Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.12., num.2., 2020

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM 12 2 2020 journal

Our expectations to celebrate the highest achievements in gymnastics at the Olympic Games in  Tokyo have been postponed for a year. I hope we will be able to enjoy the Games next year. Who would have thought that one small micro size organism can stop the whole world! Some countries cancelled all sport activities, some still do let them run. Our human race is being tested. Let’s hope our families, friends and everyone else will come through this crisis without any serious problems.

On the other hand, we still attend to our day-to-day activities that make our days happier. Prof. Anton Gajdoš, our collaborator on history topics and friend, has just celebrated his 80th birthday. Advanced age from some people’s perspective, but Anton is still full of energy. In this issue we learn a bit more about his history diaries. We wish him many happy and healthy years to come!

For this issue our authors researched many different topics. I’m very pleased that we probably have the first research paper on the definition of aesthetic movement. In art it is believed that beauty is in the eye of the beholder. Pia Vinken and Thomas Heinen from Germany tried to define what aesthetic movement  in gymnastics is supposed to be (content, no errors). Ludwig Friderich Jahn would be proud of them. 

For the first time we present articles from the Democratic People’s Republic of Korea and Indonesia.  One article is about modelling the Jurchenko vault and another is about aerobic fitness in relation to diet.

The remaining five articles were contributed by authors from Germany (judging trampolining, motor control), Portugal (morphologic characteristics), Mexico (psychology), United Kingdom and Australia (acrobatics). All together, there are eight very interesting articles in this issue.

Anton Gajdoš  provides a short historical note on Professor Vladimir Ivanovič Silin of Russia.

Just to remind you, if you quote the Journal, its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMN J. 

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Pia M. Vinken, Thomas Heinen
ZAZNAVANJE LEPOTE GIBANJA PRI RAZLIČNIH VRSTAH ZAHTEVNIH PLESNIH SPRETNOSTIH


SCGYM 12 2 2020 article 1

Raziskave lepote gibanja raziskujejo lastnosti in značilnosti predmetov, nastale mehanizme odzivanja na take predmete v opazovalcu in medsebojno vplivanje dejavnikov predmeta in opazovalca v danem okvirju. Ta študija se osredotoča na dejavnike, povezane s predmetom, kot je biološko gibanje. Vprašanje je, ali obstajajo zaznane lepotne značilnosti, ki razlikujejo med zapletenimi umetniškimi veščinami, ki jih izkušeni opazovalci uvrščajo med najbolj in najmanj lepe. Zato so 18 udeležencev s plesnimi izkušnjami prosili, naj ocenijo zaznano lepoto kinogramov s paličnimi figurami treh različnih sestavljenih gibanj, in sicer plesnih skokov, drž in obratov. Kot rezultat, so tri posebne lepotne značilnosti izpostavljene kot osnove pri dojemanju in vrednotenju lepega športa in uprizoritvenih umetnosti: 1) zunanja smer stran od dolžinske osi plesalca in telesa, 2) osredotočenost na zunanje vrtenje okončin in 3) (nasprotno) širjenje gibov telesa, kar ustvarja vtis podolgovatega telesa plesalca. Zlasti lepotne lastnosti, ki zahtevajo izvajalčevo sposobnost in izzivajo fizične zakone, se zdijo močni parametri, kadar želimo ustvariti lepotne dražljaje gibanja. Zaključno je treba poudariti specifičnost spretnosti za lepotne lastnosti in potrebo po razlikovanju medsebojno različnih lepotnih lastnosti - vidike, ki se zdijo še posebej očitni pri bioloških dražljajih gibanja.


Ključne besede: umetniški šport, uprizoritvena umetnost, video-sekvence, dvostranska naloga s prisilno izbiro, zaznavanje gibanja.

