Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.6., num.2., 2014

Ivan Čuk
Uvodnik

Abie Grossfeld
110 LETNA ZGODOVINA SVETOVNIH PRVENSTEV V TELOVADBI

Georgios Papadopoulos, Vasilios Kaimakamis, Dimitrios Kaimakamis. Miltiadis Proios
OSNOVNE ZNAČILNOSTI PRAVIL IN TEKMOVANJ V TELOVADBI OD LETA 1896 DO 1912

William A Sands, Brent Alumbaugh, Jeni R McNeal, Steven Ross Murray, Michael H Stone
PRIMERJAVA VPLIVA VZMETI NA PARTERJU NA ODRIVE PRI SKOKIH V SMERI NAZAJ

Roman Farana, Jaroslav Uchytil, David Zahradník, Daniel Jandacka, Frantisek Vaverka
RAZLIKE V KLJUČNIH KINEMATIČNIH ZNAČILNOSTIH TEŽKIH PRESKOKOV TIPA PREMET SALTO IN CUKAHARA PRI VRHUNSKIH TELOVADCIH

Olyvia Donti, Anastasia Donti, Kalliopi Theodorakou
VPLIV PRAVIL NA SPREMEMBE V OSNOVNI PRIPRAVI TELOVADK: PRIMER KOREOGRAFSKE PRIPRAVE

Zoran Čuljak, Sunčica Delaš Kalinski, Ana Kezić, Đurđica Miletić
VPLIV OSNOVNIH GIBALNIH SPRETNOSTI NA UČENJE TELOVADNIH PRVIN

Edin Mujanović, Almir Atiković, Amra Nožinović Mujanović
POVEZANOST ZNANJA PRVIN AKROBATIKE IN ZNANJA VZPOREDNEGA ZAVOJA ALPSKEGA SMUČANJA PRI ŠTUDENTIH TELESNE VZGOJE


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

Celotna revija.pdf 

In front of you is the 15th issue of our journal. To date, we published 91 articles, most of them original, and 4 review articles. This makes quite a good database of knowledge for our sport.   First some housekeeping issues: In the beginning of the year we were informed by our friends from the United States that our website www.scienceofgymnastics.com was not working. We solved the problem and our website is now working properly.       

There is still time to apply to Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Sportwissenschaft to participate at their conference titled Dimensions of Motor Learning in Gymnastics for 1 September 2014. We will try to provide more information about it in our October issue.   For the second issue in 2014, our fellow researchers prepared seven articles from the fields of history, biomechanics, motor development, judging and the relation between acrobatic knowledge and skiing knowledge. The first article is about 110 years of history of the World Championships (WC) in artistic gymnastics. Its author Abie Grossfeld who attended almost all world championships since 1958 (as a gymnast, coach, judge, journalist, expert, video analyst and perhaps even in some other capacity), including the last one in Antwerp, outlines the history from the beginning in 1903 up to 2013. At this point, let me invite you all to find and submit photos from world championships 1903-1913. The Journal would like to publish them as we believe that it is of great importance that we preserve our gymnastics heritage. 

The second article deals with the Code of Points and competition systems from 1896 up to 1912 It comes from Greek authors Georgios Papadopoulos, Vasilios Kaimakamis, Dimitrios Kaimakamis and Miltiadis Proios.  

The third article was prepared by William A Sands, Brent Alumbaugh, Jeni R McNeal, Steven Ross Murray and Michael H Stone from USA. They compared two types of springs in floor and their findings are very interesting.

The fourth article is from the Czech team of Roman Farana, Jaroslav Uchytil, David Zahradník, Daniel Jandacka and Frantisek Vaverka. They compared kinematic data for handspring and Tsukahara vaults with the same difficulty value. Their paper shows that handspring vaults require higher amplitude which in other words means they are actually more difficult to perform.   

The fifth article from Greek authors Olyvia Donti, Anastasia Donti, Kalliopi Theodorakou presents an overview of choreography preparation in respect of the Code of Points. The article may be of interest not only to those involved in women rhythmic gymnastics but also to those in other gymnastics disciplines.   The sixth and the seventh article are dealing with gymnastics knowledge.

The sixth article's authors from Croatia: Zoran Čuljak, Sunčica Delaš Kalinski, Ana Kezić and Đurđica Miletić explored the influence of fundamental movement skills on basic gymnastics skills acquisition and found important relationships between them.

The authors of the last article from Bosnia and Herzegovina Edin Mujanović, Almir Atiković, Amra Nožinović Mujanović  researched how knowledge of acrobatic elements affected skiing knowledge. The article clearly shows that acrobatic is the base sport: basic skills in acrobatics improve skills and knowledge in other sports.  

