Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.9., num.2., 2017

Ivan Čuk
Uvodnik

Thomas Heinen, Anja Brinker, Melanie Mack, Linda Hennig
VLOGA POLOŽAJA TOČK OKOLJA PRI NADZORU IZVEDBE PRESKOKA JURČENKO

Boštjan Jakše, Barbara Jakše
MOŽNE KORISTI UŽIVANJA OMEGA 3 MAŠČOBNIH KISLIN PRI ORODNI TELOVADBI

Sunčica Delaš Kalinski
VRHUNSKE ORODNE TELOVADKE NA DVOJIH OLIMPIJSKIH IGRAH-KAKOVOST ALI SREČA?

Maria Kritikou, Olyvia Donti, Gregory C. Bogdanis, Anastasia Donti, Kalliopi Theodorakou
POVEZANOSTI MED OCENAMI ZA UMETNIŠKI VTIS PRI MLADIH RITMIČARKAH

Amanda Batista, Rui Garganta, Lurdes Ávila-Carvalho
PLESNI KORAKI, DINAMIČNE PRVINE Z OBRATI IN METI TER MOJSTRSTVA V RITMIČNIH SESTAVAH

Maria-Raquel G. Silva, Rita Santos-Rocha, Paulo Barata, Francisco Saavedra
RAZLIKE V SPOLU MED ČLANSTVOM PORTUGLASKE TELOVADNE ZVEZE MED LETI 2012 IN 2016

Karmen Šibanc, Miriam Kalichová, Petr Hedbávný, Ivan Čuk, Maja Bučar Pajek
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI VRHUNSKIH TELOVADCEV MED LOTOMA 2000 IN 2015

Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevki IX


Ivan Čuk
Uvodnik


SCGYM 9 2 2017 journal

Dear friends, Competitions under FIG and Continental Unions flag this spring have already brought about new heights of development. Especially in artistic gymnastics we have been surprised by presentations of the triple salto backward tucked on floor and the triple salto backward piked from rings (which MTC FIG recognises as a new element with H difficulty and goes by the name of Donnel Whittenburg). We are proud that Whittenburg performed it in Slovenia, during the World Challenge Cup in Koper. Not only gymnasts and coaches are searching for new content but also researchers world-wide. The first article in this issue comes from a group of researchers from Germany lead by Thomas Heinen. They looked at how the gymnast’s motor control regulates Yurchenko vaults. The article includes some very important information for coaches in the sense of motor learning. The second article is a review by Slovene authors Boštjan and Barbara Jakše (the latter used to be a gymnast who competed at World Championships under her maiden name Turšič) in which they discuss the importance of omega-3 fatty acids for gymnastics. A lot of condensed information again with high value not only for coaches but also gymnasts and their parents. The third article is by one author only from Croatia. Sunčica Delaš Kalinski explored the main reasons why female artistic gymnasts rarely participate in more than one Olympic Games. Another article for coaches to think about their gymnasts’ careers. The fourth article is from a team from Greece lead by Maria Kritikou. It looks at the correlations between artistry performance scores and morphologic characteristics and motor abilities. The article provides lots of interesting information for coaches, judges and gymnasts in the area where artistry influences the final scores. The fifth article comes from Portugal. An analysis of rhythmic routines by Amanda Batista, Rui Garganta and Lurde Avila Carvalho concludes that the more difficult elements result in lower scores as judges influence the evaluation of whether difficulty is recognised or not. The sixth article is also from Portugal. Researchers around Maria-Raquel G. Silva analysed gender inequalities in the Portuguese gymnastics between 2012 and 2016. Perhaps the new FIG discipline, parkour, will help make gymnastics in Portugal more popular among males. The last article comes from a mixed group researchers from the Czech Republic and Slovenia. The group, led by Karmen Šibanc, compared morphological characteristics of top level gymnasts between years 2000 and 2015. Two different philosophies of the Code of Points have also had a minor impact on the changing morphologic structure of gymnasts. Anton Gajdoš prepared a new contribution on gymnastics history, refreshing our memory of German team at OG 1896, Walther Lehman and Yukio Endo. Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMN J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Thomas Heinen, Anja Brinker, Melanie Mack, Linda Hennig
VLOGA POLOŽAJA TOČK OKOLJA PRI NADZORU IZVEDBE PRESKOKA JURČENKO


