Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.6., num.3., 2014

Ivan Čuk
Uvodnik

Maja Bučar Pajek, Marjeta Kovač, Jernej Pajek, Bojan Leskošek
OCENJEVANJE ARTISTIČNOSTI V SESTAVAH ŽENSKE TELOVADBE: RAZLOG ZA SKRB?

Sarra Hammoudi Nassib, Bessem Mkaouer, Sabri Nassib, Sameh Menzli, Hela Znazen, Sabra Hammoudi Riahi, Ahmed Njeh
UČINKOVITOST ZNANJA IN PREDSTAVNOST ZAZNANIH TVEGANJ BODOČIH UČITELJEV PRI POUČEVANJU TELOVADBE

María Alejandra Ávalos Ramos, María Ángeles Martínez Ruiz2, Gladys Merma Molina
NEDOSLEDNOSTI PRI NAČRTOVANJU UČNIH NAČRTOV TELOVADNIH VSEBIN: ŠTUDIJ PRIMERA

Miha Marinšek, Uroš Slana
PAMETNI TELEFON KOT MERILNA NAPRAVA ZA RAVNOTEŽJE

Theofanis Siatras
VPLIV STATIČNEGA RAZTEZANJA MIŠIČ UPOGIBALK IN IZTEGOVALK TRUPA NA IZVEDBO VZNOSA V OPORI NA BRADLJI

Jože Podpečnik
VSE KAR POTREBUJEŠ JE RDEČA SRJCA IN KAPA, IN ŽE SI SOKOL

Anton Gajdoš
KRATKI ZGODOVINSKI PRISPEVKI I

Nove knjige / New Books
HIGH PERFORMANCE GYMNASTICS


Ivan Čuk
Uvodnik


Celotna revija.pdf

Dear friends,

Some of our wishes come through, we got Scopus evaluation, and for the first evaluated year of 2013 we have following results: SNIP 2013 = 0.092; IPP 2013 = 0.05; SJR 2013 = 0.205. Source Normalized Impact per Paper (SNIP) measures contextual citation impact by weighting citations based on the total number of citations in a subject field. The Impact per Publication (IPP) measures the ratio of citations per article published in the journal. SCImago Journal Rank (SJR) is a prestige metric based on the idea that not all citations are the same. Scopus ranked us into 4th quartile of journals, even better results we received from SJR SCImago where we had for 2013 20 articles published and 10 cites and we are pplaced into 3rd quartile.

Such results would not be accomplish without our authors and reviewers who made good articles. Of course, our thanks go also to those who cited our articles and we hope there will be more of them in the future if we will be also included into Thomson Reuters Web of Knowledge IF.

For the third issue in 2014, our fellow researchers prepared six articles from the fields of judging, physical education, biomechanics and history. With renoved professor Anton Gajdoš (Slovakia) author of many gymnastics books and articles we agreed he will have short historical notes about best gymnasts. He has quite big archive and it is worth to publish.

The first article is about judging artistry in women artistic gymnastics and is written from Slovenian authors Maja Bučar Pajek, Marjeta Kovač, Jernej Pajek and Bojan Leskošek, article was prepared with Neli Kim (FIG, WTC president) support and some of ideas were already implemented into new Code of Points.

The second article deals with gymnastics safety within physical education classes. Tunisia team Sarra Hammoudi Nassib, Bessem Mkaouer, Sabri Nassib, Sameh Menzli, Hela Znazen, Sabra Hammoudi Riahi and Ahmed Njeh; notes it is not important just active support of pupil, but as well are important apparatus management and class management.

The third article was prepared by María Alejandra Ávalos Ramos, María Ángeles Martínez Ruiz and Gladys Merma Molina from Spain. Their research analyses the limitations of gymnastics teaching in Secondary Schools and it would be important when designing the curriculum, to know the practice of teachers which could contribute to the implementation of new models of professional development and training.

The fourth article is from Slovenia by Miha Marinšek and Uroš Slana. They developed and standardized software for Android smart phones to analyse equilibrium during training seasons, which can be used in different gymnastics sports where equilibrium oscilations matters.

The fifth article is from Greek Theofanis Siatras, he examined the acute effect of synergist and antagonist muscles static stretching (SS) on the body segmental angles. As we are using stretching in everyday practice it is worth to read article if we want to be better coaches.

The last article is from Jože Podpečnik, who works at Slovene National Museum and he prepared interesting historical article about Sokol uniforms. It is worth to note, not many federations take care about their dresses from the past. But this artefacts are important for new generations to learn from our experience.

