Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Izokinetika - testiranje mišične jakosti, interpretacija in aplikativnost meritev


nosilci:
dr. Dervišević Edvin, prof.

izvajalci:
dr. Hadžić Vedran, izr. prof.

IZOBRAŽEVALNI CILJI
Namen predmeta je seznaniti podiplomske študente z izokinetičnimi meritvami, ki se že vrsto let uporabljajo pri ocenjevanju mišične jakosti tako na medicinskem kot tudi na športnem področju. Danes je na voljo več kot 3000 znanstvenih člankov, ki tako ali drugače navajajo uporabo izokinetičnih meritev v svoji metodologiji. Prav zaradi tega predstavlja ta predmet novost na področju podiplomskega študija kineziologije, saj bo to zanimivo področje prvič predstavljeno sistematično in podrobno, kar do sedaj ni bil primer.

VSEBINA PREDMETA
Fiziološki in biomehanski aspekti izokinetike
a.       Osnovni principi (razmerje dolžina-sila, jakost)
b.      Odnos med navorom in kotno hitrostjo pri dinamični kontrakcij skeletne mišice

     i.      mišična tenzija in hitrost kontrakcije 
     ii.      navor in kotne hitrosti 
     iii.      razmerje ekscentrična/koncentrična jakost 
     iv.      dinamično kontrolno razmerje

c.       Odnos med navorom in kotno hitrostjo pri pasivnem gibanju 
     i.      spastičnost in pareza

d.      Tipi testiranja 
     i.      večsklepno testiranje 
     ii.     večsklepna zmogljivost in izokinetično testiranje 
     iii.    Obremenitev sklepa med dinamičnim naporom
 

Naprave, testni parametri in izvedba meritev
a.       Izokinetične naprave
b.      Kontrolni parametri in parametri zmogljivosti 
     i.      Kontrolni parametri testiranja mišične jakosti (od sklepa odvisni in od sklepa neodvisni dejavniki) 
     ii.      Parametri zmogljivosti (oblika krivulje navor-kotni položaj sklepa, računanje navora) 
     iii.      Testiranje utrudljivosti in vzdržljivosti
 

Ponovljivost izokinetičnih meritev
a.       Tipi napak, merilna skala in ponovljivost
b.      Testne indice, ki se uporabljajo za oceno ponovljivosti (t-test i korelacijski koeficient)
c.       Absolutni in relativni indikatorji ponovljivosti
d.      Sodobni koncepti ocene ponovljivosti (Bland- Altmanova krivulja koeficient variance standardne deviacije, standardna mera napake)

Aplikacija izokinetičnega testiranja mišične jakosti in izokinetičnega treninga v rehabilitaciji
a.       Uporabnost izokinetike za sledenje pacientom po poškodbah gibal (kdaj testirati, pri katerih hitrostih, koliko ponovitev)
b.      Fiziološke interakcije pri treningu skeletne mišice
c.       Specifičnost treninga skeletne mišice (tip kontrakcije, vpliv kotnih hitrosti, odprta in zaprta kinetična veriga, bilateralni učinki in navzkrižno učenje, prenos jakosti izven obsega gibanja med treningom – overshot)
d.      Prikaz uporabe izokinetičnega treninga v rehabilitaciji (prikaz primerov)

Sodno medicinske aplikacije izokinetike
a.       uporaba izokinetike pri oceni delazmožnosti in posledic poškodb mišično skeletnega sistema
b.      primerjava izometričnih in izokinetičnih metod ocene funkcionalnih posledic poškodb gibal
c.       kvantitativna ocena okvare in stopnje prizadetosti

Izokinetično testiranje kolena, gležnja, trupa, ramenskega sklepa
a.       Postopek testiranja za izbrani sklep                                                   
i.      uravnava biološke in mehanične osi, testni položaji, stabilizacija, kotne hitrosti                                                 
ii.      Reprezentativne vrednosti

 

Izokinetika