Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.9., num.1., 2017

Ivan Čuk
Uvodnik

Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Bartłomiej Niespodziński, Jan Mieszkowski, Piotr Sawicki
VPLIV NAČRTNE TELOVADBE NA NADZOR DRŽE TELESA PRI DEČKIH IN MLADINCIH

Nafsika Karachle, Aspasia Dania, Fotini Venetsanou
VPLIV TELOVADBE NA GIBALNO USPEŠNOST PREDŠOLSKIH OTROK

George C. Dallas, Costas G. Dallas, Evaggelos J. Simatos, Jeremy E. Simatos
PREHRAMBENA PRIPOROČILA IN SMERNICE ZA TELOVADKE: TRENUTNI VIDIKI IN NEGATIVNI VPLIVI

Joca Zurc
BILO JE VREDNO – PONOVILA BI TO!: POGLEDI NA ŽIVLJENJE VRHUNSKIH TELOVADK

Igor Pušnik, Ivan Čuk, Vedran Hadžič
VPLIV NOVEGA MODELA OBROČEV NA KROGIH NA TEMPERATURO DLANI

George C. Dallas, Paschalis Kirialanis, Costas G. Dallas, Vassilis Mellos
UČINKI VADBE NAJVEČJE IZOMETRIČNE SILE PRI MLADIH TELOVADCIH

Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Klemen Bedenik, Mitija Samardžija Pavletič, Stanko Štuhec, Saša Veličković
KINEMATIČNA ANALIZA NOVE PRVINE »DIMIC« NA BRADLJI IN PRIMERJAVA S PRVINO »BILOZERČEV«

Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevek VIII

Reviewers 2016/Recenzorji 2016
Seznam recenzorjev

New books/Nove knjige
Seznam


Ivan Čuk
Uvodnik


SCGYM 9 1 2017 journal

Dear friends, I hope you started 2017 healthy, happy and with a lot of new gymnastics-related plans. For us, our work on the Journal continues. Last year we published 20 articles and for this year we plan to do the same. We are proud that our articles are referred to by others journals. For even more streamlined appearance we will prepare a template with formatting instructions for your future articles and make it available on our website. The first article in this issue comes from a group of researchers from Poland lead by Andrzej Kochanowicz. They looked at how gymnastics experience affects body posture and found that gymnastics does have an impact on better equilibrium in standing position. Those of you who work in kindergartens and schools might find this important. The second article deals with the effects of gymnastics programs on motor proficiency in young children. Greek authors Nafsika Karachle, Aspasia Dania, Fotini Venetsanou found that recreational gymnastics did have a significant influence on motor proficiency on their sample group. The third article also comes from Greece. A research group lead by George C. Dallas touched on another key issue – proper diet and the importance of minerals and vitamins in particular. Our sport requires a specific shape and a highly efficient body which may conflict with the predominant cultural attitudes. The authors of this article consider how this gap could be bridged. The fourth article is by Joca Zurc from Slovenia and brings an analysis of interviews with 37 females who were or still are active in artistic gymnastics. All participants found their involvement in gymnastics as something positive and would do it again. The fifth article is from a Slovenian group lead by Igor Pušnik. The group has created a new and more ergonomic design of rings and compared their design with classic rings. It was an unusual experience and produced unusual results. The sixth article is from the same Greek group of researchers lead by George Dallas as our third article. In this one the group explored the effects of training maximal isometric strength in young artistic gymnasts. The last article comes from Slovenia. A group led by Edvard Kolar analysed new element Dimic on parallel bars and compered the results with the Bilozerchev element. Anton Gajdoš prepared a new contribution on gymnastics history. Our first issue brings a list of all reviewers who participated in our Journal in 2016 with our thanks for their individual contributions. And there is also an announcement for a new book by Kamenka Živčić Marković and Tomislav Krstićevič. Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMN J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Bartłomiej Niespodziński, Jan Mieszkowski, Piotr Sawicki
VPLIV NAČRTNE TELOVADBE NA NADZOR DRŽE TELESA PRI DEČKIH IN MLADINCIH


