Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.3, num.2, 2011

Ivan Čuk
Uvodnik

William A. Sands, Jenni R. McNeal, Michael H. Stone
TERMOGRAFIJA IN TELOVADNE POŠKODBE: NAČINI UGOTAVLJANJA IN DOLOČANJA POŠKODB

Trewor Dowdell
ALI SODI GIMNASTIKA MED NEVARNE ŠPORTE V AVSTRALSKIH ŠPORTNIH DRUŠTVIH

Olivia Donti, Kalliopi Theodorakou, Spiros Kambiotis, Anstasia Donti
SAMOPODOBA, STRAH IN IZOBRAŽENOST STARŠEV OTROK, KI SO SODELUJEJO V TELOVADNIH NETEKMOVALNIH PROGRAMIH

Sunčica Delaš Kalinski, Ana Božanić, Almir Atiković
VPLIV RITIMIČNIH PRVIN NA REZULTATE NA GREDI

Maja Bučar Pajek, Warwick Forbes, Jernej Pajek, Bojan Leskošek, Ivan Čuk
ZANESLJIVOST SISTEMA ZA SOJENJE V REALNEM ČASU


Ivan Čuk
Uvodnik


 Science of Gymnastics Journal 2011 3 2.pdf

Dear friends,  

our activity since the last issue was aimed into adding our journal to international databases. So far we have succeeded to get indexed in OPEN-J GATE, GET CITED, ELECTRONIC JOURNAL INDEX, SCIRUS, NEW JOUR, INDEX COPERNICUS and GOOGLE SCHOLAR. In year 2013 we will be evaluated by Thomson Reuters for entering into science citation index and to calculate journal impact factor, which is one of our important goals. We hope that our articles will be continuously bringing new ideas and knowledge and bring enough impact to be cited in the other articles.

The last issue of Journal was visited by more than 6500 visitors, what gives us a true compliment for our endeavor. Recently opened forum for visitors to express their views has not started its true life yet. Perhaps it was set too complicated to join the forum. However we would like very much to get the feedback from you, so you are invited again to send us e-mails to our address scgym@fsp.uni-lj.si. Let us know what you think about this forum and also do not hesitate to send any other comments, suggestions or ideas. We are also preparing a new system for managing articles which should get launched by the end of this year. It is based on the ScholarOne Manuscripts application. With it the authors, reviewers and editors will be able to use the new system with much improvement in the ease of management of articles.   

In June (17 - 19th) FIG organizes MAG, WAG and TRAMPOLINE symposium on the Code of Points. We aim to publish the article about what was going on in Zürich (SUI). Also, if you are organizing scientific symposium with gymnastics topics, let us know as we are very much willing to publish the information about your work on the World Wide Web.  

The June issue of the Journal starts with the article on thermography. William A Sands, Jenni R McNeal and Michael H Stone from USA restored importance of the thermograhy in diagnosis of the injuries since some other diagnostic means did not show the injuries. It is interesting to see that thermography went through phases of development, with a huge gap in use (and published works) for about twenty years. Therefore in high performance sport thermography can be an important additional tool in detection and defining the causes of pain and injury.

The second article from Trevor Dowdell, Australia, is also dealing with medical topics. One of the main questions that often bother us is of course how dangerous gymnastics as a sport is? The FIG’s effort to promote safe gymnastics (FIG Academy, FIG Sympossium on safe gymnastics) is well known, however only few articles so far really provided a comparison to other sports. The results reported are favorable for gymnastics, as they clearly show that it is not a more dangerous sport when compared to others, but still we have to be focused on proper methodology and safety issues in gyms. One injury is already too much.  

The third article comes from Greece. Olivia Donti, Kalliopi Theodorakou, Spiros Kambiotis and Anstasia Donti studied how some social characteristics from parents determine self esteem in children who are involved in non competitive gymnastics. Mothers are the key factor in child’s self esteem and it seems that we should be focusing on mothers when promoting gymnastics.       

The last two articles cover Code of Points topics. The fourth one is written by Sunčica Delaš Kalinski, Ana Božanić (both Croatia) and Almir Atiković (Bosnia and Herzegovina) and analyses how dance elements influence balance beam scores. It is found that high difficulty dance elements are a very good predictor of the difficulty value and final score. It looks that a new (old) task for coaches and gymnasts is discovered, if they want to step on award podium.

