Fakulteta za šport

Metode kineziološkega raziskovanja 1


nosilci:
dr. Blagus Rok, izr. prof.
dr. Leskošek Bojan, doc.

Učni načrt