Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Metode kineziološkega raziskovanja 2

 

Izobraževalni cilji in predvideni študijski rezultati:

Usposobiti študente za pravilno uporabo zahtevnejših metodoloških in statističnih pristopov, zlasti multivariatnih, ki se pogosto uporabljajo v raziskovanju na področju kineziologije. V tem okviru se želi usposobiti študente:

–      za izbiro metodološkega pristopa, ki ustreza raziskovalnim ciljem in hipotezam ter drugim okoliščinam

–      za razumevanje temeljnih konceptov izbranih statističnih metod

–      za samostojno obdelavo podatkov z obravnavanimi metodami na osebnih računalnikih

–      za pravilno razlago dobljenih rezultatov.

Vsebina predmeta:

–      pregled tipičnih problemov v kineziološkem raziskovanju in metod za njihovo reševanje

–      analiza kategorialnih spremenljivk: analiza korespondence, loglinearna analiza

–      analiza poskusov: zahtevnejši poskusni načrti (ponovljeni in longitudinalni podatki, večkratne odvisne spremenljivke, nenormalne odvisne spremenljivke, mešani modeli, gnezdeni in večstopenjski modeli) ter metode in orodja za njihovo analizo

–      zahtevnejši regresijski modeli: binarna, polinomna, ordinalna in drevesna regresija

Temeljni študijski viri:

–      Tenenbaum G., M.P. Driscoll: Methods of Research in Sport Sciences. Meyer & Meyer Sport, Oxford, 2005.

–      Agresti A. Categorical Data Analysis, Wiley, 2002.

–      Faraway J.J: Extending the Linear Model with R. Chapman & Hall, 2006.

–      Kleinbaum D., Klein M. Logistic Regression. Springer, 2002.

 

Metode kineziološkega raziskovanja 2