Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management timov

Namen predmeta

 • Naučiti študente oblikovanja uspešnih timov, ki bodo z njihovo pomočjo lahko reševali tiste naloge, za katere nobena druga oblika dela ni primerna.
 • Po končanem študiju naj bi zmogli spodbujati tekmovanje med idejami in zagotavljati sodelovanje med ljudmi.

 

Vsebina predmeta

1. Vrste dela

 • Individualno delo
 • Skupinsko delo
 • Timsko delo

2. Dejavniki, ki vplivajo na izbiri določenega načina dela
3. Timsko delo v organizacijah

 • Opredelitev timskega dela
 • Umestitev tima v organizacijsko strukturo
 • Nadzor, spremljanje uspešnosti in koordinacija timov

4. Oblikovanje tima

 • Klasični pristop
 • Behavioristični pristop

5. Organiziranje tima

 • Določanje namena in cilja
 • Organiziranje dela v timu

6. Uporabnost timskega dela

 • Reševanje problemov
 • Reševanje konfliktov
 • Krožki kakovosti
 • Managerski timi (krizni timi) 1. Kinds of work

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja: 2 ure tedensko.
Seminarsko delo: 2 uri tedensko.

Delo tekom semestra bo potekalo izključno na projektu. Študenti bodo kot obvezni del predmeta izdelali projektno nalogo na temo analize konkretnega timskega dela. V okviru seminarskih nalog pa bodo študentje preizkušali različne načine timskega dela in presojali uspešnost vsakega od njih. Za vsako takšno stanje bodo napisali seminarsko nalogo.

Končna ocena je sestavljena iz pisnega izpita (50 točk) in projektne naloge (50 točk, od tega 20 točk med delom in 30 točk na koncu) - skupaj torej 100 točk.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 68 (zd 6), 69 - 76 (db 7), 77 - 84 (pd 8), 85 - 92 (pdb 9), 93 - 100 (odl 10).

Ustni izpit v primeru tretjega ponavljanja.


Študijska in izpitna literatura

 • Lipičnik Bogdan: Ravnanje s timi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007 (v pripravi).
 • Izbrana poglavja iz učbenikov o managementu, vodenju in organizaciji.
 • Izbrani članki in študijski primeri. 1