenje kot proces
  *Definiranje učenja
  *Vrste učenja
  *Načini učenja
 3. Znanje kot posledica učenja
  *Definicije znanja
  *Znanje kot odsev preteklosti
  *Vrste znanja
  *Uporabnost znanja v kombinaciji s kreativnostjo
 4. Znanje kot lastnina
 5. Znanje kot intelektualni kapital
  *Človekov kapital
  *Strukturni kapital
  *Relacijski kapital
 6. Ravnanje z znanjem v organizaciji
  *Vloga managerjev pri ravnanju z znanjem
  *Planiranje učenja v organizaciji
  *Organiziranje učenja v organizaciji
  *Izvajanje učenja v organizaciji
  *Kontroliranje učenja v organizaciji
 7. Oblikovanje učeče se združbe
 8. Primeri uspešnega ravnanja z učenjem in znanjem

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja: 3 ure tedensko
Seminarji: 2 uri tedensko

Delo tekom semestra bo potekalo izključno na projektu. Študenti bodo kot obvezni del predmeta izdelali projektno nalogo vpeljave ravnanja z znanjem v konkretno slovensko podjetje. Projekt bo razdeljen po korakih, tako bodo študenti vsakič najprej poročali o napredku pri izdelavi projektne naloge in oddali pisno poročilo (1 uro), nato pa obravnavali naslednji korak vpeljave skozi praktične primere podjetij (1 uro).

Elektronska klepetalnica: ekvivalent 1 šolski uri seminarjev tedensko
Sodelovanje v klepetalnici bo namenjeno reševanju konkretnih vprašanj. Oblikovali bom izvedbeno skupino (Community of practice), ki bo sodelovala pri reševanju praktičnih problemov in bo tako v pomoč pri izdelavi projektnih nalog. Sodelovanje v klepetalnici bo ocenjeno in upoštevano pri končni oceni kot nagradne točke.

Končna ocena je sestavljena iz:
pisni izpit (50 točk),projektna naloga (50 točk); skupaj (100 točk).

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 60 - 100 točk; 60 - 68 (zd 6), 69 - 76 (db 7), 77 - 84 (pd 8), 85 - 92 (pdb 9), 93 -100 (odl 10)

Ustni izpit v primeru tretjega ponavljanja.

 

Študijska in izpitna literatura

 • Skupina avtorjev: Ravnanje z znanjem in učenjem v organizacijah. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. (Skripta v pripravi)

 

Dodatna izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

 • Davenport, T.H., Prusak, L.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School, 1998. 199 str.
 • Senge, P.M. et al.: The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization. New York: Doubleday, 1994. 593 str.
 • Stewart, T.A.: Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations.London: Nicholas Brealey, 1997. 261 str.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H.: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 1995. 284 str.
 • Probst, G., Raub S., Romhardt K.: Managing Knowledge: Building Blocks for Success. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. 360 str.

*Literatura bo sproti dopolnjena z novejšimi članki in izseki knjig.