Fakulteta za šport

Metodologija k kineziologiji


nosilci:
dr. Leskošek Bojan, doc.

Namen predmeta

Usposobiti študenta za samostojno in skupinsko izvajanje vseh faz raziskovalnega dela na področjih, ki se tipično obravnavajo v kineziologiji (antropološko, antropometrično, motorično, fiziološko, psihološko, pedagoško, socialno, ekonomsko idr.).

 

Vsebina predmeta

  1. Splošni pregled znanosti in raziskovanja
  2. Faze raziskovanja
  3. Vrste raziskovanja
  4. Statistična analiza
  5. Vzorčenje
  6. Merjenje

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, seminarji, raziskovalni seminarji, individualne naloge, vodeni individualni (skupinski) študij, laboratorijske vaje, simulacije, e-študij (s sodelovanjem učitelj-študenti in študentje med sabo).

Končna ocena je sestavljena iz: domače naloge (50%), seminar (20%), zaključni izpit (30%).

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

  • Thomas J. R., Nelson J. K.: Research Methods in Physical Activity. 4th ed. Champaign: Human Kinetics, 2001.
  • Kalton G., Vehovar V.: Vzorčenje v anketah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001.
  • Ambrožič F., Leskošek B.: Uvod v SPSS. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 1999 (ali novejša).
  • Dodatna literatura za posamezna poglavja (na spletni strani predmeta). 1