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J. I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Abie Grossfeld
110 LETNA ZGODOVINA SVETOVNIH PRVENSTEV V TELOVADBI


Celoten članek.pdf

V članku je predstavljen zgodovinski pogled na spremembe v 110 letni zgodovini svetovnih prvenstev v telovadbi od leta 1903 do leta 2013. V vsej zgodovini je bilo veliko sprememb v načinu tekmovanj, dosežkih ekip in posameznikov, predstavitvi posameznih prvin, povečevanju težavnosti prvin, sojenju, načinu ocenjavanja, številu članov ekip na tekmovanju, starostne omejitve, spremmbe orodij, načinu izobraževanja in usposabljanja trenerjev in sodnikov, razširjanju inofromacij in povečevanju medijske odmevnosti.  

Ključne besede: zgodovina, telovadba, pravila, sodniki


Georgios Papadopoulos, Vasilios Kaimakamis, Dimitrios Kaimakamis. Miltiadis Proios
OSNOVNE ZNAČILNOSTI PRAVIL IN TEKMOVANJ V TELOVADBI OD LETA 1896 DO 1912


Celoten članek.pdf

Od prve polovice devetnajstega stoletja so si telovadci prizadevali za pravično ocenjevanje, ko se je pričelo s preprostimi oblikami tekmovanja. V naslednjih letih so bili preskušani različni tekmovalni sistemi in pravila, ki niso bila sprejeta in uporabljana med vsemi državami in zvezami. Dve mednarodni združenji (MOK in FIG) sta organizirali mednarodna tekmovanja (olimpijske igre in mednarodna tekmovanja), kjer so sodelujoče države sprejele pravila prirejena za posamezno tekmovanje. Pomanjkanje splošno sprejetih pravil je povzročilo veliko problemov na šestih olimpijskih igrah v obravnavanem obdobju.   To dejstvo je ustvaril sumničavost med telovadci  in še posebej v okviru obeh mednarodnih zvez, ki sta imeli neposreden vpliv na napredek in razvoj tega športa.

Ključne besede: telovadba, olimpijske igre, tekmovalni sistemi, pravila, sojenje


William A Sands, Brent Alumbaugh, Jeni R McNeal, Steven Ross Murray, Michael H Stone
PRIMERJAVA VPLIVA VZMETI NA PARTERJU NA ODRIVE PRI SKOKIH V SMERI NAZAJ


Celoten članek.pdf

V zadnjih desetletjih se je veliko izvajalo akrobatske skoke na parterju z vzmetmi. Za vzmeti se je uporabljalo različne elastične materiale in njih oblike s ciljem povečanja odrive hitrosti in blaženja doskoka. Cilj raziskave je bil ugotoviti uspešnost standardne cilindrične vzmeti (10.7 cm višine x 5 cm premera, 9 col) in drugačne vzmeti (10.7 cm višine , stožčaste s premerom od 5 cm na 6.7 cm diameter, 9 col) pri odrivih. Na vzorcu deklet (14.8±2.8 let, 159.0±7.2 cm višine, 49.3±7.1 kg mase) so bili izmerjeni kontaktni časi in hitrost gibanja težišča telesa. Podatki so bili merjeni s sistemom ViconTM, ki je meril 43 točk z 10 kamerami pri hitrosti 200 Hz. Rezultati so kazali visoko zanesljivost. Analiza je vsebovala  2x3 ANOVA za ponovljene meritve. Med vzmetmi ni bilo ugotovljenih razlik v kontaktnih časih niti v hitrosti gibanja težišča telesa pri odrivu nazaj. Razlike v obliki vzmeti lahko povzročijo drugačen koeficient razteznosti in hitrosti povratki v prvotno stanje, vendar se te razlike zadušijo s sposobnostjo prilagoditve telovadke, preproge in podloge pod preprogo ter vrste lesenih ali fiberglasovih plošč parterja. 

Ključne besede: vzmetni parter, salto nazaj, skoki, primerjava


Roman Farana, Jaroslav Uchytil, David Zahradník, Daniel Jandacka, Frantisek Vaverka
RAZLIKE V KLJUČNIH KINEMATIČNIH ZNAČILNOSTIH TEŽKIH PRESKOKOV TIPA PREMET SALTO IN CUKAHARA PRI VRHUNSKIH TELOVADCIH


Celoten članek.pdf

Cilj naloge je bil primerjati ključne kinematične značilnosti dveh različnih vrst preskokov pri vrhunskih telovadcih na tekmovanjih za svetovni pokal. V raziskavi je sodelovalo 20 telovadcev, ki so nastopali na svetovnem pokalu na Češkem leta 2010 in 2011. Telovadci so izvajali skoke premet salto naprej in cukahara skoke s težavnostjo 5.2. Preskoki so bili snemani z dvema kamerama s hitrostjo 50 Hz. Podatki so bili analiziran s pomočjo SIMI MOTION programske opreme. Primerjava je pokazala značilne razlike v tehniki skokov. Čeprav obe vrsti skokov delita enako težavnost, so skoki tipa premet naprej salto naprej težji, saj zahtevajo večjo amplitude v drugem letu.

