Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.7., num.1., 2015

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

Celotna revija.pdf

We are entering into the 7th year of publishing our journal. Up until this issue, 91 original scientific articles and 6 review articles have been published. With this issue (17th) we cross the threshold of 100 published articles which is quite a significant number for a highly specialized journal. For this year it is our plan again to publish 20 articles. Our journal has been recently entered into the ErihPlus data base for humanities and social sciences. The process of evaluation took more than half a year but was successfully completed.  

Just after we published last issue, sad news came from Brazil. Our friend, who dedicated his life to gymnastics and science, John H. Salmela passed away. In his memory his friends Natalie Durand-Bush, Jean Côté, Gordon Bloom wrote John H. Salmela, Ph.D, Celebration of life.

International Scientific Conference: Sport, Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics, held 18 -20 June 2015 at Gdansk University of Physical Education and Sport in Poland, would like to welcome all our readers. For more information please check our next pages or visit their home page http://www.v4gymnastics.awfis.net/.  

The first article in the current issue is by Pia M. Vinken (Germany). She explores short term effects of elastic taping on gymnast's performance. Please take note and transfer her results to practice: for healthy gymnasts, taping has no use.  

The second article is also medical in content. It was written by Greek Italian authors Paschalis Kirialanis, George Dallas, Allessandra Di Cagno and Giovanni Fiorilli and deals with knee injuries at the landing and take-off phases. Most common causes of injury seem to be landings in floor exercises and take-offs in vaulting.  

The third article is again from Germany. Damian Jeraj and Thomas Heinen conducted a research of coaches manual guidance techniques. They discovered that timing is much more important than the angle or the force the coach uses.  

The forth article by Petr Hedbávný and Miriam Kalichová of the Czech Republic looks at how to optimize velocity on Yurchenko vault. As it is currently performed by both man and women it may be interesting to coaches of artistic gymnastics.  

In this issue we have another article from Asia (two articles by authors from China have already been published): more specifically, from Iran, where Mahammad Mehrtash, Hadi Rohani, Esmail Farzaneh and Rasoul Nasiri monitored effects of six months of specific aerobic gymnastics training on motor abilities of 10-12-year-old boys.  

The sixth article is about judging and is contributed by the author of these lines who conducted a research study on reliability and validity of spectators judging along with professional judges. The results are surprising and show that it may be possible to include spectators into the judging process.  

The seventh article is a review of book 'Science of Gymnastics' written by German authors Damian Jeraj, Linda Hennig and David Schmidt-Maaß. In previous issues we presented lists of new books on the market; this issue features our first book review.  

Finally, Anton Gojdoš prepared for Short Historical Notes II a memo about three excellent gymnasts: Larica Latynina, Vera Časlavska and Viktor Čukarin.  

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J.    I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Pia M. Vinken
KRATKOTRAJNI UČINKI ELASTIČNIH OBLIŽEV NA IZVEDBO SKOKOV PRI TELOVADCIH


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti ali obliži prilepljeni na noge zdravih telovadcev vplivajo na njihovo sposobnost navpičnih skokov. 16 telovadcev je naključno izvajalo globinski skok, skok iz čepa, skok iz stoje na stegnjenih nogah na pritiskovni plošči v štirih načinih: brez obliža, obliž prilepljen na m. rectus femoris, obliž prilepljen na m. triceps surae in obliž prilepljen na sprednjo strn stegna in zadnjo stran meč prečno. Spremljano je bilo pet pomembnih spremenljivk skoka: trajanje odriva, največja sila odriva, trajanje leta, največja sila doskoka, trajanje od trenutka doskoka do najvišje sile. Kadar je bil uporabljen obliž je bilo trajanje leta krajše pri globinskem skoku, in skoku iz stoje na stegnjenih nogah. Pri globinskem skoku se je zmanjšalo trajanje leta kadar je bil obliž prilepljen na m. triceps surae. Pri skoki iz stoje na stegnjenih nogah se je trajanje leta zmanjšalo kadar je bil obliž prilepljen na m. rectus femoris. Kadar je telovadec zdrav, obliži niso potrebno, oz. so celo zavirajoči dejavnik uspešne izvedbe skoka.  

Ključne besede: navpični skok, pritiskovna plošča, telovadčeve sposobnosti


Paschalis Kirialanis, George Dallas, Allessandra Di Cagno, Giovanni Fiorilli
POŠKODBE KOLENA PRI ODRIVU IN DOSKOKU PRI TELOVADBI


Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil spremljati pogostost poškodb kolena pri grških orodnih telovadcih glede na čas nastanka poškodbe. 200 telovadcev v starosti 12,2 ± 2,8 let iz različnih društev severne in južne Grčije je prostovoljno sodelovalo pri raziskavi v sezonah 2010 do 2012. Dvakrat tedensko so bile beležene poškodbe in čas odsotnosti z vadbe. Telovadci so se največkrat poškodovali na parterju (49,5% vseh poškodb) pri doskoku, največ je bilo poškodb ligamentov v pripravljalnem obdobju, najbolj med vadbo. Pri odrivu je bilo 11,9% vseh poškodb, le-te so se najbolj pogosto zgodile na preskokupri vrtenjih naprej na tekmovanjih. Kot pomoč pri preprečevanju poškodb naj vaditelji bolj uporabljajo dodatne mehke blazine, da zmanjšajo sile pri doskoku.