 

 


Frederike Veit
KAKO VPLIVAJO SLUŠNI PODATKI NA OPAZOVALČEVO ZAZNAVO IN OCENJEVANJE ZAHTEVNIH PRVIN


SCGYM 12 2 2020 article 2

Zaznavanje in zbiranje podatkov iz okolja sta osnovni sposobnosti človeka, zlasti v športu. Posamezno dojemanje vidikov, kot so okoliški pogoji ali gibanje drugih športnikov, je lahko odločilno za uspešno predstavo. Postavlja se vprašanje, ali posameznikova strokovna znanja vplivajo na njegovo sposobnost uporabe podatkov, posebnih za posamezne naloge. Poleg tega je treba ugotoviti, ali se vrsta zbranih podatkov razlikuje med ljudmi z različnimi športno posebnimi izkušnjami. Cilj študije je bil raziskati vlogo slušnih podatkov pri opazovanju in ocenjevanju zahtevnih prvin pri telovadbi. Udeleženci z različnimi količinami izkušenj so bili pozvani, da v upravljanih slušnih pogojih ocenijo trajanje leta salta nazaj stegnjeno. Rezultati trenutne študije kažejo, da so udeleženci brez posebnih izkušenj s telovadbo opravili slabše od udeležencev z vidnimi ali gibalnimi izkušnjami. Poleg tega so trenutni telovadci presegli ostale udeležence. Lahko bi ugibali, da imajo sedanji telovadci koristi od svojih gibalnih izkušenj, ki vodijo do izboljšane občutljivosti zaznavanja in boljše sposobnosti prepoznavanja razlik med dvema znakoma. Za zaključek bi bilo lahko obogateno upoštevanje slušnih podatkov pri nalogah učenja gibanja.


Ključne besede: skupno kodiranje, parna primerjava, zaznavna občutljivost, akrobatske serije na tleh, primerjava strokovnjaka-nepoznavalca.

 


Antonio Pineda-Espejel, Marina Trejo, Lucía Terán, Lourdes Cutti, Edgar Galarraga
POSLEDICE FIZIOLOŠKIH IN TESNOBNIH ODGOVOROV NA DRUŽBENE ZAHTEVE TELOVADNE ODLIČNOSTI NA TEKMOVANJIH: ŠTUDIJ PRIMERA


SCGYM 12 2 2020 article 3

Namen te raziskave je bil razčleniti psihofiziološke odzive (tesnoba, kortizol, srčni utrip, kožna prevodnost) na enkratni psihični stres med predstavljanjem sotekmovalcev, pod vplivom pritiska na popolnost, ki ga izvajajo starši, in pritiska na popolnost, ki ga izvajajo vaditelji. Udeležili so se orodni telovadci (3 moški in 3 ženske) s starostnim razponom od 13 do 15 let, ki so bili prisotni na štirih meritvah, ki so vključevale meritve kortizola v slini, srčni utrip in kožno prevodnost. Prva meritev je bilo izhodišče, kjer smo uporabili vprašalnik o tesnobi pred sotekmovalci in pritisku na popolnost. Preostale tri meritve so vključevale voden ogled; druga ustvarjanje miselnih podob in podoživljanje telovadnega tekmovanja; tretji izpostavlja pritisk na popolnost, ki ga je ustvaril vaditelj (PPE); četrti pa poudarja pritisk na popolnost, ki so ga ustvarili starši (PPP). Rezultati so pokazali, da predstave sotekmovalcev povzročajo stres in tesnobo, čeprav je bil porast kortizola v slini v običajnem dnevnem nivoju. Fiziološke spremembe so bile večje pri tistih telovadcih, ki so zaznali visoko PPE in PPP. Vendar pa se je za nekatere telovadce stanje zdelo grozeče (zmanjšanje kožne prevodnosti in majhno povečanje srčnega utripa), za druge pa zahtevno (povečanje kožne prevodnosti in srčnega utripa). Pritisk na popolnost vključuje povezavo med različnimi fiziološkimi odzivi.


Ključne besede: stres, popolnost, starši, vaditelj.


Kum-Hyok Hwang, Yong-Song Kim, Dong-Chol Choi, Mun-Il Choi
DINAMIČNO MODELIRANJE DRUGEGA LETA PRI STEGNJENEMU »JURČENKU« NA PRESKOKU S PROGRAMOM MSC.ADMS


