Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Mikroekonomija 3

Namen predmeta

 • Seznaniti študente z najvišjo ravnijo mikroekonomskega znanja.
 • Naučiti študente poglavja, ki so ključna za vstop v druge discipline, ki zahtevajo najvišjo raven mikroekonomije.

 

Vsebina predmeta

Teorija oligopola

 • Cournotov model
 • Stackelbergov model

Teorija iger

 • Modeli
 • Nepopolne in asimetrične informacije in iracionalnost

Teorija cen

 • Alternativne cenovne hipoteze
 • oblikovanje cen s pomočjo pribitka na stroške

Ekonomika informacij

 • Moralni hazard, neustrezna selekcija in spodbude
 • Tržno signaliziranje

Ekonomika blaginje

 • 1. in 2. osnovni teorem ekonomike blaginje
 • Funkcije družbene blaginje
 • Codnorcetov paradoks in Arrowov teorem nezmožnosti

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo pri predmetu obsega obiskovanje predavanj, ki so obvezna

Končno oceno je odvisna od uspeha na pisnem izpitu, ki predstavlja 100% ocene pri predmetu.

Ocenjevalna lestvica: pozitivni rezultat od 60 - 100 točk; 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Jehle, G.A., Reny, P. J.: Advanced Microeconomic Theory. Boston: Addison-Wesley, 1998. XIV, 543 str.
 • Kreps, D.M.: A Course in Microeconomic Theory. New York: Harvester Wheatsheaf, 1990. XVIII, 850 str.