Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Psihologija športa

Namen predmeta

Glavni cilji predmeta so usposobiti študente za:

 • analizo ključnih odločitev in procesov, povezanih s psihologijo v športu,
 • razumevanje in uporabo teorij in modelov ter dobrih praks, ki so pomembne za psihologijo v športu,
 • razvoj dodatnih sposobnosti s pomočjo uporabe teoretičnih izhodišč psihologije v športu na praktičnih primerih.

 

Vsebina predmeta

 1. Predmet psihologije športa
 2. Družina in šport
 3. Osebnost v šport
 4. Motivacija in šport
 5. Agresivnost v športu
 6. Trener
 7. Predtekmovalna stanja in psihična priprava
 8. Psihologija individualnih in ekipnih športov
 9. Etika in doping in psihologija športa 1. Subject of sport psychology
   

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

 • Predavanja - 2 uri na teden.
 • Seminar - 1 ura na teden, kjer bodo študenti oblikovali in razvijali projektno delo, povezano s projektno nalogo (individualno), ki je sestavni del končne ocene.
 • Drugo: Individualni študij in analize študijskih primerov.


Končna ocena predmeta je sestavljena iz:

 • pisnega izpita - 60% končne ocene,
 • individualni projekt - 40% končne ocene.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Tušak Matej, Tušak Maks: Psihologija športa. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. 456 str.
 • Tušak Matej, Tušak Maksimiljana, Tušak Maks: Vloga družine in staršev v športu. Zalog: Klub MT, 2003. 167 str.
 • Tušak Matej, Vičič Aleš, Misja Robert: Psihologija ekipnih športov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2003. 293 str.
 • Tušak Matej, Faganel Manca: Jaz-športnik: samopodoba in identiteta športnikov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2004. 189 str. 1