SCGYM 9 2 2017 article 1

Številne prvine pri telovadbi zahtevajo natančno vzajemno delovanje med telovadcem in okoljem. Nejasno ostaja, kako različne točke v okolju učinkujejo in delujejo pri nadzoru zapletenih prvin, kot so Jurčenko preskoki, kjer telovadec opravi premet vstran z obratom nazaj kot naskok na odrivno desko. Namen te študije je bil oceniti vloge obeh objektov, položaj blazine pred odrivno desko in položaja odskočne deske, pri nadzoru časovnih spremenljivk pri Jurčenku. Kinematični parametri osmih telovadk so bili izmerjeni pri običajni izvedbi in dveh poskusnih pogojih z različnimi oddaljenostmi blazine pred odrivno desko in odrivne deske. Rezultati so pokazali, da je bil vidni nadzor nad blazino pri zaletu v povprečju dva koraka pred blazino. Postavitvi dlani na blazino je sledil časovno konstanten let na odrivno desko. Telovadke so v povprečju postavile svoje noge na isto mesto na odrivni deski, ne glede na to, ali je bil položaj odrivne deske spremenjen. Postavitev dlani na kup blazin (namesto mize za preskok) se je spreminjalo v odvisnosti od položaja odrivne deske in dolžine leta do opore na rokah. Ta študija dokazuje, da položaj odrivne deske določa Jurčenka. Znanje o odnosih med informacijskimi viri v okolju in posledično gibalno obnašanje pri telovadbi lahko vaditeljem pomagajo pri razvijanju programov usposabljanja, katerih namen je povečati sposobnosti telovadcev, da te informacije uporabijo pri prvinah in v spreminjajočih se okoljskih razmerah pri vadbi in tekmovanju.

Ključne besede: vidno zaznavanje, zahteve naloge, zaznavanje časa pri Jurčenku, kinematična analiza.


Boštjan Jakše, Barbara Jakše
MOŽNE KORISTI UŽIVANJA OMEGA 3 MAŠČOBNIH KISLIN PRI ORODNI TELOVADBI


SCGYM 9 2 2017 article 2

Za učinkovito vsakodnevno vadbo telovadcev je pomembno imeti dovolj energetsko in raznovrstno prehrano, ki omogoča pravilno ravnovesje med vzdrževanjem ustrezne telesne sestave, odlične telesne priprave in splošnega zdravja . Kombinacija vnosa pomanjkanja hranil in povečanega obsega vadbe, ki omogoča nadzorovanje telesne mase, ima lahko negativne posledice za prehransko neustreznost, kar lahko vodi ne le do oslabljenega imunskega sistema, temveč tudi nezadostnega okrevanje po vadbi. Danes telovadci uživajo različne prehranske dodatke za izboljšanje telesnih in umskih sposobnosti, za učinkovitejšo ozdravitev, močnejši imunski sistem in lažji nadzor ustrezne telesne mase. Zadostna količina omega-3 maščobnih kislin - tako kot velja za vitamina B12 in D - je običajno del prehrambenih navad in potreb, ki jih lahko izpolnijo z običajno prehrano ali s prehranskimi dodatki. Namen tega članka je sorazmerno jasno oceniti znanstvene dokaze o možnih koristih uživanja maščobnih kislin omega-3 (ALA, EPA in DHA) za različne cilje telovadcev in na koncu kritično povzemati razumna priporočila. Poleg tega je ta članek namenjen spodbujanju raziskovalcev k preučevanju neposrednega vpliva prehrane in potencialno koristnih in dovoljenih prehranskih dopolnil za različne cilje telovadcev.

Ključne besede: telesna masa, gibalne sposobnost, kognitivne sposobnosti.


Sunčica Delaš Kalinski
VRHUNSKE ORODNE TELOVADKE NA DVOJIH OLIMPIJSKIH IGRAH-KAKOVOST ALI SREČA?


