Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Specialna športna dejavnost


nosilci:
dr. Videmšek Mateja, prof.

izvajalci:
dr. Dervišević Edvin, prof.
dr. Karpljuk Damir, prof.
dr. Štihec Jožef, prof.

Spoznavanje specifičnosti raziskovalnega dela z mlajšimi otroki, nosečnicami, osebami s posebnimi potrebami in odvisniki ter izsledkov raziskav na teh področjih. Spoznavanje različnih pristopov pri preučevanju problemov pri omenjenih skupinah,  faz raziskovalnega procesa in specifično znanstveno-raziskovalne tehnologije.  

      

CILJI:

 • Poglobljeno poznavanje gibalnega razvoja mlajših otrok in oseb s posebnimi potrebami.
 • Usposobljenost za raziskovanje gibalnega razvoja mlajših otrok in oseb s posebnimi potrebami v povezavi z drugimi področji človekovega razvoja (telesnim, spoznavnim, čustvenim in socialnim področjem).
 • Usposobljenost za analitično poznavanje specifike gibalnih in funkcionalnih sposobnosti mlajših otrok in oseb s posebnimi potrebami.
 • Usposobljenost za razumevanje znanstvenoraziskovalnih pristopov pri preučevanju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok, nosečnic in oseb s posebnimi potrebami v različnih razvojnih obdobjih.
 • Poznavanje trendov deviantnega vedenja, vedenjskih motenj, problematike drog in nezdravega načina življenja.
 • Sposobnost za načrtovanje, izvedbo in analizo različnih organizacijskih oblik gibalnih/športnih dejavnosti s pomočjo sodobnih didaktičnih tehnologij, športnih pripomočkov za različne starostne skupine otrok, osebe s posebnimi potrebami in odvisnike.
 • Usposobljenost za preučevanje problematike specifičnih pristopov pri delu z mlajšimi otroki, nosečnicami, osebami s posebnimi potrebami in odvisniki. 
 • Usposobljenost za oblikovanje pedagoških eksperimentov na področju športnih dejavnosti za mlajše otroke in osebe s posebnimi potrebami.
 • Usposobljenost za poznavanje in izvajanje različnih raziskovalnih pristopov na področju didaktike športne vzgoje mlajših otrok in oseb s posebnimi potrebami.

 

 TEMELJNI ŠTUDIJSKI VIRI: 

 • Videmšek, M., Štihec, J., in Karpljuk, D. (2008). Analysis of preschool physical education. Ljubljana: Faculty of sport, Institute of kinesiology.
 • Videmšek, M. in Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Marjanovič Umek, L., Zupančič, M.,Fekonja, U., Kavčič, T., Svetina, M., Tomazo Ravnik, T. in Bratanič, B. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenorazoskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Karpljuk, D., Hadžić, V., Gjura Kaloper, V., Videmšek, M., Dervišević, E., Cecić Erpič, S., Hrovat, A., Adamič, K., Rešetar, V. in Rožman, F. (2004). Sladkorna bolezen, gibanje in šport. Ljubljana: Zveza društev diabetikov Slovenije.
 • Berčič, H., Tušak, M., Karpljuk, D. in Berčič, H. (ur.).(2003) Šport, droge in zdravje odvisnikov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Karpljuk, D., Videmšek, M. in Zajc, M.(2003). Možnosti povezovanja športnih in zdravstvenih vsebin v osnovni šoli. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Štihec, J. (2001). Computer as a Didactic Aid in the Process of Physical Education in School. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica, 37 (1), str. 33-46.
 • Magistrske naloge in doktorske disertacije s področja športne vzgoje mlajših otrok in oseb s posebnimi potrebami.  
 • Malina, R.M., Bouchard, C. in Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation and physical activity. USA: Human Kinetics.

Specialna športna dejavnost