The last article is from Slovene and Australian authors. Maja Bučar Pajek, Warwick Forbes, Jernej Pajek, Bojan Leskošek and myself were determining the reliability and validity of the Real Time Judging System developed by Australian Institute of Sport in collaboration with Faculty of Sport in Ljubljana. The system showed promising results and has already been tested during the European Championship in Berlin in April this year.  

I wish you a pleasant reading and a lot of inspiration.


William A. Sands, Jenni R. McNeal, Michael H. Stone
TERMOGRAFIJA IN TELOVADNE POŠKODBE: NAČINI UGOTAVLJANJA IN DOLOČANJA POŠKODB


Celoten članek.pdf

Telovadci imajo relativno veliko poškodb, in najbolj težke poškodbe prizadenejo najboljše. Precej pogoste so poškodbe preobremenitve, ki mnogokrat ostajajo v ozadju do trenutka tekmovanja, ko pridejo na plan in onemogočijo telovadca. Ob tem se sprašujemo ali obstaja tehnologija, ki omogoča določanje teh nevidnih poškodb in možnost pravočasnega opozorila za medicinsko ukrepanje? Slikanje s termo kamero omogoča ugotavljanje vnetih delov telesa in simetričnih temperaturnih stanj. Asimetrična temperaturna stanja so določena s termo kamero, bolečina pa je ocenjena s tipanjem, anamnezo in pogovorom. Video posnetki bolečih mest se spravijo v elektronsko digitalno obliko ter pošljejo zdravniku, fizioterapevtu in trenerju za nadaljnjo analizo in ocenjevanje. Temperaturne razlike posameznih tkiv se ocenjujejo z razlikami v spektru sivine na sliki in primerjavo leve in desne strani telesa. Tako pridobljena informacija razlikuje poškodbe, vnetja in ostale dejavnike, brez motečih postopkov. Sposobnost določanja in zdravljenja poškodb, dokler so še nemoteče je zelo pomemben napredek pri onemogočanju poškodb, ki onemogočajo športno dejavnost. Termografija je postala zelo pomemben dejavnik pri pomoči mladim športnikom, pri ohranjanju njihovega zdravja , lažjem določanju o vrnitvi na športne terene ter sodelovanju med zdravstvenim in športnem osebju.

 Ključne besede: športna gimnastika, poškodbe, termografija, dolgoročni razvoj.


Trewor Dowdell
ALI SODI GIMNASTIKA MED NEVARNE ŠPORTE V AVSTRALSKIH ŠPORTNIH DRUŠTVIH


Celoten članek.pdf

Splošni mnenje je, da je gimnastika, še prav posebej ženska športna gimnastika bolj nevaren šport, kot večina drugih. V članku ugotavljam: ali je sodelovanje v gimnastiki bolj nevarno (če je, bi morali imeti več poškodb) kot sodelovanje v drugih športih; ter ali je delovanje v lokalnih gimnastičnih klubih bolj nevarno kakor sodelovanje v programih gimnastike na univerzah v ZDA ali Avstralskih inštitutih za šport. Analiza je narejena na osnovi poročil avstralskih zdravstvenih organizacij ter člankov v revijah, ki so dostopni v zbirkah PubMed in Google Učenjaku. Povprečno število poškodb (na 1000 ur telovadbe)  v gimnastičnih društvih je 2.65 (95% območje zaupanja 0.87 - 4.43), kar je močno pod številom poškodb za ostale priljubljene avstralske športe. Gimnastika ne predstavlja povečane verjetnosti za poškodovanje, v primerjavi z drugimi športi..

Ključne besede: gimnastika, poškodbe, delež poškodb.


