Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.7., num.2., 2015

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

Celotna revija.pdf

Four months have passed and seven new articles are in front of you. In addition to presenting Anton Gajdoš's Historical Notes, we are also inviting you to attend two international scientific conferences about gymnastics and to read one new book. International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics will be held 18 -20 June 2015 at Gdansk University of Physical Education and Sport in Poland. For more information please visit their home page http://www.v4gymnastics.awfis.net/. A brief report will appear in our October issue. The second conference, SIGARC, will be held in Sao Paolo, Brazil in October this year. The IV International Seminar on Competitive Artistic and Rhythmic Gymnastics had very good speakers and very high scientific contribution in the past. Please visit their web site for more details https://ivsigarcen.wordpress.com/.

The first article in the current issue is by Roman Farana, Petra Janezckova, Jaroslav Uchytil from the Czech Republic and Gareth Irwin from United Kingdom. They researched effects of the hand position on elbow loading during the round off. As the round off is a widely performed element in different gymnastic disciplines and is in a sense of health workout, it is important to minimize the loads.

The second article also refers to biomechanics. It is written by authors Yoshie Motoshima and Akira Maeda from Japan and is related to the first article. They compared the Tsukahara and the Kasametsu vault in kinematic variables (both vaults use the round off). No main differences were found which underlines the need to take another look at the Code of Points.

The third article comes from Iran. Vahid Saleh explores the relationship between floor exercise landing errors, anthropometric characteristics, and balance abilities in young gymnasts. With simple motor tests it is also possible to predict more successful landings.

The forth article by Mercedes Vernetta Santana, Águeda Gutiérrez-Sánchez, Jesús López-Bedoya from Spain provides those among us who run university gymnastics courses with interesting information on how to upgrade our work. Coaches can also benefit from this article as it provides a deeper understanding of the gymnast's experience.

Andrea Ferreira João and José Fernandes Filho of Brazil contribute an article about the somato type and the body composition of elite Brazilian gymnasts. Personally, I hope we will eventually have more articles of this type and be able to collect data from all over the world in our joint database.

Portuguese - Brazilian team of Amanda Batista Santos, Maria Elisa Lemos, Eunice Lebre, and Lurdes Ávila Carvalho researched active and passive lower limb flexibility. Their most important finding is that gymnasts are asymmetrical in the left and the right leg flexibility. Coaches should pay more attention to a symmetrical load and to gymnast's motor abilities to preserve their health.

The last article is from alpine skiers Blaž Lešnik, Vanja Glinšek and Milan Žvan of Slovenia. They explore the relationship between the knowledge of gymnastics and success in alpine skiing among young Slovene skiers. It seems that gymnastics is an important sport for skiers and can improve their skiing results.

Finally, Anton Gajdoš wrote for Short Historical Notes II a bio of three excellent gymnasts: Takashi Ono,Jack Gunthard and Eva Vechotva-Bosakova. Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Roman Farana, Petra Janezckova, Jaroslav Uchytil, Gareth Irwin
VPLIV RAZLIČNIH POSTAVITEV DLANI NA OBREMENITEV KOMOLCA PRI PREMETU VSTRAN Z OBRATOM NAZAJ PRI TELOVADCIH: ŠTUDIJ PRIMERA


Celoten članek.pdf

Lezije v komolcu so skriti razlog za prenehanje telovadčeve tekmovalne poti in predstavljajo resnično skrb za trenerje, znanstvenike in zdravnike. Predhodne raziskave so bile usmerjene v telovadke, tokrat pa je bil cilj ugotoviti vpliv impulza sile in kinematične značilnosti na tveganje poškodbe v komolcu glede na postavitev dlani pri premetu vstran z obratom nazaj pri telovadcih. Vrhunski telovadec je izvedel 15 premetov vstran z obratom nazaj, od tega pri petih je imel dlani vzporedno, pri petih pravokotno in pri petih obrnjeno pravokotno. Sočasni zajem podatkov iz 3D kinematičnega sistema (240 Hz) in pritiskovne plošče (1200 HZ) je bil narejen za vsak poskus. Ugotovljene so bile razlike med posameznimi položaji dlani na obremenitev v komolcu. Pravokotna postavitev zmanjšuje navpično, anteriorno-posteriorno (naprej-nazaj) in skupno silo reakcije podlage. Razlike v komolčnem sklepu pri primikanju in pritiskanju nakazujejo, da bi bila lahko pravokotna postavitev dlani najuspešnejša pri preprečevanju poškodb in zmanjševanju obremenitev v komolcu.    