 

Ključne besede: telovadba, dejavniki tveganja, preprečevanje poškodb


Damijan Jeraj, Thomas Heinen
PREDVIDEVANJE VADITELJEVAGA VAROVANJA PRI IZVEDBI TELOVADNIH PRVIN


 Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv različnih načinov varovanja telovadcev pri saltu nazaj skrčeno. Narejen je bil računalniški model salta nazaj. Spremembe pri izvedbi salta nazaj so bile izračunane kot rezultat varovanja z eno roko ali obema. Pripravljeno je bilo sedem načinov, ki so spreminjali kot in dodano silo, oprijemališče sile, trajanje uporabe sile ter na ta način dobili 231 poskusov. Najbolj uspešno varovanje je bilo pogojeno s pravim trenutkom varovanja, ker je povečevanje, ali zmanjševanje hitrosti vrtenja in dodajanjem višine so med seboj odvisne spremenljivke. Za spremljanje vadečega v letu z eno roko je najuspešnejše varovanje za križ, za več pomoči pa mora biti le-ta zagotovljena že pri odrivu. Kadar varujemo dvoročno, je trenutek varovanja najpomembnejši dejavnik.  

Ključne besede: šport, računalniški model, ročne spretnosti, uspešnost izvedbe

 


Petr Hedbávný, Miriam Kalichová
IZBOLJŠANJE HITROSTI PRI PRESKOKU JURČENKO


Celoten članek.pdf

Danes telovadke izvajajo različne izvedbe preskoka jurčenko. S pomočjo 3D kinematične analize je bil namen raziskati osnovne izvedbe jurčenka stegnjeno , njihove medsebojne odnose v posameznih delih ter vpliv na uspešnost izvedbe. 14 vrhunskih mednarodnih telovadk je izvedlo jurčenka. Razčlenjena je bila hitrost težišča telesa tako v navpični kot vodoravni smeri. Kljub raznovrstnosti so bili dobljeni rezultati uporabljeni za napoved najboljše hitrosti, ki je pogoj za pravilno izvedbo jurčenka ter je v pomoč vaditeljem, in njihovim vadečim za čim hitrejši napredek. 

Ključne besede: biomehanika, telovadba, preskok, izboljšanje tehnike


Mahammad Mehrtash, Hadi Rohani, Esmail Farzaneh, Rasoul Nasiri
VPLIV ŠEST MESEČNE VADBE TELOVADNIH PLESOV NA GIBALNE SPOSOBNOSTI 10-12 LETNIH DEČKOV


Celoten članek.pdf 

Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv šest mesečne vadbe telovadnih plesov na gibalne sposobnosti 10-12 letnih dečkov. Osemnajst dečkov je prostovoljno sodelovalo pri šest mesečni vadbi. Nekatere gibalne sposobnosti so bile merjene tedensko pred samo vadbo. Podatki so bili obdelani z metodo ANOVA. Povprečne vrednosti števila zgibov v 30 sekundah, dviganja nog v 30 sekundah, skok v daljino, plezanje po vrvi z nogami in rokami in povlek v stojo na rokah so se značilno izboljšale. Prav tako so se izboljšali rezultati v testu »dviganje trupa« v prvem, tretjem in zadnjem mesecu. Čepi in vzravnave v stoji na eni nogi so se izboljšali na obeh nogah. S telovadnimi plesi lahko uspešno razvijamo gibalne sposobnosti.

Ključne besede: telovadni plesi, gibalne sposobnosti, eksplozivna moč, statična moč


Ivan Čuk
ALI LAHKO GLEDALCI NADOMESTIJO SODNIKE PRI OCENJEAVNJU IZVEDBE PRI MOŠKI TEKMOVALNI ORODNI TELOVADBI


Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako gledalci ocenjujejo izvedbo telovadcev ter njihove ocene primerjati z ocenami sodnikov. 91 gledalcev je ocenjevalo 26 sestav na bradlji na lestvici od 0 do 10 točk podobno kot pri skokih v vodo (0-popolnoma neuspešna sestava, 0,5-2,0- zanič sestava, 2,5-4,5-neuspešna sestava, 5,0-6,5-pomanjkljiva sestava, 7,0-8,0-dobra sestava, 8,5-9,5-zelo dobra sestava, 10-odlična sestava). Po vrsti statističnih obdelavah lahko zaključimo, da so gledalci enako zanesljivi kot sodniki, ali tudi boljši. Gledalci so se razdelili v tri skupine: strogi, srednje strogi in blagi, vsi skupaj pa so tvorili dobrega sodnika. Največji izziv gledalcem je bila naklonjenost domačim telovadcem. Skupna strogih gledalcev (ki je predstavljala 25% vseh gledalcev) je tudi domače telovadce razvrstila pravilno.

Ključne besede: sojenje, Pravila za ocenjevanje, gledalci, zanesljivost, veljavnost


Damian Jeraj, Linda Hennig and David Schmidt-Maaß
RECENZIJA KNJIGE: SCIENCE OF GYMNASTICS


Celotna recenzija.pdf


Anton Gajdoš
Kratki zgodovinski prispevki II


Kratki zgodovinski prispevki II.pdf

Dr. Anton Gajdoš rojen 1.6.1940 v Dubriniči (Ukrajina) živi večino svojega življenja v Bratislavi. Izhaja iz telovadne družine, brat Pavel je nosilec medalj s svetovnih prvenstev, celo življenje pa se ukvarja s telovadbo. Predstavlja nam Lariso Latinino, Vero Časlavsko in Viktorja Čukarina.


Natalie Durand-Bush, Jean Côté, Gordon Bloom
V spomin Johnu H. Salmeli


Johnu v spomin.pdf

 

 

 

Povabilo na znanstveni sestanek v Gdansku (Poljska) junija 2015

International Conference in Gdansk 2015_1.jpg

 

 

 

 

 Vabilo na sestanek.pdf

 

 v4gymnastics@v4gymnastics.awfis.netv