Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Trženje v športu

Namen predmeta

 • Spoznati osnove sodobnega trženja in njihov vpliv na odločanje v športu, športnih dejavnostih in organizacijah.
 • Razviti sposobnosti uporabe trženjskih konceptov in orodij v športnih dejavnostih in organizacijah.
 • Razumeti posebnosti trženja v športu (sponzorstvo, donatorstvo, trženje dogodkov, trženje infrastrukture, športno-turističnih storitev, storitev za reakreacijo in prosti čas, itd.).
 • Razviti sposobnosti in znanja konceptualizacije in reševanja kompleksnih izzivov trženja v praksi v obliki zaokroženega seminarja/projekta v pisni in ustni obliki.

 

Vsebina predmeta

 1. Pomen in značilnosti trženja v športu; Športna industrija in trženje
 2. Uporaba športa za trženje izdelkov in storitev
 3. Sponzorstvo v športu
 4. Notranje in zunanje okolje trženja v športu
 5. Obnašanje športnih porabnikov
 6. Trženjske strategije v športu; Segmentacija, ciljanje, pozicioniranje; Blagovne znamke, licenciranje, itd.
 7. Trženjski splet v športu in njegove posebnosti; Izdelek/storitev, cena, promocija, tržne poti
 8. Nadzor in izvedba trženjskih procesov v športu
 9. Razvoj trženjske strategije v športu na izbranem praktičnem primeru

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja: Vključujejo se gostje iz prakse in gostujoči predavatelji - strokovnjaki za posamezne vsebine (domači in tuji).

Seminarsko/projektno delo: Študentje na konkretnem praktičnem primeru izbranega trženjskega problema pripravijo pisni izdelek in prezentacijo. S tem delom teoretična spoznanja preoblikujejo v konkretna praktična znanja in rešitve izbranih primerov.

Pisni izpit: 40% ocene. Projektno (skupinsko) delo: 40% ocene. Individualno reševanje primerov in refleksija: 20% ocene.

Celotna ocena je enostavni seštevek navedenih oblik preverjanja znanja.

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna literatura:

 • Shank Matthew D.: Sports Marketing: A Strategic Perspective. 3rd ed. New York: Prentice Hall, 2005. 624 str.
 • Kotler Philip: Management trženja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2004. 706 str.
 • ŠPORT; urednik Gerlovič D., Sokolska zveza Slovenije 2008
 • prosojnice pri predmetu
 • gradiva gostujočih predavateljev