Ključne besede: biomehanika, telovadba, zgornje okončine, preprečevanje poškodb.


Yoshie Motoshima, Akira Maeda
PRIMERJAVA PRESKOKA TIPA KASAMCU IN CUKAHARA


Celoten članek.pdf

Danes mnogo telovadcev na tekmovanju izvaja preskok tipa Kasamacu. Namen raziskave je bil ugotoviti podobnosti in razleke med dvema tipoma skokov in sicer Kasamcujem in Cukaharo. Šest telovadcev študentov je izvedlo tako Kasamcu kot tudi Cukahara skok. Njihova izvedba je bila analizirana z 3D MAC3D sklopom. Pri obeh skokih je bila hitrost težišča telesa v vodoravni smeri zmanjšana, navpična hitrost pa povečana in vrtilni moment je bil največji v trenutku naskoka na desko. Obe hitrosti sta se na deski zmanjšali, vendar med skokoma nismo zaznali značilnih razlik. Zgornje okončine so bistveno pomembnejše pri ustvarjanju vrtilnega momenta pri Kasamacuju pri odrivu. Rezultati nakazujejo da je obrat pri Kasamacuju posledica aktivnosti nog, , medtem ko roke le-tega le ohranjajo.

 

 Ključne besede: biomehanika, telovadba, kinematika, zgornje okončine, spodnje okončine.

 


Vahid Saleh
POVEZANOST MED DOSKOKI NA PARTERJU IN TELESNIMI ZNAČILNOSTMI TER RAVNOTEŽJEM PRI 6-8 LETNIH TELOVADCIH


Celoten članke.pdf

Ravnotežje je eno od najpomembnejših gibalnih sposobnosti za športne dosežke. (še posebej pri telovadbi). Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost med doskoki na parterju in telesnimi značilnostmi ter ravnotežjem pri dvajsetih 6-8 letnih dečkih. Za oceno statičnega ravnotežja je bil uporabljen test »štorklje« in za oceno dinamičnega ravnotežja test »vstani in pojdi«. Za oceno doskoka na parterju je bila posneta izvedba parterne sestave, ter nato v skladu s pravili sojenja ocenjeni doskoki. Izmerjenih je bilo osem telesnih značilnosti. Značilna pozitivna povezanost je bila med doskoki in dinamičnim ravnotežjem, ter negativna s statičnim ravnotežjem (test »štorklje« pomeni višji rezultat boljši rezultat, test »vstani in pojdi« pomeni višji rezultat slabši rezultat). Prav tako sta v značilni negativni povezanosti tudi testa ravnotežja. Telesna višina, masa,, obseg pasu, dolžina stopala in dolžina noge so prav tako pomembni pri tej starosti, ne smemo pa pozabiti tudi tehničnega znanja.

Ključne besede: telovadba, sojenje, uspešnost    


Mercedes Vernetta Santana, Águeda Gutiérrez-Sánchez, Jesús López-Bedoya
VZAJEMNO POUČEVANJE TELOVADBE V VISOKEM ŠOLSTVU


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil primerjati dva načina poučevanja telovadbe na teoretične in praktične vsebine v visokem šolstvu. Podobno smo tudi preverjali uspešnost glede na število uspešnih in neuspešnih poskusov izvedbe prvin, študentovo zadovoljstvo, prisotnost in mnenje o njihovem učenju. (pri skupini vzajemnega poučevanja). V poskusu je sodelovalo 44 študentov, ki so bili razdeljeni v dve skupini, obe mešani po spolu, katere smo merili pred in po poskusu, ena skupina je bila deležna vzajemnega poučevanja, druga pa poučevanja z reševanje določenih nalog. Rezultati kažejo, da je vzajemno poučevanje imelo večji učinek tako pri teoretičnih vsebinah kot tudi praktičnih, prav tako pa je bilo tudi več pravilnih izvedb prvin. Glede na zaznavo in zadovoljstvo poučevanja je skupina vzajemnega poučevanja bila zelo zadovoljna pri vseh vprašanjih vrednotenja poučevanja.