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles,


Maja Bučar Pajek, Marjeta Kovač, Jernej Pajek, Bojan Leskošek
OCENJEVANJE ARTISTIČNOSTI V SESTAVAH ŽENSKE TELOVADBE: RAZLOG ZA SKRB?


Celoten članek.pdf

Glede na naravo in precej slabo določitev artističnosti v Pravilih za ocenjevanje, ocenjvanje le-te lahko povzroči resne težave njene zanesljivosti in veljavnosti. Uporabljeni so bili rezultati petih sodnic artističnosti na gredi na svetovnem prvenstvu v Tokiju leta 2011, katere so ocenile 194 telovadk. Izračunane so bile ocene njihove zanesljivosti in veljavnosti. Rezultati so pokazali veliko spremenljivost med sodnicami (od 0,18 do 0, 39 točk). Povprečna povezanost med pari sodnic artističnosti je bila 0,6±0.06 in povprečna povezanost med pari sodnic pri skupnih odbitkih je bila 0,73±0.04. Kendalow koeficient skladnosti (W) je pokazal dosledno previsoko ali prenizko skupno oceno artističnosti predstavitve, gotovost izvedbe, spremenljivosti ritma in skupne ocene artističnosti. (razpon W od 0,05 do 0,53). Zaključimo lahko, da niti zanesljiost niti veljavnost ne dosegata primerne stopnje zaupanja. Potrebujemo nadaljnje preverjanje ocenjevanja artističnosti in bolj natančna navodila za ocenjevanje le-te v Pravilih.

Ključne besede: artističnost, ocenjevanje, sodniška komisija, predsodek.


Sarra Hammoudi Nassib, Bessem Mkaouer, Sabri Nassib, Sameh Menzli, Hela Znazen, Sabra Hammoudi Riahi, Ahmed Njeh
UČINKOVITOST ZNANJA IN PREDSTAVNOST ZAZNANIH TVEGANJ BODOČIH UČITELJEV PRI POUČEVANJU TELOVADBE


Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil ugotoviti ali telovadne prvine, ki jih uporabljajo bodoči učitelji telesne vzgoje, prispevajo k določitvi tveganja pri poučevanju telovadbe. V raziskavi je sodelovalo šestindvajset bodočih učiteljev (študentov) in njihov pouk je bil sneman 10 tednov. Vse telovadne situacije pri učenju prvin so bile posnete s slikovno kamero. Obstaja sedem prvin, ki jih bodoči učitelji največkrat predstavljajo učencem, kakor tudi učnih situacij, reševanje problemov, ocena tveganja, spoštovanje in uporaba varovanja, in sprejemanje odgovornosti. Rezultati so pokazali, da morajo bodoči učitelji poznati pomembnost uporabe orodja, upravljati učenčev čas in prostor. Poleg odgovornega dela in varovanja je upravljanje s skupino najpomembnejše znanje, ki ga mora imeti bodoči učitelj telesne vzgoje.

Ključne besede: spretnosti, telesna vzgoja, opazovanje, posredovanje, učenje.


María Alejandra Ávalos Ramos, María Ángeles Martínez Ruiz2, Gladys Merma Molina
NEDOSLEDNOSTI PRI NAČRTOVANJU UČNIH NAČRTOV TELOVADNIH VSEBIN: ŠTUDIJ PRIMERA


Celoten članek.pdf

Analiza se ukvarja z omejitvami pri poučevanju telovadbe v srednjih šolah. Predvideva se, da ima to lahko negativni vpliv na splošno izobraženost učencev. S pomočjo učiteljev telesne vzgoje, kako je poučevanje telovadbe načrtovano in izvedeno ter kakšne spremembe pri izvedbi pouka so potrebne. Uporabljen je bil AQUAD6 program za analizo kvalitativnih spremenljivk. Ugotovitve kažejo, da učitelji nimajo primernega samokritičnega pogleda na načrtovanje in izvedbo pouka, prav tako pa nimajo primernega vzgojnega načrta. Poleg tega, učitelji na istih šolah imajo različne poglede in ne izmenjujejo znanja. Zato so spremembe načina dela redke in samo delo ni primerno vzgojnim ciljem. Ob upoštevanju analize dela učiteljev bi bilo smiselno prilagoditi učne načrte ter prilagoditi in obnoviti nove načine izobraževanja učiteljev.

Ključne besede: poučevanje, spretnosti, učni načrt, telesna vzgoja, učiteljev pogled.


