Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.5., num.3., 2013

Ivan Čuk
Editorial

Tomaž Pavlin
»DOLŽNOST SOKOLA JE DA ŠE ENKRAT STOPI V PRVO VRSTO NARODA«

Olga Rumba
POVEČANJE GIBLJIVOSTI STOPALA RITMIČARK Z VSEBINAMI TRADICIONALNE KOREOGRAFIJE

William A Sands, Wendy L Kimmel, Jeni R McNeal, Sarah L Smith, Gabriella Penitente, Steven Ross Murray, Kimitake Sato, Satoshi Mizuguchi, Michael H Stone
KINEMATIČNE IN DINAMIČNE ZNAČILNOSTI ODRIVA NA AKROBATSKI STEZI IN ZRAČNI PREPROGI AIR FLOOR(TM) (ŠTUDIJ PRIMERA)

Benjamín Bango, Manuel Sillero-Quintana, Ignazio Grande
NOVO ORODJE ZA OCENO SILE PRI RAZOVKI VODORAVNO

Mario A. Gorosito
NAPOVEDNI TEST RELATIVNE MOČI POTREBNE ZA IZVEDBO RAZOVKE VODORAVNO NA KROGIH

Petr Hedbávný, Jana Sklenaříková, Dušan Hupka, Miriam Kalichová
OHRANJANJE RAVNOTEŽJA V STOJI NA ROKAH NA PARTERJU

GZS
Prvi mednarodni znanstveni sestanek GZS


Ivan Čuk
Editorial


Dear friends,Celotna revija.pdf

On October 1st 1863 the first Slovene gymnastics club was established. Our historian Tomaž Pavlin prepared an overview of how Sokol and gymnastics movement developed in Slovenia. I wish we could share historical overviews of all FIG member nations. Up till now, we have published a brief history of the USA, Czech and Slovak gymnastics and I hope that in future there will be more.

It was not only Slovenia that celebrated an important anniversary. FIG celebrated 110 years since the first World Championship (at the time called “International Competition”) was organized by the European Gymnastics Union. Another historical moment was when Kohei Uchimura from Japan took the fourth all around title in a row.

For the last issue in 2013 our fellow researchers prepared six articles which brings us to a total of 20 articles for this year. We too are celebrating an anniversary: this is the fifth year of our existence. How time flies! Journal evaluation for Thomson Reuters Impact Factor has been postponed to the beginning of 2015.

Following the first article about the history of gymnastics in Slovenia, the second article comes from Russia. We are glad that Russian gymnastics scientists and experts are sharing their huge knowledge with us. Olga Rumba is sharing her knowledge on rhythmic gymnastics and gives us practical information about the esthetic part of foot work which could apply to all gymnastics sports (including men’s artistic gymnastics).

The team from USA and UK under William Sands' leadership prepared an interesting case study on kinematic and kinetic tumbling take-off comparisons of a spring-floor and an Air FloorTM. It shows how important it is to research and evaluate any new tools or apparatus used in gymnast's technical or conditional preparation and to be aware of its positive and negative influences.

The fourth and the fifth article are very similar in content but very different in approach.  Both the Spanish team Benjamin Bango, Manuel Silliero-Quintana and Ignacio Grande and the Argentinean author Benjamin Gorosito deal with the swallow on rings and they are both trying to help gymnasts to evaluate their readiness for this element.

The last article is by Czech authors Petr Hedbávný, Jana Sklenaříková, Dušan Hupka and Miriam Kalichová. They present a review article about our most common element – handstand. When kids are doing handstand they instinctively correct their position, but for us it is important to recognize and understand the laws of how to maintain the inverted position. 

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J. 

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.