Ključne besede: visokošolstvo, telovadne prvine, načini poučevnja, določanje nalog


Andrea Ferreira João, José Fernandes Filho
SOMATOTP IN TELESNA SESTAVA VRHUNSKIH BRAZILSKIH TELOVADCEV IN TELOVADK


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti somatotip in telesno sestavo vrhunskih brazilskih telovadcev in telovadk članske in mladinske kategorije. Merjenih je bilo 21 telovadcev in 25 telovadk. Za določitev somatotipa je bil uporabljen izračun po Heath in Carterju (1990). Sestava telesa je bila ocenjena z bioimpedanco, merjeno z napravo InBody R20, izmerjene so bile spremenljivke skeletne mišične mase, maščobne mase, in mase telesa brez maščobe. Rezultati kažejo da je prevladujoč somatotip v skupini telovadcev uravnoteženi mesomorfni, medtem ko je pri telovadkah prevladujoči ektomorfni-mezomorfni tip. Rezultati se skladajo z obstoječimi podatki v literaturi.

Ključne besede: telovadba, telesne značilnosti, moški, ženske 


Amanda Batista Santos, Maria Elisa Lemos, Eunice Lebre, Lurdes Ávila Carvalho
DEJAVNA IN NEDEJAVNA GIBLJIVOST SPODNJIH OKONČIN PRI VRHUNSKIH RITMIČARKAH


Celoten članek.pdf

Gibljivost je ena najpomembnejših gibalnih sposobnosti za uspeh v ritmiki. Pričakovati je, da imajo vrhunske ritmičarke , članice državne ekipevisoko stopnjo razvitosti te sposobnosti. Namen raziskave je bil ugotoviti dejavno in nedejavno gibljivost spodnjih okončin pri petih mladinkah (starih 13.60 ± 0.25 let) v času ene sezone. Okončina, ki z lahkoto izvaja naloge je bila določena kot vodilna in druga kot nevodilna. Merjenih je bilo 7 posebnih testov gibljivosti za ritmičarke (kjer so bile podane ocene na 5 stopenjski lestvici) v treh časovnih obdobjih. Neparametrična testa Mann-Whitney in Friedman and Wilcoxon test sta bila uporabljena za oceno sprememb. Rezultati kažejo visoko gibljivost vodilne okončine tako pri dejavni in nedejavni gibljivosti in bistvo slabše rezultate za nevodilno okončino. Med sezono se je tudi pri nevodilni okončini gibljivost deloma povečala v določenih časovnih obdobjih.

Ključne besed: vodilna spodnja okončina, nevodilna spodnja okončina, gibljivost, ritmika


Blaž Lešnik, Vanja Glinšek, Milan Žvan
POVEZANOST MED ZNANJEM TELOVADNIH PRVIN IN USPEŠNOSTI V ALPSKEM SMUČANJU PRI MLAJŠI STAROSTNI KATEGORIJI


Celoten članek.pdf

Na vzorcu 24 smučark in 30 smučarjev (starosti 12 in 13 let) smo želeli ugotoviti povezanost med znanjem telovadnih prvin in uspešnostjo v alpskem smučanju za Pokal Merkatorja. Preverjali smo znanje osmih telovadnih prvin, kot kriterij uspešnosti pa je bil odločujoč rang na pokalu v sezoni 2013/2014. Dve telovadni prvini in v vsota vseh ocen za telovadno znanje so pri dekletih bili značilno povezani, medtem ko pri dečkih ne. Man Whitneyev U test je pokzala, da tako pri dečkih kot deklicah so boljši v alpskem smučanju tisti, ki imajo boljše znanje telovadnih prvin.

Ključne besede: alpsko smučanje, otroci, telovadne prvine, uspešnost, vadba

 


Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevki III


Celoten clanek.pdf

Takashi Ono, Jack Gunthard, Eva Vechtova-Bosakova


Thomas Heinen, Linda Henning, Damian Jeraj
NOVE KNJIGE


Celoten prispevek.pdf