SCGYM 9 2 2017 article 3

Relativno majhno število telovadk sodeluje na olimpijskih igrah in še manjšo število sodeluje na olimpijskih igrah zaporedoma zaradi številnih različnih razlogov. Zato je namen te raziskave: 1) določiti število telovadk, ki so sodelovali na tekmovanju C-I na olimpijskih igrah v letu 2012 in na olimpijskih igrah, ki so potekale leta 2016; 2) določiti značilnosti in razlike v rezultatih zaporednih udeleženk na teh dveh olimpijskih igrah; 3) določiti razlike med zaporednimi udeleženkami in drugimi tekmovalkami na prej določenih tekmovanjih. Ugotovljeno je bilo, da je le 25 telovadk sodelovalo na dveh zaporednih olimpijskih igrah. Od enih do drugih olimpijskih iger so telovadke številčno povečali vse rezultate; znatno povečala rezultat izvedbe in končnih rezultatov na dvovišinski bradlji; znatno znižale rezultat izvedbo in končni rezultat na gredi. V primerjavi z drugimi telovadkami z olimpijskih iger 2012 in 2016 so zaporedne udeleženke imele številčno višje vrednosti v vseh spremenljivkah, vendar so le nekateri izmed njih opredeljeni kot bistveno drugačni. Zaporedne udeleženke so potrdili možnost neprestanega kakovostnega razvoja spretnosti sredi 20-ih let starosti.

Ključne besede: zaporedne udeleženke, tekmovanje C-I, olimpijske igre 2012-2016, ANOVA


Maria Kritikou, Olyvia Donti, Gregory C. Bogdanis, Anastasia Donti, Kalliopi Theodorakou
POVEZANOSTI MED OCENAMI ZA UMETNIŠKI VTIS PRI MLADIH RITMIČARKAH


SCGYM 9 2 2017 article 4

Raziskava je preučevala povezanost med gibalnimi sposobnostmi, telesnimi značilnostmi in rezultati umetniškega vtisa pri grških ritmičarkah. Šestinštirideset ritmičark (starih 9,9 ± 1,3 let) je bilo izmerjenih z vrsto spremenljivk telesne pripravljenosti (ravnotežje, gibljivost, moč in vzdržljivost, hitrosti teka z visoko intenzivnostjo) ter spremenljivkami telesnih značilnosti (sestava telesa in somatotip). Ocena uspešnosti za umetniški vtis in njegovih poddelov (enotnost, glasba in gibanje ter izraznost) so bili pridobljeni med obvezno sestavo brez orodja. Večkratne regresijske analize so pokazale, da sta višina odnoženja in hitrost teka z visoko intenzivnostjo pojasnili 43,7% variance umetniškega vtisa. Prav tako obe prej omenjeni spremenljivki značilno pojasnjujeta 47,1% in 53,2% variance v rezultatih poddelov umetniškega vtisa, enotnosti in glasbe ter gibanja. Mišična vzdržljivost iztegovalk hrbta in podkožne gube lopatice sta pojasnjevali 29,2% variance izraznosti. Ektomorfna značilnost je glavna telesna značilnost somatotipa ritmičark (2,7-3,0-4,2, za endomorfijo, mezomorfijo in ektomorfijo). Rezultati te študije kažejo na pomembnost gibljivosti kolka, zmogljivosti teka z visoko intenzivnostjo, mišične vzdržljivosti iztegovalk hrbta in posebnih telesnih značiulnosti, ki prispevajo k rezultatu umetniškega vtisa pri mladih ritmičarkah.

Ključne besede: izraz, gibalne sposobnosti, obseg gibanja, somatotip, hitrost teka.


Amanda Batista, Rui Garganta, Lurdes Ávila-Carvalho
PLESNI KORAKI, DINAMIČNE PRVINE Z OBRATI IN METI TER MOJSTRSTVA V RITMIČNIH SESTAVAH