SCGYM 9 1 2017 article 1

Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv telovadbe otrok in mladostnikov na nadzor telesne drže z in brez uporabe vidnih informacij pri dinamičnih nalogah drže. V študijo je bilo vključenih 105 moških, od tega jih je 48 telovadilo in 57 jih ni. Obe skupini sta bili razdeljeni v tri skupine in sicer 8-10, 12-14 in 18-24 let. Nadzor drže telesa smo merili s pritiskovno dvo delno ploščo in sicer pri vzdrževanju položaja drže (z in brez vida) in dinamičnim spreminjanjem položaja z vidno povratno informacijo. Test ANOVA (skupina in starost) s ponovljenimi meritvami (vidna kontrola) je bil uporabljen za razlikovanje vpliva učinkov telovadbe v treh starostnih skupinah. Rezultati so pokazali, da je skupina telovadcev v vseh starostnih skupinah  boljša pri vzdrževanju položaja drže (p=0,013) ne glede na uporabo vida, medtem ko ni bilo razlik med skupinami po starosti (p=0.565). Nadalje najmlajša skupina ima bistveno slabše rezultate kot drugi dve skupini. Pri dinamičnem vzdrževanje položaja z vidom so najslabše rezultate dosegli najmlajši netelovadci, ki so potrebovali največ časa za izpolnitev naloge. Rezultati so pokazali, da telovadba ima vpliv na izboljšan nadzor vzdrževanja položaja telesa, telovadeči niso povsem uspeli pokazati svojih zmožnosti pri posebnih neobičajnih držah in vidni povratni informaciji. Načrtno sodelovanje pri telovadbi v času šolske dobe poveča sposobnost za skladni nadzor položaja telesa.

 

Ključne besede: ravnotežje, vidna povratna informacija, propriorecepcija, učinki vadbe.


Nafsika Karachle, Aspasia Dania, Fotini Venetsanou
VPLIV TELOVADBE NA GIBALNO USPEŠNOST PREDŠOLSKIH OTROK


SCGYM 9 1 2017 article 2

Visoka stopnja gibalne spretnosti (GS) v zgodnjih letih je povezana z uspešnim delovanjem v vsakdanjem življenju in udeležbi v telesnih dejavnostih, tako v kratkoročnem in tudi dolgoročnem obdobju. Zato je nalaganje v programe gibanja, ki lahko povečajo GS predšolskih otrok je zelo pomembno. Cilj raziskave je bil raziskati vpliv 6-mesečne telovadbe na GS. 34 otrok iz Atenah, starih od 3-7 let (4,7 + 1,2 let) je sodelovalo v raziskavi, od tega 21 v poskusni skupini (ES pri telovadbi) in 13 pa je bilo dodeljenih v kontrolni skupini (KS) in ni sodelovala v nobeni organizirani obliki telesne aktivnosti. Pred in po telovadbi so bile opravljene v obeh skupinah meritve z Bruininks-Oseretsky preizkusom GS (Bruininks & Bruininks, 2005). ANOVA je pokazala, da čeprav sta obe skupini bistveno izboljšali svoje GS med dvema meritvama (p <0,001), je ES znatno presegla KS po telovadbi (p <0,05). Glede na zgoraj navedeno je mogoče sklepati, da lahko s telovadbo učinkovito izboljšamo GS v zgodnjem otroštvu.

 

Ključne besede: meritve BOT-2, predšolski otroci gibalne spretnosti.


George C. Dallas, Costas G. Dallas, Evaggelos J. Simatos, Jeremy E. Simatos
PREHRAMBENA PRIPOROČILA IN SMERNICE ZA TELOVADKE: TRENUTNI VIDIKI IN NEGATIVNI VPLIVI