 


Tomaž Pavlin
»DOLŽNOST SOKOLA JE DA ŠE ENKRAT STOPI V PRVO VRSTO NARODA«


V srednji Evropi ima telovadba korenine v 19. stoletju. Telovadba – po grškem vzoru in  nazivu gimnastika – je bil naziv za sistem telesnih vaj. Tako se pojavijo različni sistemi telesnih vaj imenovani po njihovih ideologih (Jahnov, Lingov, Nachteglov in Tyršev - sokolski). Sokolski sistem  je ob športnem kmalu postalo tudi pomembno politično, zdravstveno, rasno in vojaško orodje pri oblikovanju narodne identitete v 19 stoletju. Med srednjeevropskimi Slovani je bil prvi gimnastični Sokol ustanovljen v Pragi leta 1862, vendar je v istem letu že tudi namen, da se organizira telovadno društvo v Ljubljani, neodvisno od dogodkov v Pragi. Zaradi nasprotovanja upravnih cesarskih organov je bil prvi Sokol na ozemlju današnje Slovenije organiziran leta 1863 in postal družbeni center med Slovenci . V letih pred WW I. se sokolstva širi po Sloveniji in združi v zvezo. Z vzpostavitvijo jugoslovanske države po WW I. se slovenski Sokol pridružil Srbom in Hrvatom v jugoslovanski Sokol . V prispevku je opisna zgodba Sokola s poudarkom na nekaterih ključnih trenutkih. Celoten članek.pdf


Ključne besede: Sokol gibanje, telovadba, zgodovina, Slovenija.

 


Olga Rumba
POVEČANJE GIBLJIVOSTI STOPALA RITMIČARK Z VSEBINAMI TRADICIONALNE KOREOGRAFIJE


Strokovnjaki za ritmiko so določili ključne dejavnike gibljivosti stopala in njihovo  uspešnost v ritmiki. Najpomembnejši dejavniki so višina vzpona do polovice prstov, sposobnost dolgotrajnega vztrajanja v stoji na eni nogi in ohranjanje vzpona pri zasukih stopala ven, stegnjenosti stopala (plantarna fleksija) in sukanja stopala. Pripravljeni so bili testi za merjenje izbranih dejavnikov ter določene vsebine tradicionalne koreografije izboljšanja le-teh. Z vsebino tradicionalne koreografije lahko močno izboljšamo gibljivost stopala. Celoten članek.pdf

Ključne besede: ritmična gimnastika, gibalne sposobnosti, kulture gibanja , gibljivost stopala, tradicionalna koreografija.

 


William A Sands, Wendy L Kimmel, Jeni R McNeal, Sarah L Smith, Gabriella Penitente, Steven Ross Murray, Kimitake Sato, Satoshi Mizuguchi, Michael H Stone
KINEMATIČNE IN DINAMIČNE ZNAČILNOSTI ODRIVA NA AKROBATSKI STEZI IN ZRAČNI PREPROGI AIR FLOOR(TM) (ŠTUDIJ PRIMERA)


Odrivi pri akrobatskih skokih na orodjih z različno elastičnostjo in trdoto lahko pripomorejo k povečanju nevarnosti poškodb. Namen študije je bil primerjati kinematične, dinamične in časovne značilnosti odrivov na akrobatski stezi in zračni preprogi Air FloorTM . Pet telovadcev mednarodnega razreda je izvajalo premet naprej in salto naprej ter premet vstran z obratom za 90 stopinj nazaj, premet nazaj in salto nazaj na obeh orodjih. Izvedbe serije skokov so bile merjene z visokofrekvenčno kamero, EMG osmih mišic nog, povprečna maksimalna sila na stopala in časovnimi parametri. Primerjava akrobatske steze z vzmetmi pokaže razlike v kotih sklepov nog, v aktivaciji mišic nog, sil na stopala in posamezne časovne spremenljivke. Pri zračni stezi je trajanje odriva daljše. Dinamične spremembe kota v kolenu lahko povzročajo nepričakovano in potencialno nevarno gibanje golenske mišice. Ta pilotska študija priporoča nadalnje raziskave dinamičnih sprememb v kolenu, vpliva tresenja in trdote podlage pri odrivih in aktivnost mišic glede na trdost podlage. Lahko zaključimo, da počasnejša frekvenca odgovora podlage  lahko pomaga pri izvedbi skokov in zmanjša obremenitev in pričetek poškodb nog. Celoten članek.pdf  