SCGYM 9 2 2017 article 5

Analiza posameznih sestav vrhunskih ritmičark omogoča vpogled v strukturo sestav. Cilj raziskave je bil ugotoviti razširjenost težavnosti (plesni koraki, mojstrstva in dinamične prvine z obrati in meti) pri vrhunskih ritmičarkah, ki so tekmovale v letu 2013 in 2014 na Svetovnem pokalu v ritmiki v Lizboni, v treh katgorijah uspešnosti. Na osnovi 288 obrazcev težavnosti 4 orodij je bila narejena analiza. Sestave so bile razvrščene v tri skupine glede na rang na tekmovanju. Neparametrična testa Kruskal-Walis in Mann-Whitney sta bila uporabljena za ocen razlik med skupinami. Pearsonov korelacijski koeficient je bil uporabljen za ugatavljanje povezanosti med stopnjo težavnosti in končno oceno. Najboljše ritmičarke so prikazale sestave z nekaterimi drugačnimi značilnostmi, čeprav smo zaznali visoko podobnost v težavnosti v sestavah, ki lahko spreminjajo originalnost in raznolikost tega športa. Višja končna ocena ima višjo težavnost, manjše število povezav in mojsterstev, višje število prvin neosonovnih in nižje število prvin osnovnih skupin prvin in mojsterstev. Na drugi strani, višje število mojsterstev in višje število prvin z obrati in dinamičnih prvin z obrati in meti pomeni nižjo končno oceno. Verjamemo, da je so prave razlike v kategorijah uspešnosti opravičene z ocenjevanjem sodnikov težavnosti v obrazcu težavnosti in izvedbi.

Ključne besede: prvine težavnosti, sestave, posameznice, vrhunske ritmičarke.


Maria-Raquel G. Silva, Rita Santos-Rocha, Paulo Barata, Francisco Saavedra
RAZLIKE V SPOLU MED ČLANSTVOM PORTUGLASKE TELOVADNE ZVEZE MED LETI 2012 IN 2016


SCGYM 9 2 2017 article 6

Stopnja odvisnosti za sodelovanje v posameznem športu je odvisna od različnih dejavnikov, kot so dostopnost športa in stereotipi povezani z njim. Telovadba je prepoznana kot šport zgodnje usmeritve, ki jo predvsem določa višje število žensk, kot moških in potrebno je poudariti da je narejeno bistveno manj študij na telovadkah, kot telovadcih. Cilj študije je bilo ugotoviti kakšno je sodelovanje moških in žensk znotraj Portugalske telovadne zveze glede na športne discipline. Pregledani so bili podatki za tekmovalna leta 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016. Od 14.742 oseb, jih je bilo 81,3% in samo 18,7% moških v letih 2012/2013. Tudi v naslednjih letih je bilo podobno 83,3:16,7 v letu 2013/2014, 84,8:15,1 v letu 2014/2015 in 85,3:14,7 v letu 2015/2016. Značilne razlike so bile v vseh telovadnih športih. Razlik ni bilo v ritmiki, moški orodni in ženski orodni telovadbi, ker so to izključno enospolni športi. Telovadba mora popraviti sodelovanje obeh spolov in izenačevati neenakosti med spoloma.

Ključne besede: telovadba, spol, sodelovanje, športniki, športi.


Karmen Šibanc, Miriam Kalichová, Petr Hedbávný, Ivan Čuk, Maja Bučar Pajek
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI VRHUNSKIH TELOVADCEV MED LOTOMA 2000 IN 2015


SCGYM 9 2 2017 article 7

V preteklih letih se je tekmovalna orodna telovadba močno spremenila, težavnost sestav se povečuje, tehnologija in oprema se razvijajo, Pravilnik za ocenjevanje se spreminja. V zadnjih 15 letih je Pravilnik za ocenjevanje močno spremenil. Meritve telesnih značilnosti vrhunskih telovadcev leta 200 in leta 2015 v času tekmovanja za Svetovni pokal v Ljubljani so pokazale naslednje značilne spremembe: povečal se je obseg trupa in spremenil odstotek mišične mase. Čeprav ni bilo ostalih značilnih razlik med obema skupinama telovadcev, lahko zaznamo naslednje tendence: povečana telesna višina, manjši odstotek maščobne mase in mišične mase (z izjemo telovadcev na parterju). Z manjšim odstotkom maščobne mase in odstotkom mišične mase ob skoraj nespremenjeni masi telesa, se je verjetno povečal odstotek kostne mase in tudi masa notranjih organov.

Ključne besede: telovadci, orodna telovadba, Pravila za ocenjevanje, telesne značilnosti.


Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevki IX


SCGYM 9 2 2017 article Gajdoš

German OG Team 1896, Walther Lehman, Yukio Endo