Ključne besede: kinamatična analiza, telovadba, tehnika


Olyvia Donti, Anastasia Donti, Kalliopi Theodorakou
VPLIV PRAVIL NA SPREMEMBE V OSNOVNI PRIPRAVI TELOVADK: PRIMER KOREOGRAFSKE PRIPRAVE


Celoten članek.pdf

FIG Pravila za ocenjevanje so dokument, ki usmerja vadbo telovadk v vsakem olimpijskem ciklu posebej in tudi ocenjuje izvedbo telovadkinih sestav. Študija je imela dva cilja. Najprej ugotoviti, kakšne so bile spremembe pravil od leta 1996 in kako so vplivala na spremembo vadbe ter kako so te spremembe vplivale na spremembo vadbe koreografije. Ob tem smo pregledali dosegljivo literaturo na področju koreografske priprave ter analizirali izvedbe finalistk na uradnih tekmovanjih, ter vpliv koreografske priprave na težavnost sestav na parterju in na gredi. Anlizirana so bila naslednja tekmovanja: OI 2012 v Londonu, SP 2013 v Antwerpnu in EP 2013 v Moskvi. Osnovna priprava je nepretrgan proces, ki je postavljen na osnovi modela prvine in njegove virtuozne izvedbe. Telovadkina osnovna koreografska priprava je usmerjena v izvedbo preprostih prvin brez napake, ki so osnova za izvedbo težjih koreografskih prvin, ki povečajo težavnost sestave, ter zmanjšajo akrobatsko naravnanost le-te in tako ohranjajo značilnost športa kot umetnosti.  

Ključne besede: tehnika, izvedba, umetnost


Zoran Čuljak, Sunčica Delaš Kalinski, Ana Kezić, Đurđica Miletić
VPLIV OSNOVNIH GIBALNIH SPRETNOSTI NA UČENJE TELOVADNIH PRVIN


Celoten članek.pdf

Cilj naloge je bil ugotoviti poveznaost in prenos znanja osnovnih gibalnih spretnosti na telovadno znanje. Merjenih je bilo 75 otrok (30 dečkov in 35 deklic). Preverjali smo znanje osnovnih gibalnih znanj in znanje 12 telovadnih prvin, ki so vključene v učni načrt in predstavljajo del telovadnega mnogoboja. Opazen je značilen vpliv osnovnih gibalnih znanj na znanje telovadnih prvin. Regresijska analiza je pokazala, da so otroci z boljšo sposobnostjo premagovanja ovir, bolje znali telovadne prvine, prav tako pa tudi bolje napredovali v času poskusa. Tako se je potrdila Osgoodova teorija o pozitivnem prenosu znanja med podobnimi vsebinami.  

Ključne besede: stopnja izvedbe, ročne spretnosti, prenos znanja, premagovanje ovir


Edin Mujanović, Almir Atiković, Amra Nožinović Mujanović
POVEZANOST ZNANJA PRVIN AKROBATIKE IN ZNANJA VZPOREDNEGA ZAVOJA ALPSKEGA SMUČANJA PRI ŠTUDENTIH TELESNE VZGOJE


Celoten članek.pdf

Prvi cilj raziskave je bil ugotoviti povezanost med znanjem akrobatskih prvin in uspešnostjo izvajanja smučarskega vzporednega zavoja. Drugi cilj pa je bil ugotoviti ali se razlikujejo uspešna/neuspešna skupina pri smučarskem znanju tudi pri znanju akrobatskih prvin. Vzorec 27 študentov telesne vzgoje (starih 21-23 let) tretjega letnika Fakultete za telesno vzgojo in šport  je bil merjen na 6 stopenjski lestvici znanja pri obeh športih. Rezultati kažejo na značilno povezanost znanja obeh športnih področij. Študenti, ki so bolje obvladovali znanje akrobatike so bili tudi uspešnejši pri učenju in znanju smučarskega vzporednega zavoja.  

 Ključne besede: gibalno znanje, akrobatika, smučanje, študenti