Ključne besede: akrobatska steza, skoki, odrivi, EMG, sile stopala, koti v sklepih


Benjamín Bango, Manuel Sillero-Quintana, Ignazio Grande
NOVO ORODJE ZA OCENO SILE PRI RAZOVKI VODORAVNO


Osem telovadcev je bilo ocenjenih z novim merskim inštrumentom za oceno izometrične moči in posebnega položaja na krogih. Predlagani merski protokol meri silo, ki jo telovadec uporablja na krogih iz leže na trebuhu na pritiskovni plošči in poskuša izvesti razovko vodoravno. Navpična sila (FZ) pri zajemu 100 Hz pokaže najprej zmanjšanje sile teže telesa na podlago do največje izometrične sile.  Osnovne in izračunane spremenljivke pokažejo, značilne razlike med telovadci, ki lahko izvedejo razovko vodoravno in tistimi, ki ne morejo. Telovadci, ki jo lahko izvedejo imajo večji odstotek mase telesa, ki ga dvignejo in večjo relativno moč (proizvedena sila/maso telesa). S testom lahko trenerji dobro ocenijo telovadčevo pripravljenost na razovko vodoravno. Celoten članek.pdf

Ključne besede: moška športna gimnastika, biomehanika, krogi, razovka vodoravno.


Mario A. Gorosito
NAPOVEDNI TEST RELATIVNE MOČI POTREBNE ZA IZVEDBO RAZOVKE VODORAVNO NA KROGIH


Preverjena je bila povezanost med relativno močjo telovadcev in časom  trajanja drže telovadčeve izvedbe razovke vodoravno na krogih s ciljem določiti najmanjšo potrebno relativno moč, ki jo telovadec potrebuje za izvedbo prvine. Ob tem pa so bile uteži (ročke) izbrane kot primeren način za razvoj primerne telesne pripravljenosti na prvino in oceno – napoved izvedbe prvine. Izračunani so bili Spearmanovi koeficienti korelacije med relativno močjo, višino/sedečo višino, in višino/razponom rok in časom izvedbe drže prvine med 14 vrhunskimi telovadci Argentinske reprezentance. Značilna korelacija (p<0.01) je bila  med relativno močjo in časom, kar pomeni, da je 90% razovke pojasnjene z relativno močjo. Med ostalimi spremenljivkami ni bilo povezanosti.  Rezultati in metodologija lahko pomagajo trenerju pri pripravi telovadca na razovko vodoravno. Celoten članek.pdf

Ključne besede: moška športna gimnastika, biomehanika, krogi, razovka vodoravno.


Petr Hedbávný, Jana Sklenaříková, Dušan Hupka, Miriam Kalichová
OHRANJANJE RAVNOTEŽJA V STOJI NA ROKAH NA PARTERJU


Pregledni znanstveni članek obravnava eno najosnovnejših prvin v telovadbi – stojo na rokah. Vzdrževanje strmoglavega ravnotežnega položaja je zapleten fiziološki in fizični proces. S fiziološkega vidika je potrebno predvsem opredeliti delovanje vestibularnega aparata, vidnega sistema, propriorecepcije, centralnega živčnega sistema in motoričnih enot, ki sodelujejo pri ohranjanju ravnotežnega položaja. Drugo vprašanje pa je povezanost med mišično silo posameznih mišičnih skupin in ravnotežnih sposobnosti. Glede na vrsto biomehaničnih raziskav o korektivnih gibih pri ohranjanju ravnotežja  razlikujemo različne tipe strategije ohranjanja ravnotežja. Obstajata še dva pomembna dejavnika ohranjanja stoje na rokah in sicer vidna kontrola in položaj glave. Celoten članek.pdf

Ključne besede: gimnastika, stoja na rokah, ravnotežje, biomehanika, fiziologija.


GZS
Prvi mednarodni znanstveni sestanek GZS


SCGYM_5_3_Plakat_Kongres_2014_SLO.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo na sestanek.pdf