Miha Marinšek, Uroš Slana
PAMETNI TELEFON KOT MERILNA NAPRAVA ZA RAVNOTEŽJE


Celoten članek.pdf

Ravnotežje igra pomembno vlogo pri ohranjanju položajev pri orodni telovadbi in pri preprečevanju poškodb. Zato je pomemben nadzor ravnotežja pri vadbi. V svetu se uporabljajo različni merski postopki za oceno ravnotežja. Vedno bolj pa se kot merilne naprave uveljavljajo pametni telefoni. V raziskavi se je preverjala uporabnost, zanesljivost in veljavnost pametnih telefonov v primerjavi s standardnim goniometrom. Preverjenih je bilo 30 različnih položajev v x in y osi ter meritev na T ravnotežni deski v realnem času. Povezanost med standardnim goniometrom in pametnimi telefoni je bila visoka, Cronbach Alfa je kazal na visoko stopnjo zanesljivosti vseh meritev. Napaka meritev je od 0,85 stopinje do 3, 23 stopinje v x osi in 0,09 stopinje do 2,69 stopinje v y osi. Za delo v telovadnici je pametni telefon primerno sredstvo, medtem ko ima preveliko napako za raziskovalne namene.

Ključne besede: zanesljivost, veljavnost, merilna naprava, znanost, praksa.


Theofanis Siatras
VPLIV STATIČNEGA RAZTEZANJA MIŠIČ UPOGIBALK IN IZTEGOVALK TRUPA NA IZVEDBO VZNOSA V OPORI NA BRADLJI


Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv treh različnih načinov raztezanja na izvedbo vznosa v opori na bradlji. Prvi način raztezanja je bil klasični način brez statičnega raztezanja, drugi način je bil s statičnim raztezanjem upogibalk in tretji s statičnim raztezanjem iztegovalk trupa. Štirinajst telovadcev (nižje kakovosti) je po izvedbi posameznega raztezanja naredilo vznos, kateri je bil posnet s fotoaparatom. Izmerjeni so bili koti med podlago in nogami, kot med trupom in navpičnico ter kot med rokami in navpičnico. Parna primerjava je pokazala, da je statično raztezanje mišic upogibalk trupa neprimerno, saj se kot med nogami in podlago zmanjša. Pri statičnem raztezanju iztegovalk se kot med nogami in podlago poveča. Dodatno ni priporočljivo statično raztezanje upogibalk pri nalogah, kjer je potem potrebna največja sila. Pomembno je, da se vedno izvede tako statično raztezanje upogibalk, kot iztegovalk, da se izniči njuno delovanje.

Ključne besede: statično raztezanje, prvina moči, digitalna fotografija, goniometer, telovadba.


Jože Podpečnik
VSE KAR POTREBUJEŠ JE RDEČA SRJCA IN KAPA, IN ŽE SI SOKOL


Celoten članek.pdf

Javni nastopi Sokolov v uniformah so sprva zbudili, nato pa tudi močno povečali zavedanja narodne pripadnosti in združevanja, najprej na Kranskem, potem pa tudi v ostalih slovenskih pokrajinah. Pokrajinska vlada v Ljubljani in nemška večina so bili močno proti slovenskim telovadnim društvom. Obtoževali so sokolska društva za povečevanje narodne nestrpnosti s paradiranjem v uniformah. V osnovi je bila prva dejavnost sokolov telovadba, nato pa so bile pomembne še ostale dejavnosti, kot npr. druženje, zabava, kjer so lahko pokazali ponos, lepo vedenje in zmernost. Uniforma je bila sestavljena iz surke (jopič), rdeče srajce, črnih čevljev in čikoša (kapa). Člani Južnega Sokola so izbrali za pokrivalo nizko, okroglo, visoko obrobljeno kapo, na katero so pripeli tribarvni slovenski trak in sokolsko pero. Sokolska uniforma z rdečo srajco je postala simbol samozavestnega narodno zavednega Slovenca, borca za narodno enakopravnost in Slovansko vzajemnost.

Ključne besede: Sokol, uniforma, obleka, kapa, narodne barve.


Anton Gajdoš
KRATKI ZGODOVINSKI PRISPEVKI I


Kratki zgodovinski prispevki.pdf

Dr. Anton Gajdoš rojen 1.6.1940 v Dubriniči (Ukrajina) živi večino svojega življenja v Bratislavi. Izhaja iz telovadne družine, brat Pavel je nosilec medalj s svetovnih prvenstev, celo življenje pa se ukvarja s telovadbo. Predstavlja nam vrsto Češkega Sokola iz leta 1907, Jalantie Tuomo Artela in Jozefa Stalderja.


Nove knjige / New Books
HIGH PERFORMANCE GYMNASTICS


Nove knjige.pdf

Kratka vsebina - Hardy Fink http://www.arete-verlag.de/das-programm/turnengymnastik.php