Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Magistrsko delo

 

Izdelava magistrskega dela je zadnji korak študija. Projekt, ki je lahko monografski ali raziskovalni, vključuje zbiranje in kritičen pregled stanja in ugotovitev iz literature, izbor in uporabo ustreznih metod za pridobitev rezultatov, vrednotenje ter prikaz rezultatov, kritično razpravo o njih ter pripravo sklepov.
Po pregledu dela pri mentorju in recenzentu študent javno predstavi in zagovarja magistrsko delo.