Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kineziologija v polistrukturnih konvencionalnih športih


nosilci:
dr. Čuk Ivan, prof.

izvajalci:
dr. Pavlin Tomaž, doc.

 Kineziologija v polistrukturnih konvencionalnih športih