SCGYM 9 1 2017 article 3

Predpubertetniki in pubertetniki, in zlasti telovadke (AG) in ritmičarke (RG), spadajo v skupino z visokim tveganjem za hudim pomanjkanjem osnovnih hranil, predvsem kalcija, železa, folne kisline, vitamina D in cinka. Povečane zahteve pospešenega pubertetnim razvoja v kombinaciji s potrebo po ohranitvi nižje telesne mase in intenzivna dnevna vadba (brez energetske predelave in ustreznega počitka), izpostavljajo predvsem za mlajše motnjam rasti, dolgoročne prehranske pomanjkljivosti, probleme čustvene narave (nizka samopodoba, nezadovoljstvo s telesno podobo, večkratno dnevno tehtanje, obsesije s telesno estetike in videza), hormonske motnje (amenoreja), prezgodnje utrujenosti, osteopenijo in še posebej povečano tveganje za poškodbe. Velika večina športnikov občutek, da so na stalni (kronične) omejitvi prehrane. To je značilno za športnike, da preživijo ure vsakodnevnega treninga le s pitjem vode in brez prigrizkov in vaditelji se tega zavedajo. Odkrivanje in diagnostično ocenjevanje prehranske pomanjkljivosti / vrzeli in prihodnjih prehranskih odvisnosti, motnje v razvoju je področje študija za vse kvalificirane športne dietetike. S to mislijo, je namen tega pregleda zagotoviti usmerjeno prehransko podporo za pot do vrhunskih športnikov AG in RG s ciljem in poudarkom na krepitvi imunskega sistema, prehransko strategijo za direktno izrabo energije in nadzor pravočasno dnevnega vnosa hrane med letnimi vadbenimi  obdobji.

 

Ključne besede: telovadba, ritmika, slaba prehrana, navodila, ženska triada.


Joca Zurc
BILO JE VREDNO – PONOVILA BI TO!: POGLEDI NA ŽIVLJENJE VRHUNSKIH TELOVADK


SCGYM 9 1 2017 article 4

Olimpijsko gibanje poudarja pomen varovanja zdravja športnikov in odpravo vseh morebitnih tveganj. Številni mednarodni dokumenti imajo podobna priporočila, zlasti Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Vendar vrhunski šport še vedno predstavljajo tveganje, še posebej pri športnikih, ki tekmujejo že kot odraščajoči otroki. Ženske orodna telovadba je olimpijski šport, kjer je starost tekmovalcev bila najnižja v zadnjih 40 letih. Namen naše empirične raziskave je bil ugotoviti mnenja telovadk na njihove športne kariere in vrhunske dosežke v telovadbi. Poleg tega nas je zanimalo mnenje vaditeljev glede ustrezne starosti za otroka, da začne z vadbo in tekmovanji pri ženski orodni telovadbi. Rezultati kvalitativne raziskave, opravljene na vzorcu 26 dejavnih in 11 upokojenih slovenskih telovadk in štirimi vaditelji je pokazala, da bi anketiranci ponovili kariero, kljub posebnemu načinu življenja, marsikateri žrtvi, nezaželenimi učinki, s katerimi se soočajo, in posledicami za njihovo telesno in duševno zdravje. Vaditelji so se strinjali, da je starost otroka določa njihovo telovadno kariero, vendar se njihova mnenja razlikujejo glede tega, ali naj se starostna meja za vstop v članska tekmovanja dvigne s 16 let na 18 let. Študija vsebuje tudi priporočila za bolj uspešen pristop k delu z mladimi, nadarjenimi športniki.

 

Ključne besede: otrok vrhunski športnik, telovadba, ženske, etika, človekove pravice, kvalitativna analiza.


Igor Pušnik, Ivan Čuk, Vedran Hadžič
VPLIV NOVEGA MODELA OBROČEV NA KROGIH NA TEMPERATURO DLANI


