Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.4, num.2, 2012

Ivan Čuk
Uvodnik

Anton Gajdoš, Maria Provaznikova, Stephen J. Banjak
150 LET SOKOLSKE TELOVADBE NA ČEŠKOSLOVAŠKEM, ČEŠKI IN SLOVAŠKI REPUBLIKI

Myrian Nunomura, Yoshinori Okade, Paulo Carrara
KOLIKO TRENERJI RES VEDO O MOTIVACIJI NJIHOVIH TELOVADCEV

Fernanda Faggiani, Allistair P. McRobert, Zoe Knowles
RAZVOJ PRED NASTOPNIH VAJ PRI AKROBATIH: ŠTUDIJ PRIMERA MLADEGA AKROBATA

Proios Miltiadis, Mavrovouniotis Fotios, Proios Michalis
PREDLOG PSIHIČNE PRIPRAVE PRI TELOVADBI

Mateja Kunješić
PRIČAKOVANJA STARŠEV OTROK VKLJUČENIH V TELOVADBO

Bessem Mkaouer, Samiha Amara, Zouhair Tabka
DEJAVNIKI IZVEDBE SKOKA VISOKO DALEČ Z IN BREZ ŽOGE V RITMIKI


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

Celotna revija v *.pdf   

Last issue made a huge interest among readers, more than 7000 visitors at our Journal web site proves our researchers around the world are doing the right stuff, which is in your field of interest.  

The most important aim of our journal is to spread knowledge and also our friends from Brazilia have same idea. Please do not forget between 5th and 6th  October 2012 in Rio Claro (Sao Paulo State University, Brasilia) will be organized 3rd International Seminar on Artistic and Rhythmic Competitive Gymnastics. You have still time to join them and also test what can you expect at Olympic Games 2016. More information you can find at next page.  

At Faculty of Sport, University of Ljubljana, we are organizing Symposium Youth Sport 2012, the programme can be found at http://www.youthsport.si/.  

Slavic nations are celebrating 150 years of Sokol gymnastics in their countries. The first Sokol club started in Praque in 1862 and more about Czech and Slovak gymnastics you can find in the first article written by well known Professor Ph.D Anton Gajdoš with Maria Provaznikova. It is worth to note another Anton Gajdoš idea of preparing National encyklopedy of Sport in Slovakia - from 1840 till present time www.sportency.sk.  

The second article is from Myrian Nunomura (Brazila); Yoshinori Okade (Japan); Paulo Carrara(Brazilia) and covers very interesting topics – how much coaches know about gymnasts motivation, or better where is their lack of knowledge.      

The third article comes from United Kingdom. Authors Fernanda Faggiani, Allistair P. McRobert and Zoe Knowles  prepared article with title Developing pre-performance routines for acrobatic gymnastics: A case study with a youth tumbling gymnast, it is the first article dealing with acrobatics, but their experience can be used in any gymnastics sport.  

The Greek authors Proios Miltiadis, Mavrovouniotis Fotios, and Proios Michalis are rounding psychological topics in this issue with review article titled Propolsal of psychological preparation in artistic gymnastics. Important topics for coaches to what they should be also focused beside the technical training.  

The fifth article is from Croatia young researcher Mateja Kunješić, she was researching what are parents expectations for their children exercising gymnastics. It is worth to note, despite injuries in high performance gymnastics, the main reason is child health, competitions are not important by itself and even more surprisingly, there is no differences between mothers and fathers.  

The last article comes from Tunisians Bessem Mkaouer, Samiha Amaraand Zouhair Tabka. They made a biomechanical analysis of split leap with and without ball throw-catch. With task to throw and catch the ball the biomechanic parameters of split leap change significantly. It is a matter of motor control and article brings us inside of which parameters we are changing to catch ball.  

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration, for preparing new researches and articles.


Anton Gajdoš, Maria Provaznikova, Stephen J. Banjak
150 LET SOKOLSKE TELOVADBE NA ČEŠKOSLOVAŠKEM, ČEŠKI IN SLOVAŠKI REPUBLIKI


S telovadbo v slovanskih državah so pričeli leta 1862 v Pragi z ustanovitvijo Sokolskega društva. Vodja Miroslav Tyrš je ustvaril močno organizacijo, ki je tudi za časa Avstro Ogrske monarhije tekmovala na olimpijskih igrah pod imenom Bohemia. Po prvi svetovni vojni se Čehi in Slovaki združijo v novo državo Češkoslovaško. Čas med svetovnima vojnama je bil najbolj uspešen z mnogimi zlatimi medaljami na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Po drugi svetovni vojni je komunistična stranka prevzela vodilno vlogo pri razvoju telovadbe in bila zelo uspešna pri ženski telovadbi; Vera Časlavska je najboljša telovadka tistega časa. Po žametni revoluciji je Češkoslovaška razpadla na dve državi Češko in Slovaško Republiko. Tradicija telovadbe se zopet nadaljuje pod Sokolskim imenom.

celoten članek v *.pdf

Ključne besede: zgodovina, gimnastika, Češka, Slovaška.