SCGYM 12 2 2020 article 4

Telovadke poskušajo povečati količino vrtenja okoli čelne in dolžinske osi med letom, le-to pa jo povezano z različnimi mehanskimi lastnostmi. V tej študiji je uporabljen 3D računalniški simulacijski model telovadke, ki izvaja »jurčenko« programsko opremo ADAMS. Začetni pogoji simulacije so vodoravna in navpična hitrost težišča medenice telovadca in kotne hitrosti v čelni in dolžinski osi, ki jih je mogoče enostavno izmeriti. Začetni pogoji linearne in kotne hitrosti simulacijskega modela se spreminjajo v določenih korakih iz merilnih podatkov, zbranih od vrhunskih telovadk. Povečanje začetne vodoravne hitrosti povzroči povečano vodoravno razdaljo leta, vendar nima povezave s trajanjem leta in kotom obrata. Skupni kot obrata se nanaša na začetno navpično in kotno hitrost čelne in dolžinske osi. Tudi povečanje začetne navpične hitrosti in kotne hitrosti okoli čelne osi vodi do povečanja kota obrata.


Ključne besede:  let, dinamika,  ADAMS.


Rick Hayman, Remco Polman, Karl Wharton, Erika Borkoles
TEORIJA DRUŽBENE VLOGE: UPORABNOST IN RAZUMEVANJE RAZVOJA IZKUŠENJ MLADIH AKROBATOV MEDNARODNE KAKOVOSTI


SCGYM 12 2 2020 article 5

Vrhunski športniki se srečujejo z več stresi. Vendar pa je v omejenih raziskavah posebej raziskano razvojno, organizacijsko in tekmovalno prehodno doživetje mednarodnih mladinskih vrhunskih športnikov. Z uporabo teorije družbenih vlog (RST) je ta študija razširila literaturo o razvoju športnih talentov, tako da je zagotovila ključni vpogled v izkušnje petih zelo uspešnih mladinskih akrobatov iz Velike Britanije (GB), starih od 14 do 17 let. Odgovarjali so na vprašanja kako so hkrati združevali več zahtev glede vloge v športu, družini in vzgoji v času od začetnika do vrhunskega športnika in se spopadali s temi zahtevami. Izpeljane teme iz pol-strukturiranih pogovorov so pokazale prisotnost neprestane, vendar nizke stopnje in obvladljive obremenitve vlog v vseh prehodnih obdobjih, kar je omogočilo pozitiven akrobatski razvoj, zadovoljstvo z življenjem, telesno in duševno počutje ter izobraževalni napredek. Vsi so poročali o tem, kako resnost in pravilnost obremenjevanja vlog, zlasti preobremenjenosti in prepiri, so včasih v zgodnjih najstniških letih nihali. Na tej točki so poročali o povečanem obremenjevanju vlog zaradi izpolnjevanja družinskih obveznosti zaradi povečanega urnika vadbe in tekmovanj. V tem času so bili izzivi pri ohranjanju zdravih in združljivih prijateljstev, zlasti z vrstniki zunaj akrobacije in šole. V vseh pripovedih udeležencev so bili prisotni trije ključni dejavniki, ki so uravnavali obremenitev vloge: zgodnja mednarodna akrobatska uspešnost, akrobatska usmerjenost v zelo nizki starosti in družbene in oprijemljive smernice učiteljev in vaditeljev v podporo celostnemu razvoju športnikov. Razpravlja se o morebitnih nadaljnjih raziskavah in omejitvah.

 

Ključne besede: teorija obremenitve vlog, prehodi, starši vaditelji.


Maria-Raquel G. Silva, Hugo-Henrique Silva, Teresa Luemba
TELESNE ZNAČILNOSTI TELOVADCEV IN TELOVADK NA EVROPSKIH IGRAH V BAKUJU, AZERBEJDŽAN, 2015


SCGYM 12 2 2020 article 6

Na športne rezultate močno vplivajo telesne značilnosti športnikov. V primeru telovadbe ima telesna teža poseben pomen, glede na lepotni značaj tega športa. Zbrani so bili podatki telesnih značilnosti 309 telovadcev (20,9 ± 4,1 leta), ki so sodelovali na evropskih igrah 2015: starost, telesna masa in višina, iz baze podatkov organizacije tega tekmovanja, ki je na voljo na spletu v 5 disciplinah telovadbe, vključenih v tekmovanje in sicer za orodno telovadbo za moške in ženske, ritmiko, akrobatiko in telovadne plese. Izračunali smo indeks telesne mase, telovadke so bile bistveno mlajše in lažje od moških, in so imele nižji indeks telesne mase (ITM) kot moški (P = 0,000). Ženske so bile v 25. centilu za maso in ITM v 15. centilu glede na svojo starost. Telovadci so bili v 25. centilu za maso, višino in ITM. Akrobatke so bile mlajše in lažje (25. centil) kot druge telovadne discipline; ritmičarke so imele najnižji ITM (5. centil). Orodni telovadci so bili najlažji (15. centil) in z najmanjšim ITM (25. odstotek) med moškimi. ITM je bil odvisen od mase, višine in spola, razen pri disciplinah s samo enim spolom in presenetljivo tudi pri telovadnih plesih.  Telovadke z rezultati telesne mase, višino in ITM so nižji od običajnih za njihovo starost.


