Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management človeških virov v športu

Namen predmeta

Glavni cilji predmeta so usposobiti študente za:

 • analizo ključnih odločitev in procesov pri managementu človeških virov v športu,
 • razumevanje in uporabo teorij in modelov ter dobrih praks, ki so pomembne za management človeških virov v športu,
 • razvoj dodatnih sposobnosti s pomočjo uporabe teoretičnih izhodišč managementa človeških virov v praktičnih primerih.

 

Vsebina predmeta

 1. Posebnosti managementa človeških virov v športu
 2. Strateški management človeških virov v športu
 3. Kontingenčni modeli oz. dobre prakse
 4. Rekrutiranje in selekcija kadrov
 5. Zagotavljanje uspešnosti
 6. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj kadrov
 7. Motiviranje in nagrajevanje
 8. Delo s prostovoljci

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

 • Predavanja - 2 uri na teden.
 • Vaje - 2 uri na teden, kjer bomo teoretične koncepte preverjali v praksi z uporabo študijskih primerov, simulacijami, igranjem vlog, razprav o določenih temah.
 • Seminar - 1 ura na teden, kjer bodo študenti oblikovali in razvijali projektno delo, povezano s projektno nalogo (skupinsko), ki je sestavni del končne ocene.
 • Drugo: Individualni študij in analize študijskih primerov.


Končna ocena predmeta je sestavljena iz:

 • pisnega izpita - 40% končne ocene,
 • skupinskega projekta - 40% končne ocene,
 • sodelovanja - 20% končne ocene.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Taylor, T., Doherty, A. & McGraw, P. (2008): Managing People in Sport Organizations: A Strategic Human Resource Management Perspective
 • Noe Raymond A. et al.: Human Resource Manangement. Burr Ridge: Irwin, 2004.