Myrian Nunomura, Yoshinori Okade, Paulo Carrara
KOLIKO TRENERJI RES VEDO O MOTIVACIJI NJIHOVIH TELOVADCEV


Šport zelo  pritegne otroke in mlade po vsem svetu, verjetno zato, ker mnogi od njih sanjajo kako tekmujejo na olimpijskih igrah, kako postanejo prvaki in so denarno nagrajeni. Žal pa se jih le malo zaveda obveznosti in velikega samoodrekanja, potrebnih za uspeh. Namen študije je bil analizirati kako brazilskih trenerji dojemanje motive svojih športnikov ter kako se spopadajo s tem vprašanjem. Rezultati so pokazali, da gimnastika zahteva visoko motivacijo telovadcev za vadbo, in nekaj strategij, ki jih uporabljajo trenerji za motivacijo telovadcev je treba natančno pregledati in oceniti. Druge motivacijske strategije so omejene zaradi okoliščin športa v Braziliji, zlasti glede naložb v osnovne pogoje dela in podporo telovadcem.

celoten članek v *.pdf

Ključne besede: Gimnastika, motivacija, trenerjevo zaznavanje.

 


Fernanda Faggiani, Allistair P. McRobert, Zoe Knowles
RAZVOJ PRED NASTOPNIH VAJ PRI AKROBATIH: ŠTUDIJ PRIMERA MLADEGA AKROBATA


Kombinirana metoda je bila uporabljen za pregled razvoja in pridobitev osebnih navad prednastopnih vaj (PPR) pri mladem akrobatu. Akrobat je izpolni test O uspešnosti strategij nastopa, bil intervjujan  s  pol-strukturiranim intervjujem z ogledom video posnetkov, naj preuči svojo pripravo na nastop pred in po 6 mesecih uporabljanja PPR. Uporaba PPR je učinkovito izboljšala akrobatove nastope. Akrobat je  dosledno izvajal PPR pred izvedbo, ter s tem izboljševal  nadzor in samodejnost svojih skokov. Čeprav je bila uporabljena metoda PPR uspešna, jo je potrebno tudi v bodoče raziskovati.

celoten članek v *.pdf

 
Ključne besede: pred nastopne vaje, PPR,  kombinirana  metoda, študij primera.


Proios Miltiadis, Mavrovouniotis Fotios, Proios Michalis
PREDLOG PSIHIČNE PRIPRAVE PRI TELOVADBI


Psihološka priprava športnikov je del celotne športne priprave. Vendar pa je izvajanje psihološke vadbe programov pri telovadci precej omejeno in nima vedno jasnega izida. Namen prispevka je pripraviti seznam predlogov za razvoj psihološke vadbe v športni gimnastiki. Znotraj seznama predlogov se je potrebno usmeriti v naslednje cilje: (1) krepitev notranjih motivov, kot je volja, (2) izogibanje negativnih čustev, kot je strah, in (3) izvajanje vrsto drugih dejavnosti obravnavanih v članku.

celoten članek v *.pdf
Ključne besede: športna gimnastika, psihologija, vadba


Mateja Kunješić
PRIČAKOVANJA STARŠEV OTROK VKLJUČENIH V TELOVADBO


Cilj raziskave je ugotoviti razloge za napotitev otroka v gimnastiki, kot so pričakovanja uspeha v športu in odnos staršev do vadbe. Na vzorcu 55 očetov in 60 mater otrok športnikov, je bil uporabljen vprašalnik za ugotovitev stališč staršev do pričakovanjih dosežkov njihovih  otrok v gimnastiki. Uporabljena je bila opisna statistika, korelacije in hi-kvadrat test. Najpomembnejši razlog za vključitev otroka v gimnastiko je pozitiven vpliv gimnastike na zdravje. Rezultati hi-kvadrat testa so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik med materjo in očetom pri razlogih za vključitev svojega otroka v gimnastiki, niti pričakovanj pri dosežkih otroka.

celoten članek v *.pdf

Ključne besede: otroci, stališča, oče, mama, gimnastika


Bessem Mkaouer, Samiha Amara, Zouhair Tabka
DEJAVNIKI IZVEDBE SKOKA VISOKO DALEČ Z IN BREZ ŽOGE V RITMIKI


V ritmični gimnastiki je kakovost izvedbe prvine odvisna od znanja, pa tudi gibalnih zmogljivosti ritmičarke. Cilj naloge je bil ugotoviti dejavnike, predvsem moč, hitrost in gibljivost pri izvajanju skoka visoko daleč z in brez žoge. Pet ritmičark starih od 12 do 15 let članic Tunizijskee reprezentance v ritmični gimnastiki je po štirikrat izvedlo skok z in brez žoge. Na osnovi 2D analiza gibanja smo ugotovili značilne razlike med obema vrstama skokov. Razlike so pri hitrosti in sili odriva v vodoravni in navpični smeri, višina in dolžina leta, čas leta ter kotno hitrostjo pred/za noženja v letu. Rezultati so pokazali, da imajo merjene ritmičarke še rezerve pri skoku z žogo.

celoten članek v *.pdf

Ključne besede: skok visoko daleč, sila, hitrost, kotna hitrost, ritmika