Olivia Donti, Kalliopi Theodorakou, Spiros Kambiotis, Anstasia Donti
SAMOPODOBA, STRAH IN IZOBRAŽENOST STARŠEV OTROK, KI SO SODELUJEJO V TELOVADNIH NETEKMOVALNIH PROGRAMIH


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti povezanost med samopodobo, strhom in izobraženostjo staršev 117 otrok (povprečna starost 10.61 let, SD= 0.7), ki sodelujejo v netekmovalnih programih gimnastike. Uporabljena sta bila vprašalnika prilagojeni grški Harter’s Self-Perception Profile for Children (1985a) in State-Trait Anxiety for Children (STAIC; Spielberger, Edwards, Lushene, Montuori, & Platzek, 1973). Izračunana je bila ANOVA in t-testi za neodvisne vzorce. Rezultati kažejo, da je očetova izobrazba vplivala le na en del sampodobe (socialno vključenost) in ni bila povezana s strahom, medtem ko materina izobrazba vpliva na vse dejavnike samopodobe (šolsko uspešnost, športno uspešnost, socialno vključenost in telesno podobo) in strah. Izobrazbena raven obeh staršev hkrati pomeni, da otrok višje in visoko izobraženih staršev ima deloma boljšo samopodobo (šolsko uspešnost, športno uspešnost, socialno vključenost in telesno podobo), ne pa tudi obnašanje in celotno samopodobo, pri strahu pa se ne razlikujejo od vrstnikov.

Ključne besede: samopodoba, strah, telovadci, starši, izobrazba.


Sunčica Delaš Kalinski, Ana Božanić, Almir Atiković
VPLIV RITIMIČNIH PRVIN NA REZULTATE NA GREDI


Celoten članek.pdf

Po Pravilih FIG za ocenjevanje (FIG, 2009) je težavnost sestave določena z vsoto osmih najtežjih prvin v sestavi (vključno s seskokom) ob upoštevanju vseh petih posebnih zahtev ter dodatnih točk za povezanost akrobatskih ter ritmičnih prvin. Cilj članka je ugotoviti pojavnost ritmičnih prvin na gredi in njihov vpliv na težavnost sestave, izvedbo sestave in končno oceno. Vzorec je sestavljalo 109 telovadk, ki so nastopile na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2010 v Birminghamu. Telovadke so v povprečju pokazale 4.28 ritmične prvine. Največkrat so telovadke izvedle ritmično prvino skok prednožno zanožno strižno – C težavnostne stopnje (N=101), povezano v dva skoka A težavnostne stopnje in sicer v skok prednožno upognjeno z eno nogo (N=83) in skok prednožno zanožno (kot med nogami več kot 180°) s sonožnim odrivom (N=61); oziroma v obrat na eni nogi (prav tako A težavnostne stopnje) (N=66). Regresijska analiza je bila značilna in rtimične prvine imajo pomemben vpliv na težavnost sestave.in na končno oceno. Težavnost ritmičnih prvin nima vpliva na oceno izvedbe sestave.

Ključne besede: ženska športna gimnastika, mladinke, težavnost, izvedba, pravila.


Maja Bučar Pajek, Warwick Forbes, Jernej Pajek, Bojan Leskošek, Ivan Čuk
ZANESLJIVOST SISTEMA ZA SOJENJE V REALNEM ČASU


Celoten članek.pdf

Cilj je bil ugotoviti uporabnost sistema za sojenje v relanem času (RTJS). Pri raziskavi je prostovoljno sodelovalo šest mednarodnih sodnikov, ki so ocenjvali sestave na moški bradlji s Šalamunovega memorial iz leta 2009 (tekma svetovnega pokala B kategorije). Računalniško podprt system sestoji iz posebne tipkovnice, vmesnika računalnika in posebej narejenega program za spremljanje in hranjenje odbitkov posameznega sodnika v realnem času. Za veljavnost smo uporabili naslednje mere: povprečni absolutni odbitek, rang odbitka, razpršenost odbitkov, Kendall W in ANOVA. Za doslednost in zanesljivost smo izračunali korelacije med sodniki, Cronbach alpha koeficient, intra-class korelacije in Armor’s theta koeficient. Rezultati kažejo visoko doslednost (Cronbach alpha večinoma preko 0.96) in zanesljivost (Armor theta 0.95, intra-class korelacije za posamezne in povprečne meritve so od 0.77 do 0.95). Primerjava z rezultati sojenja na drugih velikih tekmovanjih (Univerziada 2009) kažejo na nekoliko povečano nedoslednost posameznih sodnikov. RTJS bi lahko bil uspešen system za povečanje jasnosti sojenja ob primerni zanesljivosti sojenja.

Ključne besede: športna gimnastik, informacijska tehnologija, sodniki, zanesljivost