Ključne besede: telesna masa, telovadba, udeležba med spoloma


Nazhif Gifari, Rachmanida Nuzrina, Mury Kuswari, Nabila Tri Hutami, Ayu Ghalda
ODNOS MED VEDENJEM O PREHRANI IN GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI MLADIH TELOVADCEV


SCGYM 12 2 2020 article 7

Raziskava je bila namenjena razčlenitvi prehranskega znanja, prehranskega stanja, telesne sestave, vnosa hranil in telesne pripravljenosti mladih telovadcev. Vzorec merjencev je predstavljalo 20 ritmičark in telovadk v Raden Intenu v Džakarti. Prehranski status in telesna sestava sta bili izmerjeni, makro hranila in mikro hranila zaužitja so bili izmerjeni s 3x24-urnim beleženjem vrste hrane, telesna pripravljenost je bila izmerjena s testom pospeševalnim tempom teka 20m, prehransko znanje pa je bilo ocenjeno s pomočjo vprašalnikov, sestavljenih iz 30 vprašanj za makro hranila, mikro hranila in vodo. Rezultati so pokazali, da so telovadke (n = 20, 13,7 ± 2,1 let, 37,8 ± 8,2 kg in 147,3 ± 10 cm) na splošno imele precej dobro prehransko znanje (73,2%); to je 10 ljudi v skupini o dobrem znanju o prehrani in 10 ljudi v skupini s slabim prehranskim znanjem. Večina vnosov makro hranil in mikro hranil je bila pod prehranskimi potrebami v obeh skupinah. Rezultati prehranskega znanja so bili nizki za znanje o potrebah vode (66%), in boljša za vedenje o makro hranilih in mikro hranilih (73,8% oziroma 84,2%). Znanje o prehrani ima pozitivno povezano s telesno pripravljenostjo (p <0,05). Potreben je šolski poseg v zvezi s športno prehrano za tiste telovadce, ki še vedno slabo poznajo prehrano. Za športnike in vaditelje je treba zagotoviti znanje o športni prehrani, tako da vnosi športnikov izpolnjujejo njihove prehranske potrebe, da bi povečali svojo uspešnost.


Ključne besede: prehransko znanje, vnos hranil, telesna pripravljenost, mladi telovadci.

 


Katja Ferger, Fabian Helm, Karen Zentgraf
OCENA NAPAK VODORAVNEGA POTOVANJA PO PONJAVI GLEDE NA SREDINO PONJAVE IN MESTOM DOSKOKA: NOVI ZLATI STANDARD?


SCGYM 12 2 2020 article 8

Končni rezultat v tekmovanju na ponjavi je sestavljen iz različnih dejavnikov. Ti različno prispevajo h končnemu rezultatu in vodijo do uvrstitve akrobata. Ta raziskava je bila zasnovana za preučitev vpliva, ki bi ga imeli na končni rezultat tekmovanja novi izračuni vodoravnega premika doskokov na mreži ponjave. Primerjali smo različne pristope za določitev natančnosti s trenutnim načinom odbitka vodoravnega premika. Ti pristopi za izračun natančnih ukrepov so bili: (a) „skupna razdalja“, (b) „pristop izbočenega trupa“ in (c) „pristop napak“. Rezultati so pokazali, da je bil novi pristop natančnejši in bolje loči akrobate. Tako spremenjena uvrstitev se primerja z uradnim končnim rezultatom tekmovanja, da se prikaže vpliv novih izračunov.

Ključne besede: velika prožna ponjava, napaka, spremenljivost, zmogljivost.

 


Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XVIII


SCGYM 12 2 2020 Gajdos