Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Multivariatna analiza

Namen predmeta

 • Z metodami multivariatne analize razširiti in poglobiti znanje statističnih metod in predstaviti možnosti njihove uporabe v analizi ekonomskih pojavov.
 • Nadaljevati program statističnih metod dodiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, predvsem predmetov Statistika 1 in Statistika 2, na srednji in delno višji ravni zahtevnosti.
 • Spoznati nekaj najpomembnejših metod multivariatne analize.
 • Spoznati delo s statističnim paketom.
 • Razviti sposobnost uporabe statistične metodologije pri analizi ekonomskih pojavov.

 

Vsebina predmeta

 1. Ponovitev temeljnih pojmov statističnega sklepanja
 2. Ponovitev ocenjevanja parametrov in preizkušanja domnev
 3. Uvod v multivariatno analizo, priprava podatkov za multivariatno analizo
 4. Regresijska analiza
 5. Metoda glavnih komponent
 6. Faktorska analiza
 7. Diskriminantna analiza
 8. Metode razvrščanja v skupine
 9. Analiza omrežij
 10. Korespondenčna analiza

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja in vaje. Izdelava seminarske naloge.

Izpitna ocena se oblikuje na podlagi doseženih točk pri pisnem izpitu (50 točk) in pri seminarski nalogi (50 točk); skupaj (100 točk).

Ocenjevalna lestvica: pozitivni rezultat od 56 - 100 točk; 56 - 64 (zd 6), 65 - 73 (db 7), 74 - 82 (pd 8), 83 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10). Dodatna zahteva za uspešno opravljen izpit je vsaj 25 doseženih točk pri pisnem izpitu.

 

Študijska in izpitna literatura

 

Obvezna:

 • S. Sharma: Applied Multivariate Techniques. New York: Wiley, 1996, poglavja 1, 3, 4, 5, 7 in 8., datoteka
 • Zapiski predavanj in drugi materiali na domači strani predmeta Multivariatna analizaDopolnilna:

 • B. Košmelj, F. Arh, A. Doberšek-Urbanc, A. Ferligoj, M. Omladič: Statistični terminološki slovar. Statistično društvo Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2001