SCGYM 9 1 2017 article 5

Obroči na krogih imajo že zelo staro obliko, ki je stara že več kot 100 let. Naredili smo dve novi obliki obročev – 1. z ravnim delom za prijem in 2. z anatomskim oblikovanim delom za prijem. Uspešnost novih modelov smo primerjali s klasičnimi pri izvedbi gugov v vesi. Vsi obroči so bili istega premera in materiala, medtem ko je bila svetlobna razdalja med zgornjim in spodnjim premerom obroča enaka. Izmerili smo osemnajst oseb. Spremenljivke so bile telesna višina, telesna teža, indeks telesne mase, širina dlani in dolžina dlani, moč stiska pesti in temperaturo kože na dlani pred in po izvedbi gugov. Rezultati kažejo, da se temperatura kože niža in ta padec temperature je najbolj izrazit pri klasičnih in ravnih obročih. Spremembe temperature kože niso povezane z indeksom telesne mase, relativne moči prijema, širina dlani in dolžine dlani in zdi se, da se razlogi za nižjo temperature kože lahko povezana s položajem dlani nad srcem in oblike obročev. V smislu ohranjanja dobrega kinestetičnega zaznavanja prijema, vsaj za šolsko in rekreativno uporabo, se zdi, da je boljša izbira od klasičnih obročev ali obročev z ravnim delom, prijemu anatomsko oblikovani obroči.

 

Ključne besede: telovadba, termografija, dlan, prijem.


George C. Dallas, Paschalis Kirialanis, Costas G. Dallas, Vassilis Mellos
UČINKI VADBE NAJVEČJE IZOMETRIČNE SILE PRI MLADIH TELOVADCIH


SCGYM 9 1 2017 article 6

Različne metode so bile razvite za ocenjevanje mišične moči različnih udov. Namen te raziskave je bil preučiti maksimalno prostovoljno izometrični moč  57 mladih telovadcev in 74 ne-telovadcev. Ti so bili merjeni  s testi izometrične sile upogibanja in iztegovanja v sklepih zgornjih in spodnjih okončin med 5-sekund trajajočo največjo prostovoljno izometrično silo na levi in desni strani. Rezultati so pokazali pomembne razlike med telovadci in netelovadci (p <0,05); poleg tega so pokazali: a) višje vrednosti na desni z upognjenim komolcem in ramenskem sklepu; b) višje vrednosti na levi z upognjenim komolcem, ramenu in kolku, c) višje vrednosti pri iztegu na desni strani za komolec, rame, kolk in koleno, d) višje vrednosti pri iztegu na levi strani za komolec, ramo in kolk. Zgornje rezultate je treba sprejeti v skladu z obravnavo vaditeljev, ki želijo izboljšati moč in splošno raven usposabljanja svojih športnikov.

 

Ključne besede: mišična sila, izometrično krčenje, telovadba.


Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Klemen Bedenik, Mitija Samardžija Pavletič, Stanko Štuhec, Saša Veličković
KINEMATIČNA ANALIZA NOVE PRVINE »DIMIC« NA BRADLJI IN PRIMERJAVA S PRVINO »BILOZERČEV«


SCGYM 9 1 2017 article 7

Razvoj in priznavanje novih prvin  je predmet ocenjevanja moške tehnične komisije FIG glede na zahtevnost prvine. Pri tem člani komisije upoštevajo predvsem svoje znanje in tudi subjektivne občutke o težavnosti prvine. Za razvoj prvine »Dimic« je bila uporabljena metoda biomehanske modeliranja. Člani tehnične komisije so prvino  »Dimic ocenili z enako težavnostjo kot prvino "Bilozerčev". Narejena je bila 3D kinematična analiza obeh prvin, ki jih je izvedel isti telovadec. Kinematična analiza je bila narejena z APAS sistemom, telo je predstavljal model s 17 točkami in 15 segmentov. Primerjava kinematičnih značilnosti (gibanje telesa težišča in opora z levo roko, količino vrtenja okoli vzdolžne osi) je pokazala velike razlike v brezopornem delu tako v strukturnih značilnosti in zahtevnosti izvedbe od telovadčevih spretnosti. Glede na rezultate je mogoče sklepati, da je ocena težavnosti prvine »Dimic« napačna v primerjavi s prvino »Bilozerčev« in bi morala biti ocenjena kot težja prvina.

 

Ključne besede: nova prvina, vrednotenje, težavnost, Pravila za ocenjevanje


Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevek VIII


SCGYM 9 1 2017 Gajdoš


Reviewers 2016/Recenzorji 2016
Seznam recenzorjev


SCGYM 9 1 2017 reviewers


New books/Nove knjige
Seznam


SCGYM 9 1 2017 new books