Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Metode za proučevanje dolgotrajnega napora


nosilci:
dr. Ušaj Anton, prof.

 

 

 

Vsebina predmeta:

·Uvod.Vzdržljivost in njene temeljne značilnosti. Nekatere možnosti proučevanja vzdržljivosti. Nekatere metode za proučevanje vzdržljivosti pri izometričnem in dinamičnem krčenju mišice Izometrično krčenje Nekateri problemi proučevanja Opazovanje stiska roke v zapestju Temelji merjenja: NMR, NIRS, Laser doppler pretok krvi Analiza podatkov Izkušnje in nekateri rezultati Dinamično krčenje Nekateri problemi proučevanja Opazovanje stiska roke v zapestju Temelji merjenja: pH, CrP, Pi (NMR), So2 (NIRS), pretok krvi (laser doppler) Analiza podatkov Izkušnje in nekateri rezultati · Nekatere metode za proučevanje napora, povezanega s hitrostno vzdržljivostjo Nekateri problemi proučevanja Opazovanje napora pri teku Temelji merjenja: Hitrost, ventilacija, poraba kisika, tvorba CO2, vsebnost laktata, pH, Po2 in Pco2 krvi, oksigenacija, frekvenca srca Analiza podatkov Izkušnje in nekateri rezultati · Nekatere metode za proučevanje dolgotrajnega napora Nekateri problemi proučevanja Opazovanje napora pri teku, plavanju, smučarskem teku, triatlonu Temelji merjenja: Hitrost, ventilacija, poraba kisika, tvorba CO2, vsebnost laktata, pH, Po2 in Pco2 krvi, oksigenacija, frekvenca srca Analiza podatkov Izkušnje in nekateri rezultati · Nekatere metode za proučevanje super-dolgotajnega napora Nekateri problemi proučevanja Opazovanje napora pri maratonskem teku, supermaratonih, adventure races, dolgotrajnih triatlonih, alpinističnih odpravah, reševalnih akcijah Temelji merjenja: Hitrost, ventilacija, poraba kisika, tvorba CO2, vsebnost laktata, oksidacija ogljikovih hidratov in maščob, stabilni in radioaktivni izotopi pri proučevanju presnove, frekvenca srca, NMR glikogen v mišicah, glukoza v krvi Analiza podatkov Izkušnje in nekateri rezultati · Nekatere metode za proučevanje učinkov vzdržljivostne vadbe Nadzorovane okoliščine Športan vadba · Proučevanje vzdržljivosti v ekstremnih okoliščinah Visoka nadmorska lega in vzdržljivost Višinska vadba in vzdržljivost

5. Temeljni študijski viri:
· Ušaj A.: Nekatere metode za proučevanje vzdržljivosti (v pripravi) · UŠAJ, Anton, STARC, Vito. Blood pH and lactate kinetics in the assessment of running endurance. Int. j. sports med., 1996, let. 17, št. 1, str. 34-40 · FRIEDLANDER, Anne L., CASAZZA, Gretchen A., HORNING, Michael A., UŠAJ, Anton, BROOKS, George A. Endurance training increases fatty acid turnover, but not fat oxidation, in young men. J Appl Physiol, 1999, letn. 86, št. 6, str. 2097-2105 · Brooks, G.A.: The lactate shuzzle during exercise and recovery. Med. And Sci in Sports and Exercise: 3; 360-368, 1986 · Wassermann, K., Beaver, K., Whipp, B.: Mechanismas and patterns of blood lactate increase during exercise in man. Med and Sci in Sports ansd Exercise: 3; 244-352, 1986 · Katz, J.: The application of isotopes to the study of lactate metabolism. Med and Sci n Sports and Exercise; 3: 353-355, 1986 · Coogan AR, Kohrt W.M.,Spina R.S., Bier, D.M., Holloszy, J.O_ Endurance training decreases plasma glucose turnover oxydation during moderate – intensity exercise in man. J.A.P., 68 (3= 990-996, 1990 · Kralj A.: OSNOVE MEDICINSKE ELEKTROTEHNIKE. Univerzum, Ljubljana 1983 · Montoye H.J., Kemper C.G., Saris W.H., Washburn R.A.: MEASURING PHYSICAL ACTIVITY AND ENERGY EXPENDITURE. Human Kinetics, Champaign IL, 1996

 

 

Metode za proučevanja dolgotrajnega napora